Digi2Market – kansainvälistä kehittämistyötä yritysten hyödyksi

Marja-Liisa Ruotsalainen, Risto Salminen, Tiina Hintikka

Karelia-ammattikorkeakoulussa on käynnissä useampia Pohjoisen Periferian ja Arktisen alueen tuella toteutettavia kehittämishankkeita. Näistä Digi2Market – digital access to markets for suistainable rural business keskittyy yrittäjyyden kannalta laajentamaan pk-yritysten markkinoita syrjäisillä ja harvaan asutuilla alueilla, kuten Pohjois-Karjalassa. Kansainvälisyys ja ulkomaiset partnerit ovat osa tätä kehittämistyötä, ja tässä lempinimeltään D2M-hankkeessa on kumppanit Irlannista, Islannista ja Pohjois-Irlannista.

Yhteisellä kehittämistyöllä halutaan tarjota pk-yrityksille mahdollisuuksia uusien teknologioiden keinoin saavuttaa laajempia markkinoita tuotteilleen ja palveluilleen. Kohdeyritykset ovat uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä ja jatkojalostavia sektoreita, mutta toki hankkeen opit ovat muidenkin alojen hyödynnettävissä. Tavoitteena on koostaa erilaisia työkaluja myyntiin ja markkinointiin, kuten ohjeet uusien teknologioiden hyödyntämiseen ja tietopankki kestävään kehitykseen liittyvistä standardeista ja laatukriteereistä. Kansainvälisesti hankkeessa autetaan yhteensä 50 yritystä käyttämään immersiivisiä teknologioita, kuten AR- ja VR-ratkaisuita markkinoinnissaan.

Partnereiden kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua tavoitteiden saavuttamiseksi niin säännöllisillä etäkokouksilla kuin myös puolivuosittain toteutuvilla työkokouksilla kunkin osallistujatahon luona. Käytössä näiden käytänteiden lisäksi on myös sähköisiä järjestelmiä, joihin dokumentoidaan edistymiseen liittyviä asiakirjoja sekä käydään keskusteluja aika- ja paikkariippumattomasti. Työkokouksien puitteissa on ollut mahdollisuus tutustua eri alueiden yritystoimintojen erityispiirteisiin sekä oppia kulttuurisista eroista käytännössä.

Tutustu tarkemmin kehittämistyöhömme suomenkielisiltä verkkosivuiltamme ja seuraa somekanaviamme:

 

 

Teksti: Marja-Liisa Ruotsalainen (projektipäällikkö), Risto Salminen (projektiasiantuntija), Tiina Hintikka (harjoittelija), Karelia-ammattikorkeakoulu

551 Artikkelin näyttökerrat