Arkisto: Vasu 2/2020

Pääkirjoitus: Elämää pandemian aikaan

Kari Tiainen

Tervetuloa Karelia-ammattikorkeakoulun Vasu-verkkojulkaisun lukijaksi. Tämän vuoden toinen Vasun numero esittelee Karelian asiantuntijuutta, osaamista sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyötä erityisen monipuolisesti ja laajasti.
Suomalaisissa korkeakouluissa eletään nyt poikkeuksellista aikaa covid-19-pandemian vuoksi. Lue lisää…

Korona hyppäytti etähallintoon

Susanna Rosell

Etätyöhön hypättiin Karelia-ammattikorkeakoulun hallinnossa kertaheitolla, valmistautumisaikaa ei juuri ollut. Pakko on hyvä opettaja. Nyt joko tehdään etänä tai ei tehdä ollenkaan. Tämä teksti on Karelia-ammattikorkeakoulun hallinto- ja talousjohtajan kuvaus korona-pandemian aiheuttamasta hallinnon siirtymisestä etätyöhön. Lue lisää…

Puurakentaminen alueellisena vetovoimatekijänä

Ville Mertanen

Pohjois-Karjalassa on yli vuosikymmenen ajan tehty pitkäjänteistä työtä modernin puurakentamisen parissa. Tehty työ näkyy maakunnan alueella toteutuneina kohteina, mistä varhaisimpana esimerkkinä on Suomen ensimmäinen CLT-rakenteinen puukerrostaloalue Noljakassa. Tätä seurasi Suomen suurin puurakenteinen toimistorakennus Metla-talo sekä Joensuun Areena. Lue lisää…

Töyhtötintti ja satunnainen opettaja

Miia Pasanen

Tämä kolumni on osa SotePeda24/7 –hankkeen artikkeli- sarjaa, joka pohtii eettisyyden oppimiseen ja opettamiseen liittyviä kysymyksiä digitaalisissa toimintaympäristöissä. Kyseessä on valtakunnallinen OKM:n rahoittama hanke, jossa tavoitteena on esimerkiksi digitalisaation edistäminen.
Torstai-aamuna luin viestin, Lue lisää…

Uudet tuulet palliatiivisen hoidon opetuksessa

Tuulia Sunikka

Palliatiivisen hoidon saatavuus jokaiselle on ihmisoikeus. Opetussuunnitelmasuositusten kehittämisen taustalla ovat Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) suositukset (2017, 2019), joissa todetaan palliatiivisen hoidon kuuluvan kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden perusosaamiseen. Osaamisvaje on merkittävä haaste palliatiivisen hoidon yhdenvertaisten palveluiden kehittämiseen. Lue lisää…

Saako puhua strategian jalkauttamisesta?

Heli Makkonen

Törmäsin tähän kysymykseen jokin aika sitten, ja jäin pohtimaan asiaa. Miksi ei saisi puhua? Tarkastelen tässä artikkelissa strategian jalkautusta lean-johtamisen, ja erityisesti hoshin kanri –menetelmän näkökulmasta. Hoshin kanri on lean-johtamisen menetelmä, Lue lisää…

Tärkeintä on, että kaikille korkeakouluun haluaville löytyisi mieluinen ala

Tarja Tuononen

– Promotiimissä työskentely on todella antoisa kokemus, ja loistavaa vastapainoa opintoihin, vaikka välillä oli raskasta ja hektistäkin, kun opinnotkin pitää ehtiä hoitaa keikkojen lomassa, kertoo Elisa Oinas-Panuma, 2. vuoden metsätalousinsinööriopiskelija. Hän on työskennellyt Karelia-ammattikorkeakoulun promotiimiläisenä lukuvuonna 2019 – 2020. Lue lisää…

Onko Karelia-ammattikorkeakoulussa rasismia?

