Ikäosaamisen julkaisuja

Poimintoja Karelian julkaisuista

Muita julkaisuja

  • Arola, M. & Kukkonen, T. 2018. Organizer. Teoksessa Dijkman, B., Mikkonen, I. & Roodbol, P. (eds): Older People: Improving Health and Social Care. Focus on the European Core Competences Framework. Springer.
  • Kukkonen, T. 2018. Tuettu itsearviointi kehittämisprosessissa. Teoksessa Jämsén, A. (toim.): Arvokasta vanhuutta, turvallista arkea. AVOT-hanke 2016-2018. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 48/2018.
  • Niemi, A., Salminen, S., Matveinen, M., Kukkonen, T. Muona, A., Sihvo, P., & Lappalainen, T. 2017. Kumppanuutta monella rintamalla. AMK-lehti / UAS-Journal 2/2017.
  • Arola, M., Kukkonen, T. & Suhonen, L. 2016. The Master´s Degree Programme in Active Ageing – Competence for the Future. Teoksessa Tukiainen, M. & Hiltunen, S. & Babashkina, R. 2016. Healthy Ageing in Digitized Societies. Publications of the University of Eastern Finland, Reports in Forestry and Natural Sciences. Jyväskylä. Grano Oy
  • Kukkonen, T. 2015. Ikämoninaisuuden johtamisesta. Teoksessa Timonen, L., Mäkelä, J. & Raivio, A-M. (toim.) Moninaisuus on hyvän työyhteisön ominaisuus. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja. 2015, 117-129.
  • Jämsén, A. & Kukkonen, T. 2014. Ikäosaaminen elää Pohjois-Karjalassa. Gerontologia 2/2014.
  • Jämsén, A. & Kukkonen, T. 2007. Unelmasta totta vuonna 2020 – sosiokulttuurinen työ Pohjois-Karjalassa toimii! Teoksessa Nuutinen, T. (toim.): Elämänilon välähdyksiä. Taiteen ja vanhustyön kohtaamisia.
793 Artikkelin näyttökerrat