Oppilaitosyhteistyö yrityksen perustamisen tukena Huoneistohotelli Lietsussa

Helena Puhakka-Tarvainen & Maria Saastamoinen

Joulukuussa 2019 Joensuussa avatun Huoneistohotelli Lietsun perustamisvaiheesta lähtien oli selvää, että hyödynnämme opiskelijoiden osaamista ja raikkaita ajatuksia hotellin toiminnan ja prosessien rakentamisessa. Me molemmat yrittäjät olimme tuossa vaiheessa töissä Karelia-ammattikorkeakoulussa ja nähneet lähietäisyydeltä, kuinka hedelmällistä yritysten ja opiskelijoiden välinen yhteistyö voi parhaimmillaan olla. Majoitus- ja matkailualalla toimiminen ei ollut meille myöskään entuudestaan tuttua, joten aloitimme oman perustietämyksemme kasvattamisen kahlaamalla läpi Theseus-tietokannasta useita Suomessa viime vuosina valmistuneita hotellin perustamiseen ja toimintoihin liittyviä opinnäytetöitä, joita kertyikin reilusti yli 50 kappaletta. Myös ensimmäiset omat opintojakso- ja opinnäytetyötoimeksiannot esiteltiin Karelian restonomiopiskelijoille lähes vuotta ennen hotellin avaamista.

Oppilaitosyhteistyömme alkoi varsinaisesti jo vuonna 2017 kun liikeidea boutique-hotellista Joensuun ydinkeskustaan esiteltiin Karelian henkilöstölle, opiskelijoille ja alumneille suunnatussa Draft-liikeideakilpailussa. Idea läpäisi yritysasiantuntijoista koostuvan tuomariston seulan ja hotellille luotiin ensimmäiset liiketoimintasuunnitelmat ja laskelmat. Tuossa vaiheessa yrityksen perustamisen esteeksi muodostui sopivan kiinteistön puute, mutta pari vuotta myöhemmin sekin este poistui entisen postitalon saneerauksen myötä, ja Lietsu Palvelut Oy perustettiin tammikuussa 2019.

Ensimmäiset opinnäytetyötoimeksiannot liittyivät hotellin esteettömyyteen, asiakasviestintään sekä avajaistapahtuman suunnitteluun. Myöhemmin opiskelijat ovat pohtineet Lietsun markkinointistrategiaa Venäjälle, selvittäneet kalevalaisen perinteen tarinallistamista, rakentaneet ympäristöjärjestelmää sekä tutkineet asiakaskokemuksiamme. Tällä hetkellä käynnissä on kolme uutta opinnäytetyötä aiheinaan koronaviestintä, kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä kestävä matkailu. Opinnäytetyöntekijöissä ovat olleet edustettuna opiskelijat niin matkailualalta, energia- ja ympäristötekniikasta kuin International Business -ohjelmastakin, ja Karelian lisäksi myös Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Eri oppilaitosten opintojaksoilla (Riveria, Karelia, Itä-Suomen yliopisto) opiskelijat ovat kehittäneet mm. asiakaspalautesovelluksen, laatineet pelastussuunnitelman, tehneet markkinointikanava-analyysiä sekä kehittäneet uusia matkailutuotteita. Kaksi eri opiskelijaosuuskuntaa tuotteisti karjalaisen aamiaisemme sekä suunnitteli ja toteutti Lietsulle omannäköisen opaskartan. Karelian matkailualan opiskelijat esittelivät avajaistapahtumissa huoneita ja niiden tarinoita vierailijoille osana Tuotteistaminen ja markkinointi -kurssia. Useita opiskelijaryhmiä matkailumarkkinoinnista puhtausalaan on käynyt tutustumassa tiloihimme ja vastaamme myös myöntävästi luento- ja oppilaitosvierailupyyntöihin aina kun se on aikataulullisesti mahdollista. Harjoittelijoita meillä on ehtinyt käydä työssä oppimassa niin peruskoulusta (TET), toiselta asteelta kuin ammattikorkeakoulustakin.

