Osallistuminen Älykkäästi töihin -projektiosaajavalmennukseen avasi uusia mahdollisuuksia

Satu Mustonen

Helmikuussa 2019 olin parin kuukauden ajan etsinyt ja hakenut työtä tuntien itseni täysin toivottomaksi. TE-toimiston kautta sain mahdollisuuden tavata uravalmentajan ajatusteni kirkastamiseen työurani suhteen. Tapasin Spring Housen uravalmentajan kerran kahvikupposen ääressä. Valmentaja kuunteli koulutus- ja työhistoriani sekä ajatukseni siitä minkälaista työtä haluaisin tehdä. Hän näki minussa projektityöntekijän ominaisuuksia.  Sattumalta TE-toimistossa oli juuri haku avoinna työvoimakoulutukseen nimeltä ”Älykkäästi töihin -projektiosaajavalmennus”. Hain, kävin lyhyessä haastattelussa ja olin erittäin iloinen tullessani valituksi Karelia-amk:n toteuttamaan projektiosaajavalmennukseen. En tarkkaan tiennyt mitä valmennukselta odottaa, mutta se tuntui tarjoavan väylän päivittää omaa osaamistani työmarkkinoiden tarpeeseen.

Eipä tienneet ne muutkaan kaksitoista valmennukseen valittua työtöntä korkeakoulutettua mitä seuraavina viikkoina ja kuukausina tapahtuisi, kun ensimmäisen kerran kokoonnuimme Joensuun Tiedepuistolla Karelian Y-akatemian tiloissa maaliskuussa 2019. Tunnelma aloituspäivänä oli juhlava ja arvokas, odottavakin. Päivä kului nopeasti tuoliringissä istuen ja toisiimme tutustuen. Tuo tuolirinki, dialogirinkinä paremmin tunnettu, tuli seuraavien kuukausien aikana tutuksi- ja rakkaaksikin, sillä sen äärellä me valmennettavat opimme  dialogin ja tiimioppimisen salat.

Osaamisen tunnistaminen ja muutosprosessi

Monikaan meistä korkeakoulutetuista eri alan ammattilaisista ei osannut valmennuksen alkaessa tuoda ammatillista osaamistaan esille, siis sanoittaa omia ydinosaamisalueitaan. Tähän saimme opastusta WorkSmartin keinoin loistavan asiantuntevan valmentajamme projektipäällikkö Marja-Liisa Ruotsalaisen avulla.

Karelian ammattitaitoinen ote valmennukseen oli alusta asti aistittavissa. Tiimivalmentajamme Harri Mielonen ja Daniel Bågeberg olivat karismaattisia ja asiantuntijoita kumpikin omalla alallaan, kiireisiäkin, mutta täysin omistautuneita valmennustyöhönsä. Heiltä saimme tarvittaessa tukea ja neuvoja, ja he loivat valmennukseemme kannustavan ja avoimen ilmapiirin.

Kevään aikana me valmennettavat huomasimme taitomme kuunnella sekä rohkeuden puhua kasvavan kerta kerralta. Joskus näytti, että valmennusporukan jäsenten ryhti suoristui! Tulevaisuus näytti monella olevan täynnä mahdollisuuksia, joihin piti vain uskaltaa tarttua.  Valmennuksen aikana Karelia tarjosi meille mahdollisuutta laajentaa osaamistamme opiskelemalla avoimen amk:n opintoja, muutama meistä tuohon mahdollisuuteen tarttuikin.  Saimme halutessamme uraohjausta VMP:ltä, joka toimi valmennuksessa Karelian kumppanina. Opimme Karelian TKI-konkareilta nykyaikaisista digitaalisista tiimityöskentely -ja projektinhallintaohjelmista ja käytimme niitä itse omissa projekteissamme.

Älykkäästi töihin -projektiosaajavalmennuksen suorittaneet iloitsivat todistuksistaan. Kuva: Salla Anttila.

Työtä ja lisää oppia

Valmennukseen kuului osana työharjoittelu, joka sijoittui loppukeväälle ja alkusyksylle. Työharjoittelupaikkoja löytyi kaikille ja niissä oppimista seurasimme yhteisissä viikoittaisissa dialogeissa. Yksi valmennuksen tärkeimmistä tavoitteista oli löytää osallistujille työtä. Yksi onnekas valmennettava pääsikin tähän tavoitteeseen jo ennen valmennuksen loppua. Tavoitteena oli myös verkostoitua ja uskoisin, että nimenomaan tähän tarkoitukseen työharjoittelu toimi parhaiten. Kontaktit, joita valmennuksen aikana luotiin auttavat valmennukseen osallistuneita varmasti työnhaussa ennemmin tai myöhemmin.

Syksyn agendalla oli tiukkaa oppia EU-rahoituksesta, jota ammensimme Karelian projektiasiantuntijoiden toimesta. Monella meistä ei ollut aiempaa kokemusta hankkeista tai niiden parissa työskentelystä, joten tämä uusi tieto oli arvokasta – jälkikäteen ajatellen, missä muualla olisimme päässeet aitiopaikalle oppimaan hankesuunnittelusta, rahoituskanavista, hankehakemuksista, raportoinnista – vain jotain sisältöjä mainitakseni.

Tulevaisuus    

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n palveluliiketoiminta on päättänyt jatkaa projektiosaajavalmennuksen toteuttamista keväällä 2020. Haluaisin toivottaa kaikki ne uudet ”keltanokat” lämpimästi tervetulleeksi valmennukseen, jonka jälkeen et enää näe työttömyyttä vain tilana, johon jouduit, vaan alkuna jollekin uudelle, josta et vaan vielä tiennyt!

 

Teksti: Satu Mustonen, projektisuunnittelija, Karelia-ammattikorkeakoulu

821 Artikkelin näyttökerrat