Arkisto: Vasu 6/2019

Pääkirjoitus : Tutkintokoulutuksesta jatkuvaan oppimiseen

Kari Tiainen

Tervetuloa tämän vuoden viimeisen Karelia-ammattikorkeakoulun Vasu-verkkojulkaisun lukijaksi.  Vasu välittää ajankohtaista tietoa Karelian asiantuntijuudesta, osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä. Kareliassa pyritään saattamaan kaikki tuotettu tieto ja osaaminen kaikkien halukkaiden käyttöön.  Lue lisää…

ABLOYxIT – uutta osaamista korkeakouludiplomilla 

Mervi Lätti, Nina Hynninen, Jyri Roihuvuo, Petri Laitinen

Yrityksissä tarvittavan IT-osaamisen vahvistamiseksi Karelia-ammattikorkeakoulu järjestää verkko-opintoina korkeakouludiplomikoulutusta, johon osallistuu Abloy Oy:n henkilöstöä.  Jatkuvan oppimisen hengessä koulutuksen sisällöt vastaavat sekä yksilön osaamisen kehittymisen että työpaikan kehittämisen tarpeita, Lue lisää…

Kareliassa harjoittelu kannattaa

Tomi Järveläinen, Oskari Nevalainen, Tarja Tuononen, Salla Anttila

Karelia tarjoaa 2. ja korkea-asteen opiskelijoille vuosittain mahdollisuuden suorittaa opintoihin kuuluva harjoittelu ammattikorkeakoulun eri yksiköissä. Harjoittelutehtävät määräytyvät organisaation tarpeiden ja opiskelijan osaamisen sekä kiinnostuksen mukaan. Lue lisää…

Asennemuutos tapahtuu kahvikuppi kerrallaan?

Kirsi Autio, Sini-Tuuli Saaristo, Riikka Simonen

Kotona Suomessa -hanke kutsui työyhteisöt keskustelemaan osallisuudesta, vuorovaikutuksesta, koetusta turvallisuudesta sekä asenteista syksyllä järjestetyn Arvostavat aamukahvit – työyhteisöt monimuotoisuuden edistäjinä -webinaarisarjan innoittamana. Kolmiosaisen webinaarisarjan pääteemoja olivat asenteet, Lue lisää…

Digi2Market – kansainvälistä kehittämistyötä yritysten hyödyksi

Marja-Liisa Ruotsalainen, Risto Salminen, Tiina Hintikka

Karelia-ammattikorkeakoulussa on käynnissä useampia Pohjoisen Periferian ja Arktisen alueen tuella toteutettavia kehittämishankkeita. Näistä Digi2Market – digital access to markets for suistainable rural business keskittyy yrittäjyyden kannalta laajentamaan pk-yritysten markkinoita syrjäisillä ja harvaan asutuilla alueilla, Lue lisää…

TalentBoost Summit 2019

Riikka Simonen

Turun Logomoon kokoontui marraskuun 12. päivä toimijoita ympäri Suomen TalentBoost Summit -konferenssiin. Konferenssin tarkoituksena oli tuoda eri toimijoita yhteen keskustelemaan, kuuntelemaan ja jakamaan hyviä käytänteitä siitä, miten kansainvälisten osaajien työllistyminen on onnistunut eri puolilla maata. Lue lisää…

Verkkokursseja avoimesta toimintakulttuurista

Kari Tiainen

Karelia-ammattikorkeakoulu on aktiivinen toimija OKM:n rahoittamassa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hankkeessa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on ammattikorkeakoulujen avoimen toimintakulttuurin vahvistaminen. Ammattikorkeakoulujen avoimen TKI-toiminnan kulttuuria ja osaamista vahvistetaan hankkeessa mm. koulutuksella, Lue lisää…

Karelian kirjasto popsahti esiin

Suomen ammattikorkeakoulukirjastot järjestivät marraskuussa AMK-Kirjasto Pops Up -tempauksen. Tempauksen ideana oli viedä kirjasto ulos tutuista ympyröistä ja kirjaston seinien sisältä. Tavoitteena oli vahvistaa amk-kirjastolaisten yhteisöllisyyttä ja tuoda kirjastoa esiin osana laadukasta oppimista. Tempauksen teemana oli Avoin tieto luotettavasti. Lue lisää…

Benefits of Networking During Studies

Riikka Simonen & Riitta Hyttinen

Networking is considered the best path in finding a job. In 2016, a survey published in the United States  followed over 3,000 people and their job search/recruitment. Roughly 85% said they found their job through networking (Source). Lue lisää…