Tärkeintä on, että kaikille korkeakouluun haluaville löytyisi mieluinen ala

Tarja Tuononen

– Promotiimissä työskentely on todella antoisa kokemus, ja loistavaa vastapainoa opintoihin, vaikka välillä oli raskasta ja hektistäkin, kun opinnotkin pitää ehtiä hoitaa keikkojen lomassa, kertoo Elisa Oinas-Panuma, 2. vuoden metsätalousinsinööriopiskelija. Hän on työskennellyt Karelia-ammattikorkeakoulun promotiimiläisenä lukuvuonna 2019 – 2020.

Opiskelijoista muodostettu Promotiimi kiertää vuoden aikana 2. asteen oppilaitoksia, messuja ja varuskuntia kertomassa Karelian tutkintokoulutuksista, opiskelusta ammattikorkeakoulussa ja hakemisesta. Promotiimiläiset palkataan lukuvuodeksi Karelian markkinointiassistenteiksi ja heille kertyy lukuvuoden aikana paitsi kokemusta esiintymisestä myös rutkasti kilometrejä. Lisäksi promotiimiläiset toimivat opiskelijan kasvoina ja äänenä Karelian sosiaalisen median kanavilla, erityisesti Karelian Instagramissa ja yhdessä pitämässään blogissa. Tavoitteena on tuoda esiin opiskelijan kokemusta omista opinnoistaan.

Elisa on onnistunut yhdistämään opiskelun, metsäopiskelijoiden ainejärjestön puheenjohtajuuden ja promotiimiläisyyden itselleen luontevaksi kokonaisuudeksi. Taitojen kertyminen mitataan tulevaisuuden työtehtävissä.

– Esiintymistaidot ja – varmuus kehittyivät todella paljon. Myös omat organisointi- ja aikataulutustaidot paranivat keikkojen sopimisen, niillä kiertämisen sekä omien opintojen yhteensovittamisen ansiosta. Myös some-kanavien käyttö ja markkinointitaidot paranivat todella paljon. Enkä kyllä keksi yhtään ammattia, jossa promotiimissä saamistani taidoista ei olisi hyötyä!

Promotiimi jakaa työtehtäviä itsenäisesti Karelian henkilökunnan ohjauksessa. Promotiimiläiset myös pitävät yhteyttä oppilaitosen opinto-ohjaajiin ja muihin toimijoihin esittelyistä sopimiseksi.

Promotiimiläiset perehdytetään työhönsä tutustumalla kaikkiin Karelian koulutuksiin paikan päällä kampuksilla alan opinto-ohjaajan johdolla.

– Koulutus kesti muutaman arki-illan ja sen lisäksi meillä oli kaikkien koulutuksiemme alaesittelyt. Huomasin heti parin itse vedetyn esittelyn jälkeen, että esittelyihin rutinoituu ja esiintymiseen tulee sen verran varmuutta, että Karelian alojen markkinointi onnistuisi missä vain ja koska vain.

Elisa pitää tärkeimpänä antina Promotiimissä toimimisessa kehittyneitä esiintymistaitojaan ja uusia kokemuksia markkinoinnista. Hän korostaa joustavan asenteen merkitystä tiimityöskentelyssä ja kaikelle uudelle avointa mieltä.

– Parhaiten mieleen ovat jääneet tilanteet, joissa potentiaalinen hakija on itse ollut kiinnostunut juuri metsätalousinsinööriopinnoista. Osa heistä innostui niin paljon, että ilmoittivat aikovansa hakea Kareliaan opiskelemaan. Promotiimissä tavoitteena kuitenkin on, että kaikille korkeakouluun haluaville löytyisi mieluisa ala!

Promotiimiin järjestetään haku kerran vuodessa. Vuonna 2020 haku on huhtikuun kahden ensimmäisen viikon ajan 15.4. saakka. Mukaan pääsevät kaikkien alojen opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneet välittämään hakijoille tietoa omasta alastaan ja Kareliassa opiskelusta.

Teksti: Tarja Tuononen, opiskelijarekrytoinnin suunnittelija, Karelia-ammattikorkeakoulu

989 Artikkelin näyttökerrat