Kirsi Autio, Tiia Kyllönen, Hannele Niskanen, Sini-Tuuli Saaristo

Valtakunnallista rasisminvastaista viikkoa vietettiin tänä vuonna Suomessa 16. – 22.3.2020. Viikon tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja korostaa yksittäisen ihmisen vastuuta toimia oikein rasistisessa tilanteessa. Jokainen kantaa vastuun omista asenteistaan ja valinnoistaan. Lue lisää…

Työvoimakoulutus vietiin vikkelästi verkkoon

Satu Mustonen

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” sananlaskussa piilee tänäkin päivänä suuri viisaus. Ainakin sille ihmistyypille, joka huolehtii ja organisoi, että asiat tapahtuvat oikeaan aikaan ja että ne etenevät määrättyä tavoitetta kohti. Koordinoijan pahin painajainen tapahtui, Lue lisää…

Kalevala – mytologiasta arvoa liiketoimintaan

Timo Rui, Tarja Kupiainen, Marika Turkia, Riikka Simonen

Muutaman vuoden ajan hartaasti valmisteltu Kalevala – mytologiasta arvoa liiketoimintaan -hanke on vihdoin saanut myönteisen rahoituspäätöksen. Hanketta hallinnoi Karelia-amk, sen toisena toteuttajana on Itä-Suomen yliopisto. Lue lisää…

Makuja ja kulttuuria samalla kartalla

Paavo Raappana

Lähtisitkö maistamaan ja kokemaan millaisia ovat ruokamatkailureitit Kalastajan Karjala, Lapsellinen Joensuu tai Maisemien maantiet? Kalitka-ruokamatkailuhankkeessa kehitetään nyt reittejä, jotka kuljettavat matkailijan eri teemaisten paikallisten kulttuurikohteiden sekä ruokapaikkojen äärelle. Reitit tulevat kaikkien löydettäväksi diginä ja printtinä. Lue lisää…

Karelian Wellness –hanke auttaa hyvinvointimatkailuyrityksiä

Riikka Simonen

Hyvinvointimatkailu kasvaa Business Finlandin mukaan kansainvälisesti puolet nopeammin kuin muut matkailun segmentit. Global Wellness Tourism Economy Reportin (2018) mukaan hyvinvointimatkailu-segmentin asiakkaat myös kuluttavat puolet enemmän kuin muut matkustajasegmentit. Itä-Suomessa suurin ulkomaalaisten matkailijoiden ryhmä tulee edelleen Venäjältä, Lue lisää…

Kerta keittää, kahesti syöpi – rekrytaitoja yrityksille ja työnhakijoille

Marja-Liisa Ruotsalainen

 Ammattikorkeakoulujen soveltavan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyön tavoitteena on palvella opetusta ja tukea alueensa kehitystä, elinkeinoja ja työelämää. Näin ollen on loogista ulkoisen rahoituksen vipuvoimalla tehdä asiat niin hyvin, että TKI-toiminnalla saadaan hyötyä niin hanketoteutuksen varsinaisille kohderyhmille kuin ammattikorkeakoulun omaan koulutus- ja palveluliiketoimintaan. Lue lisää…

Bioetanolia jätevedenpuhdistamon kuitupuristeesta

Esko Tiainen

Storan Enson Varkauden tehtaiden jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessissa syntyvä kuitupuriste on pääasiassa kuitua sellutehtaan, kuorimon, kierrätyskuitulaitoksen ja kartonkitehtaan tuotantoprosesseista. Kuitupuriste on jätettä, jota on poltettu kuorikattilassa ja sitä on testattu myös maanrakennus- ja täyteaineena. Lue lisää…

Painopeitto unta rauhoittamassa

Anniina Antikainen & Päivi Franssila

Tiedätkö jo mikä on painopeitto? Ja että ne ovat yleistymässä kovaa vauhtia unettomien öitä rahoittamaan. Painopeitto oli hyvänä apuna myös sosiaalialaa opiskelevalle Anniinalle, kun opiskelu vuorotyön rinnalla alkoi vähitellen viedä liikaa voimia ja heikentää unen- ja elämänlaatua. Lue lisää…

XR-teknologiat opetuksessa ja hankeyhteistyössä

Mikko Hyttinen

XR-teknologioiden käyttö on lisääntynyt paljon viime vuosina ja näitä sovelluksia ollaan ottamassa käyttöön laajemmin yrityksissä ja opetuksessa. Korkeakoulutuksen teknologiayhdistys Educause on listannut (2020 Horizon report, Teaching and Learning Edition) XR-teknologiat yhdeksi koulutuksen tulevaisuuden teknologioista. Lue lisää…

Hanketyön arkea

Mervi Kurula

Hankkeissa työskentely on lisääntynyt korkeakouluissa, jopa siinä määrin, että monet meistä työskentelevät useammassa hankkeessa samanaikaisesti ja sen lisäksi tekevät myös opetus- tai asiantuntijatyötä. Siinä on haasteensa, mutta myös hyötynsä, kun asian oikein oivaltaa. Lue lisää…