Arkisto: Vasu 5/2020

Pääkirjoitus: Teemana TKI-integroitu oppiminen

Helena Puhakka-Tarvainen, Kari Tiainen, Kaisa Varis

Tämä on Karelia-ammattikorkeakoulun Vasu-verkkojulkaisun historian ensimmäinen teemanumero.  Numeron teemana on TKI:n ja opetuksen integraatio (TKIO). Karelian opettajat ja TKI-henkilöstö jakavat tässä numerossa kokemuksia, hyviä käytänteitä ja esimerkkejä siitä, Lue lisää…

Koululaisten hyvinvointia edistetään koulufysioterapia-pilotissa

Maiju Issakainen & Sini Puustinen

Pohjois-Karjalassa aloitettiin koulufysioterapia–pilotti keväällä 2020. Tavoitteena pilotissa on lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen. Koulufysioterapia-pilotin tarkoituksena on rakentaa koulufysioterapian toimintamalli Pohjois-Karjalan alueen kouluille. Pilotti on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutuksen, Lue lisää…

Kvanttilaskenta luo uusia mahdollisuuksia

Olli Hatakka, Mikko Hyttinen, Jarmo Talvivaara

Ammattikorkeakoulut ovat kohtaamassa kvanttitietokoneiden ja kvanttilaskentapalveluiden yleistyessä etenkin ICT-opetuksen kehittämisen kannalta suuren haasteen, mutta myös valtavan kehityspotentiaalin. ICT alan koulutuksissa käytetyt teknologiat, paradigmat ja muut ratkaisut pohjaavat valtaosin ns. Lue lisää…

Karelian metsäopetus Virtuaalimetsä-sovellusta rakentamassa

Ari Talkkari

Virtuaalimetsä 2.0 -sovelluksen avulla on mahdollista kokeilla ja vertailla metsänhoitovaihtoehtojen lyhyen ja pitkän aikavälin visuaalisia vaikutuksia metsälle. Sovelluksen avulla metsänomistaja, metsäpalveluyrittäjä tai metsäasiantuntija voi tarkastella metsää eri näkökulmista ja perehtyä eri toimenpidevaihtoehtojen maisemavaikutuksiin. Lue lisää…

Karelian hankkeet ylemmän AMK:n opinnäytetöiden kumppaneina

Marja-Liisa Ruotsalainen & Kim Wrange

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tulivat suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään 2000-luvun alkupuolella. Duaalimallin mukaisesti haluttiin luoda myös ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille mahdollisuus suorittaa ylempi korkeakoulututkinto. Näin luotiin maahamme koulutusinnovaatio, jossa ylempi korkeakoulututkinto suoritetaan työn ohessa ja tutkintoa suorittavilla tulee olla tietty vähimmäistyökokemus ennen tutkintoon johtavan koulutuksen aloittamista. Lue lisää…

Oppilaitosyhteistyö yrityksen perustamisen tukena Huoneistohotelli Lietsussa

Helena Puhakka-Tarvainen & Maria Saastamoinen

Joulukuussa 2019 Joensuussa avatun Huoneistohotelli Lietsun perustamisvaiheesta lähtien oli selvää, että hyödynnämme opiskelijoiden osaamista ja raikkaita ajatuksia hotellin toiminnan ja prosessien rakentamisessa. Me molemmat yrittäjät olimme tuossa vaiheessa töissä Karelia-ammattikorkeakoulussa ja nähneet lähietäisyydeltä, Lue lisää…

TKIO edellyttää tulevaisuussuunittelun osaamista

Marika Turkia

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, sanotaan. Mutta osaammeko suunnitella TKI:n ja opetuksen integraatiota ulkoisen rahoituksen eri vaiheissa? Pedagogisen näkökulman lisäksi TKIO on ulkoisen rahoituksen hakemisen näkökulmasta myös puhtaasti tekninen prosessi. Jos tätä prosessia ei tunnisteta, Lue lisää…

