Metsäosaamista Pohjois-Karjalasta Japaniin

Petteri Ryhänen & Jarmo Mäkelä

Karelia-ammattikorkeakoulu toteutti Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsäbiotalousyhteistyön kehittäminen -valmisteluhankkeen maalis-kesäkuussa 2020. Hankkeen tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia suomalaisen metsäalankoulutuksen ja -teknologiaviennin vauhdittamiseksi Pohjois-Karjalasta Japaniin. Hanke konkretisoi Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sekä Japanin Naganon prefektuurin aluehallinnon ja Naganon Inan kaupungin välille lokakuussa 2019 solmittuja kahta yhteistyöaiesopimusta, joiden tavoitteena on monipuolisen suomalais-japanilaisen metsäalan yhteistyön käynnistäminen.  Valmisteluhankkeen toteutti Karelia Ammattikorkeakoulu Oy yhteistyössä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, koulutuskuntayhtymä Riverian, Luonnonvarakeskus LUKE:n, Itä-Suomen yliopiston ja Business Joensuu Oy:n kanssa. Yhteistyöhön osallistui myös asiantuntijoita Metsäkeskus Pohjois-Karjalasta, sekä Pohjois-Karjalan Ely-keskuksen ja Japanin Tokion Team Finlandin -verkostosta. Hanke sai rahoitusta Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta.

Valmisteluhankkeessa selvitettiin metsäalan keskeiset kehittämistarpeet ja yhteistyömahdollisuudet Naganossa. Lisäksi kartoitettiin pohjoiskarjalaisten metsäalan toimijoiden toteutetut ja suunnitellut Japani-aktiviteetit, ja kiinnostus osallistua mukaan metsäyhteistyöhön osana Pohjois-Karjalan ja Naganon välisiä sopimuksia. Lisäksi hankkeessa suunniteltiin esiselvitys- ja tutustumismatka kohdealueelle Naganoon yhteistyötahojen toimintaympäristöihin tutustumiseksi ja realistisen kuvan saamiseksi kohdealueen metsätalouden kehittämishaasteista.

Maisema Nagano Cityn kaupungista

Naganon prefektuurin pääkaupunki, Nagano City. Kuva: Petteri Ryhänen.

Valmisteluhankkeen esiselvitystietojen pohjalta valmisteltiin hakemus pidempikestoista metsäbiotalouden kehittämishanketta varten Naganon alueen metsätalouden viemiseksi yhteistyössä konkreettisesti eteenpäin. Valmisteluhanketta voidaan pitää onnistuneena, sillä Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) puolsi syyskuussa EU-rahoituksen myöntämistä kaksivuotiselle Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsäbiotalousyhteistyön kehittäminen -hankkeelle, jossa maakunta tarjoaa monipuolista metsäalan tietoa ja osaamista metsätalouden kehittämiseksi Japanissa. Samalla hanke vauhdittaa suomalaisen osaamisen ja teknologioiden vientiä.

Vastavuoroisesti Suomessa otetaan vastaan japanilaista osaamista, asiantuntemusta ja teknologiaa. Tähtäimessä on yritysten verkostoitumisen, kaupallisen yhteistyöhön ja invest-in-toimintojen edistäminen alueiden välillä sekä pohjoiskarjalaisten alan yritysten ja toimijoiden kanssa. Erityistavoitteena on uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen.

Teksti: Petteri Ryhänen, projektiasiantuntija & Jarmo Mäkelä, projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

1 416 Artikkelin näyttökerrat