Yksi oppilaitosyhteistyön muoto meille ovat myös täydennyskoulutus ja palveluiden hankkiminen luotettavalta kumppanilta. Avajaistarjoiluistamme vastasivat catering-opiskelijat opettajansa johdolla. Yrittäjien hygieniapassit ja henkilöstön ensiapukoulutus on suoritettu oppilaitoksen järjestämillä kursseilla. Puhtausalan konsultointia on hankittu osana terveysturvallisuuden kehittämistä. Myös Lietsun sisustuksessa näkyy opiskelijoiden kätten jälki, sillä iso osa hotellin vanhoina ja käytettyinä hankituista tuoleista on entisöity kansanopiston entisöintilinjalla.

Kuvassa kaksi opiskelijaa pöydän ääressä hotelli Lietsussa.

Karelian restonomiopiskelijat Jenna Leinonen ja Krista Heikkinen työn touhussa Lietsun markkinointikampanjan parissa keväällä 2020. Kuva: Helena Puhakka-Tarvainen.

Ennen yrittäjyyttä olemme tehneet pääasiallisen työuramme tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden (TKI) parissa, joten myös hankeyhteistyöhön mukana lähtemiseen on ollut matala kynnys. Hankkeet tuovat yrityksille mahdollisuuden verkostoitua kanssayrittäjien ja kollegojen kanssa, mikä on ollut iso motivaatiotekijä etenkin meille uusina matkailualan toimijoina. Hankkeet tarjoavat myös kustannustehokkaan mahdollisuuden oman osaamisen ja toiminnan kehittämiseen sekä tietenkin näkyvyyttä laajemmissa verkostoissa. Tällä hetkellä matkailualaa edistäviä hankkeita on käynnissä runsaasti, joten haasteena on ollut rajata mukaan lähteminen vain kaikista parhaiten oman yrityksen toimintaa tukeviin hankkeisiin. Valitettavasti kaikkeen mielenkiintoiseen ei ole mahdollista tarttua yhtä aikaa.

Lietsun arvot pohjautuvat karjalaiseen vieraanvaraisuuteen, paikallisuuden arvostamiseen, vastuulliseen liiketoimintaan ja omaleimaiseen asenteeseen. Haluamme käyttää mahdollisimman paljon paikallisia tuotteita ja palveluita, mutta myös antaa itsestämme paikallisyhteisölle. Oppilaitosyhteistyö on meille osa yritysvastuuta. Haluamme osaltamme olla kouluttamassa tulevaisuuden osaavaa työvoimaa antamalla opiskelijoille mahdollisuuksia oppia todellisten toimeksiantojen ja työtehtävien kautta. Otamme opiskelijatoimeksiannot tosissamme ja panostamme ohjaamiseen, sillä sen panostuksen jokainen opiskelija ansaitsee ja sitä kautta opimme itsekin eniten. Lietsun tapauksessa opiskelijayhteistyö on toiminut myös erinomaisena rekrytoinnin väylänä – kolmesta vakituisesta työntekijästämme yksi todensi meille osaamisensa opinnäytetyön kautta.

Kuten edellä on kuvattu, yritysten ja oppilaitosten yhteistyön mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Korkeakoulutaustaisina yrittäjinä tunsimme toki hyvin yhteistyön mekanismit ja oikeat henkilöt ennalta, joten yhteistyötä on ollut helppo lähteä rakentamaan. Haluamme tämän artikkelin kautta tuoda oppilaitosyhteistyön mahdollisuuksia näkyväksi myös muille kaltaisillemme pk-yrittäjille, joiden kehittämisen resurssit ovat muuten rajalliset. Jo yhden opinnäytetyön ohjaamiseen panostettu aika voi antaa moninkertaisesti takaisin uusina ideoina, kehittyneinä prosesseina tai parhaimmassa tapauksessa uusina huipputyöntekijöinä. Suosittelemme siis lämpimästi muitakin yrityksiä avaamaan silmät oppilaitosyhteistyölle.

 

Teksti:
Helena Puhakka-Tarvainen, projektipäällikkö & yrittäjä, Karelia-ammattikorkeakoulu, Huoneistohotelli Lietsu
Maria Saastamoinen, yrittäjä, Huoneistohotelli Lietsu

1 055 Artikkelin näyttökerrat