Toimivaa TKIO-yhteistyötä markkinoinnin opintojaksoilla

Mikko Hyttinen

Karelia-ammattikorkeakoulun markkinointiviestinnän ja lanseerausmarkkinoinnin opintojaksoilla on harjoitustyöt integroitu perinteisesti työelämän toimeksiantoihin. Opintojaksoilla työskennellään opiskelijatiimeissä ja opettajat toimivat tiimien ohjaajina ja antavat lisäksi opetusta ja asiantuntijaluentoja kurssin aihealueista. Markkinointiviestinnän ja lanseerausmarkkinoinnin kurssit on yhdistetty yhdeksi mielekkääksi kokonaisuudeksi, Lue lisää…

Kansainvälisten osaajien täydennyskoulutuspolut Kareliassa

Johanna Luostarinen, Hannele Niskanen, Kaisa Peuhkurinen, Sini-Tuuli Saaristo

SIMHE polku – Osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen -hanke toimi Karelia-ammattikorkeakoulussa vuosina 2018–2020. Hankkeen tavoitteena oli kehittää liiketalouden ja tekniikan alan korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille koulutuspolkuja suomalaiseen työelämään pääsyn nopeuttamiseksi, Lue lisää…

Kokeiluja ja monialaisen opetuksen integrointia SmartICT-koulutuksessa

Petri Laitinen & Heli Makkonen

SmartICT-koodarikoulutuksen opiskelijat harjoittelevat ketterää sovelluskehitysmenetelmää Karelian avoimen ammattikorkeakoulun palvelun ja toiminnan kehittämisessä. Avoimen amk:n hallintohenkilöstö ja opettajat sekä SmartICT-koulutuksen opiskelijat ja opettajat ovat pohtineet yhdessä, miten avoimen amk:n prosesseissa toteutuu esimerkiksi erinomainen palvelukokemus. Lue lisää…

Virtuaalinen todellisuus osana rakennussuunnittelua

Ville Mertanen

Virtuaaliteknologialla on mahdollista luoda realistisia ja havainnollistavia virtuaalisia tiloja jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Arkkitehtisuunnittelussa tämä tarjoaa sekä tilaajalle, että suunnittelijalle täysin uudenlaisen mahdollisuuden päästä hahmottamaan suunnittelukohde. VR-lasien avulla suunniteltu ympäristö on mahdollista nähdä realistisena ympärillä ja ne mahdollistavat vapaan liikkumisen mallissa. Lue lisää…

Kymmenen vuotta ikäosaamisen yhteiskehittämistä

Tuula Kukkonen & Arja Jämsén

Ikäosaamisen kehittämiseen on panostettu Pohjois-Karjalassa jo yli kymmenen vuoden ajan. Kehittämiskumppanuudet ovat olleet avainasemassa, kun koulutuksessa ja TKI-toiminnassa on tehty uusia avauksia. Tässä artikkelissa tarkastellaan yhteiskehittämisen merkitystä Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen YAMK-koulutukselle. Lue lisää…

Opetus- ja projektityö ne yhteen soppii

Arja-Irene Tiainen

Kuvaan tässä kirjoituksessa opetus- ja projektityön yhdistämistä ja tuon esille niiden integraation hyötyjä. Tarkastelen projektityön vaikusta opettajan ammatillisen osaamisen kehittymiseen, kuvaan omaa projektityötäni ja sekä sitä, mitä opin projekteissa.
Aloitin nykyisen työni sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulun vastuuyliopettajana elokuussa 2008. Lue lisää…

Englantia ja projektityötä neljälle koulutusalalle samaan aikaan

Risto Salminen

Koronakevät toi opiskeluun ja hanketyöhön monenlaisia mullistuksia. Kansainvälisessä Digi2Market-hankkeessa koronaviruksen vaikutus läsnäolotilaisuuksiin realisoitui nopeasti kesken ”Sustainable digital services” -hackathonin, jossa tehtiin yhteistyötä peräti neljän eri koulutusalan kanssa. Koska kunkin koulutusalan opintoihin liittyvä opiskelu alkoi tammikuussa ja oli päättymässä huhtikuussa, Lue lisää…

Kiertotaloutta Kareliaan

Jarmo Mäkelä

Kiertotalous on noussut viime vuosina yhä useammin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Keskeisiä taustatekijöitä ovat mm. huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista, luonnonvarojen riittävyydestä ja luonnon monimuotoisuuden säilymisestä, unohtamatta sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimusta. Kiertotalous nähdään ainakin osaratkaisuna näihin haasteisiin. Lue lisää…