Uravalmennuksella omalle polulle korkeakouluun

Niina Pennanen

Ohjausta korkeakouluopintoihin tarvitaan toisen asteen opintojen jälkeenkin. Näin voi todeta, kun Korkeakoulustartti-hankkeessa on toteutettu jo useita ryhmävalmennuksia korkeakouluopintoja suunnitteleville nuorille.

Korkeakoulustartin Kohti korkeakouluopintoja! -valmennuksiin on osallistunut n. 70 alle 30-vuotiasta henkilöä, joiden haaveissa on korkeakouluopinnot. Osa valmennukseen osallistuvista on juuri lukion suorittaneita, mutta suurimmalla osalla toisen asteen opintojen jälkeen on kulunut välivuosi, jos toinenkin. Usein välivuosien aikana yhteys ohjaaviin tahoihin on katkennut.

Valmennuksesta nuoret tulevat hakemaan selkeyttä omiin urasuunnitelmiin. Osalla on kokemuksia useista päämäärätietoisista mutta epäonnistuneista hakuyrityksistä tietylle korkeakoulualalle, osa nuorista on taas välivuosien aikana yrittänyt hahmottaa, mikä olisi se oma ala, johon hakea. Molempiin tilanteisiin Korkeakoulustartin valmennuksesta on ollut apua.

Ohjauksessamme korostetaan nuoren oman toimijuuden vahvistamista. Hankkeessa kehitetyn ohjausmallin mukaisesti lähdemme yhdessä nuoren kanssa pohtimaan hänen vahvuuksiaan, arvojaan ja tulevaisuuden toiveitaan, ja sitä kautta mahdollisia koulutuspaikkoja. Valmennukseen kuuluu tutustumista myös työelämään omien alapohdintojen tueksi. Hanke on järjestänyt vierailuja työpaikoille ja kutsunut työelämän edustajia kertomaan uratarinoitaan ja tietoa alansa työnäkymistä. Myös eri koulutusalojen opettajat tai opinto-ohjaajat ovat esitelleet koulutuksia ja ryhmä on tehnyt oppilaitosvierailuja korkeakouluihin.

Korkeakoulustartti-hankkeen ryhmävalmennukseen osallistuneet ovat saaneet vertaistukea ja eväitä opiskelupaikan löytämiseen.

Oman hakukohteen selkiyttämisen lisäksi valmennuksessa annetaan yleistä ohjausta, kuinka mahdollisiin korkeakoulun valintakokeisiin kannattaa valmistautua. Moni toivoo mm. matematiikan ja englannin taitojen kertaamista. Vaikka ohjauksella emme suoraan vaikuta siihen, että nuori hyväksytään opiskelijaksi korkeakouluun, iloksemme moni valmennukseen osallistunut on saanut korkeakoulupaikan seuraavassa yhteishaussa. Esimerkiksi viime keväänä mukana oli 52 nuorta ja heistä 26 sai toivomansa korkeakoulupaikan. Lisäksi 12 ilmoitti aloittavansa opinnot avoimen ammattikorkeakoulun tai avoimen yliopiston kautta. Hieno tulos!

Merkittävä havaintomme on, että ryhmällä on ollut monenlaisia merkityksiä nuorten elämäntilanteessa. Ryhmästä saatava vertaistuki on tärkeää. Nuori näkee, että hän ei ole yksin, vaan samassa tilanteessa on moni muukin. Valmennustapaamisiin osallistuminen tuo arkeen myös rytmiä ja sisältöä. Parhaassa tapauksessa ryhmään osallistuminen on nostanut nuoren itsetuntoa ja tuonut rohkeutta osallistua aiemmin hankalilta tuntuneisiin ryhmätilanteisiin ja sitä kautta lisännyt myös opiskeluvalmiuksia ja motivaatiota hakea jatko-opintoihin.

Hanke tekee yhteistyötä maakunnan ohjaustoimijoiden kanssa, niin että heidän käyttöönsä siirtyy hankkeen ohjausmallin mukaisia menetelmiä ja osaamista korkeakouluun ohjaukseen. Myös oman oppilaitoksen sisällä korkeakouluopintoihin ohjauksen osaaminen on lisääntynyt kehittämistyön myötä.

Korkeakoulustartti-hanketta toteuttavat yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto, ja hanke saa rahoitusta Etelä-Savon Ely-keskukselta ja Euroopan unionin sosiaalirahastosta.

 

Niina Pennanen
projektipäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

905 Artikkelin näyttökerrat