Pääkirjoitus: Ansiokasta tutkimuksen avoimuutta

Kari Tiainen

Karelia-ammattikorkeakoulu sijoittui erinomaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön tammikuussa julkaistussa selvityksessä, jossa kartoitettiin suomalaisen tiedeyhteisön toimintakulttuurin avoimuutta. Karelia saavutti selvityksessä korkeimman eli viidennen tason toiseksi parhaana ammattikorkeakouluna Suomessa.

Kareliassa on tehty toiminnan avoimutta edistävää systemaattista kehitystyötä jo useamman vuoden ajan, ja tämä pitkäjänteinen työ on tuottanut tulosta. Nyt Karelian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) käytäntöjen arvioitiin edistävän avointa tiedon tuottamista ja hyödynnettävyyttä erinomaisesti.

Avoimella toimintakulttuurilla tavoitellaan korkeakouluissa ja muissa tutkimusorganisaatioissa tuotetun tutkimustiedon ja -tulosten parempaa ja laajempaa hyödynnettävyyttä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, yritys- ja elinkeinoelämässä sekä kansalaisten kiinnostuksen kohteena.

Parhaimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että julkisella tutkimusrahoituksella tuotettua tietoa hyödynnetään laajasti myös korkeakoulujen ulkopuolella, ja sen tuloksena syntyy esimerkiksi uutta liiketoimintaa, palveluja ja sovelluksia.

Karelia tuo tietoa ja osaamista näkyväksi monin tavoin mm. julkaisemalla tutkimustuloksia selkokielisesti eri kanavissa (artikkelit, raportit, esitykset, sosiaalinen media) sekä jakamalla ajankohtaista tutkimustietoa podcastien muodossa. Tutkimusaineistoja ja käytettyjä menetelmiä on avattu ulkopuolisten käyttöön. Karelian oppimis- ja palveluympäristöissä syntyvää tietoa on myös ryhdytty avaamaan yleisön saataville. Kuvailutietoja Karelian tutkimustoiminnassa syntyneistä avoimista aineistoista on jo saatavilla www.karelia.fi/aineistot.

Tässä tämän vuoden ensimmäisessä Vasussa kerromme myös muun muassa Elintarvikeviennin osaaja -, Sotepeda 24/7 – ja  Kalitka-hankkeista, Karelian henkilökunnan Iloa elämään -kirjallisuuspiiristä sekä opettajien työelämäjaksoista.

Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille.

Kari Tiainen
Vasun päätoimittaja, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Artikkelikuva:  Sandy Millar on Unsplash

877 Artikkelin näyttökerrat