Arkisto: 1/2020

Pääkirjoitus: Ansiokasta tutkimuksen avoimuutta

Kari Tiainen

Karelia-ammattikorkeakoulu sijoittui erinomaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön tammikuussa julkaistussa selvityksessä, jossa kartoitettiin suomalaisen tiedeyhteisön toimintakulttuurin avoimuutta. Karelia saavutti selvityksessä korkeimman eli viidennen tason toiseksi parhaana ammattikorkeakouluna Suomessa.
Kareliassa on tehty toiminnan avoimutta edistävää systemaattista kehitystyötä jo useamman vuoden ajan, Lue lisää…

”Tuntuu hyvältä muuttaa Suomeen, kun täällä Kareliassa autetaan”

Kirsi Autio & Hannele Niskanen

Karelia-ammattikorkeakoulu on toiminut yhtenä kuudesta SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education) –vastuukorkeakoulusta vuodesta 2017 alkaen. Vastuukorkeakoulujen tehtävänä on sujuvoittaa korkeasti koulutettujen ulkomaalaistaustaisten korkeakoulutukseen ohjautumista sekä heidän aiemmin hankitun osaamisensa tunnistamista ja tunnustamista kansallisesti ja alueellisesti. Lue lisää…

Karelia sai tunnustusta tutkimuksen avoimuudesta

Anne Ilvonen, Helena Puhakka-Tarvainen, Kaisa Varis

Karelia-ammattikorkeakoulu on yksi parhaiten menestyneistä korkeakouluista opetus- ja kulttuuriministeriön juuri julkaistussa selvityksessä, jossa kartoitettiin suomalaisen tiedeyhteisön toimintakulttuurin avoimuutta. Karelian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) käytäntöjen arvioitiin edistävän avointa tiedon tuottamista ja hyödynnettävyyttä erinomaisesti. Lue lisää…

Maistuvien tarinoiden Karjala

Maria Iltola & Paavo Raappana

Tarinoita voi kertoa mistä tahansa, joten myös ruoka taittuu tarinaksi. Karjalaiseen perinteeseen pohjautuvaa ruokamatkailua kehittävä Kalitka-hanke pyrkii vahvistamaan ruoan parissa toimivien yritysten vahvuuksia tarinallistamisen keinoja hyödyntäen. Tavoitteena on punoa yritysten omista tarinoista muodostuva yksi yhteinen karjalainen kokonaisuus. Lue lisää…

Hybridisoituminen auditoriossa – läsnäolon etiikkaa etsimässä

Miia Pasanen

Tämä kolumni on johdanto SotePeda24/7 –hankkeen artikkelisarjaan, joka pohtii eettisyyden oppimiseen ja opettamiseen liittyviä kysymyksiä digitaalisissa toimintaympäristöissä. SotePeda24/7 on valtakunnallinen OKM:n rahoittama hanke, jossa tavoitteena on esimerkiksi digitalisaation edistäminen. Artikkelisarjan artikkelit kirjoitetaan Karelia- ja Diakonia-ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Lue lisää…

Asiakasprosessin palvelumuotoilua Voimalassa

Minna Lappalainen & Anne Ryhänen

Tässä artikkelissa kuvataan palvelumuotoilupilottia, jonka toteutimme yhdessä moniammatillisen opiskelijaryhmän kanssa oppimis- ja palveluympäristö Voimalassa. Pilotti on jatkoa koulutukselle, jonka mahdollisti Sotepeda 24/7-hanke syksyllä 2019. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja toteutuu vuosina 2018-2020. Lue lisää…

Rakennusalan osaamista päivittämässä Lujatalolla

Janne Väätäinen

Karelia-amk:n opettajat voivat päivittää oman opetusalan osaamista ja tietoja työelämäjakson kautta. Halusin työelämäjaksolle, koska olin monta vuotta opettanut rakennustuotannon aineita, mutta käytännön kokemukseni rakennusliikkeen toiminnasta oli melko vähäistä. Valitsin työelämäjaksoni kohteeksi Lujatalo Oy:n, Lue lisää…

Iloa elämään -kirjallisuuspiirin lukuvuosi 2019

Kari Tiainen

Karelia-ammattikorkeakoulun henkilökunnan Iloa elämään -kirjallisuuspiiri kokoontui entiseen tapaan yhdeksän kertaa vuonna 2019.  Kirjallisuuspiiri on osa Karelian henkilökunnan työhyvinvointia edistävää Iloa elämään -toimintaa. Kirjallisuuspiirissä avataan ovia kirjallisuuden moninaisiin maailmoihin ja jaetaan lukukokemuksia muiden kanssa. Lue lisää…