Arkisto: Vasu 4/2020

Pääkirjoitus : Hyvinvointia digiä hyödyntäen

Kari Tiainen

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI-toiminta) on oleellinen osa Karelia-ammattikorkeakoulun opetusta, palveluliiketoimintaa sekä erilaisia tutkimus- ja kehittämisprojekteja. Karelia tekee tutkimus- ja kehitystyötä yhdessä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Kansainvälinen yhteistyö ja kansainväliset verkostot ovat myös tärkeä osa Karelian laadukasta tutkimus- ja kehitystoimintaa. Lue lisää…

Kuvassa mitataan potilaan verenpainetta

Näytöllä osaamista sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopinnoissa

Tarja Ruokonen, Kirsi Varis, Mari Savolainen, Jaana Pantsari, Riitta Muhonen

Tässä artikkelissa kuvataan sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksen opintoihin kehitetyn kliinisen osaamisen passin ja osaamisen näyttöjen kehittämistä osana Innovative Nurse – hanketta. Kehittämistyön tavoitteena on ollut luoda yhtenäisiä käytäntöjä osaamisen tunnistamiseen ja arvioimiseen opintojen aikana. Lue lisää…

Jatkuvan oppimisen äärellä

Mervi Lätti

Olemme tottuneet puhumaan elinikäisestä oppimisesta, jolla tarkoitetaan ihmisen eri elämänvaiheissa tapahtuvaa oppimista ja opiskelua. Elinikäisen oppimisen rinnalle on tullut viime vuosina uusi käsite; jatkuva oppiminen. Jatkuvan oppimisen käsitettä määritellään jota kuinkin samoin kuin elinikäistä oppimista, Lue lisää…

Juuriskan yrittäjät Sanna Jeskanen ja Päivi Heinilä

Liikeideakilpailusta rahoitusta oman yritysidean kehittämiseen

Satu Mustonen

Karelia-ammattikorkeakoulussa kehitetty Draft-liikeideakilpailu pilotoitiin kansainvälisenä toteutuksena osana W-Power hanketta. Haku oli suunnattu erityisesti naisyrittäjille sekä naisyrittäjyyttä edistäville ideoille. Liikeideakilpailuun saatiin eri maista yhteensä 24 liikeideaa, josta 15 tiimiä valittiin esittelemään ideansa pitchaus-tilaisuudessa. Lue lisää…

Tietokone ja stetoskooppi.

Sairaanhoitaja valmentajana digitaalisessa maailmassa

Tarja Ruokonen & Pirjo Vesa

Tapasimme kesällä lasten ja nuorten hoitotyön parissa työskenteleviä sairaanhoitajakollegoita. Pian keskustelu kääntyi siihen, miten oma työ on muuttunut korona-aikana. Työskentelivät he akuutissa hoitotyössä tai mielenterveystyön puolella oli kaikilla sama puheenaihe: Etäohjaus, Lue lisää…

Etäohjausta terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen

Helena Ikonen & Pirjo Vesa

DigiNurse-hankkeessa sairaanhoitajaopiskelijat valmensivat asiakkaita digitaalisten välineiden käyttöön terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Kyseessä on kansainvälinen hanke, johon osallistuu viisi korkeakoulua: Thomas More Kempen (Belgia), Ljubljanan yliopisto (Slovenia), Enfermagem de Coimbra (Portugali), Lue lisää…

Uudistumisen apua hyvinvointitoimialalle

Anneli Muona & Anssi Kekkonen

Karelia-ammattikorkeakoulun hallinnoima VaPa eli Hyvinvointialan kumppanuuksilla vaikuttaviin palveluihin -hanke alkoi 1.9.2020 ja etsimme nyt mukaan toimintaamme yrityksiä, järjestöjä ja alan yritystoiminnan aloittamista suunnittelevia henkilöitä, joilla on intoa uuden luomiseen. Lue lisää…

Kuvassa kolme valmennuksen osallistujaa pöydän ympärillä.

Pitchaustaitoja naisyrittäjille ja yrittäjiksi aikoville

Satu Mustonen

Monenlaista sanaa tarjotaan tilanteelle, jossa yrittäjä kertoo lyhyesti ja ytimekkäästi omasta yrityksestään, tuotteestaan tai palvelustaan. Yritysesittely, myynti- ja markkinointipuhe ovat tuttuja termejä lähes kaikille. Viime vuosina Suomessa on alettu käyttämään laajemmin termiä ”pitchaus”, Lue lisää…

Maisema Nagano Cityn kaupungista

Metsäosaamista Pohjois-Karjalasta Japaniin

Petteri Ryhänen & Jarmo Mäkelä

Karelia-ammattikorkeakoulu toteutti Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsäbiotalousyhteistyön kehittäminen -valmisteluhankkeen maalis-kesäkuussa 2020. Hankkeen tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia suomalaisen metsäalankoulutuksen ja -teknologiaviennin vauhdittamiseksi Pohjois-Karjalasta Japaniin. Hanke konkretisoi Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sekä Japanin Naganon prefektuurin aluehallinnon ja Naganon Inan kaupungin välille lokakuussa 2019 solmittuja kahta yhteistyöaiesopimusta, Lue lisää…

Folklorismia, kulttuuriperintöä, Kalevalaa

Tarja Kupiainen

Myyttinen menneisyys, Kalevala ja sen taustalla oleva runsas kansanrunosto tarjoavat aineksia matkailutuotteille. Viime vuosituhannella saatettiin kansalliseepoksen tarinoiden hyödyntämiseen suhtautua epäluuloisesti. Puhuttiin folklorismista, jolla viitattiin perinteen siirtämistä sen kuvitellusta oikeasta, autenttisesta ympäristöstä toiseen, Lue lisää…

Mies piirtää taululle. Photo by Kvalifik on Unsplash

Mikä TKIO? – Yhteistä ymmärrystä rakentamassa

Kaisa Varis & Helena Puhakka-Tarvainen

Karelia-ammattikorkeakoulussa on panostettu avoimen toimintakulttuurin edistämiseen jo usean vuoden ajan ja alkuvuonna 2020 julkaistussa OKM:n kypsyystasoselvityksessä Karelia olikin yksi parhaimmaksi arvioiduista korkeakouluista avoimuudessa. Osana avoimen toimintakulttuurin kehittämistä myös avointa TKI-integroitua oppimista – eli TKIO:ta – kehitetään luontevaksi osaksi ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa. Lue lisää…

Koronan vaikutuksia Voimalassa

Anu Villa

Tässä artikkelissa kuvataan oppimis- ja palveluympäristö Voimalan toimintaa ja poikkeuksellisen kevään 2020 aikana opiskelijan näkökulmasta.
Voimala on Karelia-ammattikorkeakoulun oppimis- ja palveluympäristö, jonka tavoite on toimia hyvinvoinnin hyväksi. Voimalan vahvuus on erityisesti moniammatillisuus, Lue lisää…