Kalevala-hanke – koronan varjosta vihdoin Riihien toteuttamiseen

Timo Rui, Tarja Kupiainen, Tuija Kainulainen, Riikka Räsänen, Katja Pasanen, Tuuli Pulkkinen

Koronaepidemian yleinen helpottuminen Suomessa keväällä 2021 on näkynyt TKI-toiminnan vilkastumisena. ”Kalevala – mytologiasta arvoa liiketoimintaan” -hankkeen, joka virallisesti alkoi keväällä 2020, toiminta on viivästynyt koronan ja sen aiheuttaman lähikontaktien välttämisten takia.  Hankkeen perustoiminta perustuu Riihille (= hankkeen työpajat), joissa yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa ideoidaan ja kehitetään tarinoihin ja elämyksiin perustuvia tuotteita ja palveluja. Ensimmäisissä Riihitapaamisissa on hyvin suotavaa, että toimijat tapaavat nimenomaan kasvotusten, jotta kehitystyö saadaan parhaiten käyntiin. Koronarajoitukset ovat puraisseet pahiten juuri näihin aloitusriihiin, joita yleisten rajoitusten lisäksi on jouduttu siirtämään useasti kohdepaikkakunnalla ilmenneiden koronaryppäiden takia.

Kevät on tuonut uutta virtaa niin hanketoimijoille kuin yrittäjille. Riihiä on päästy alkukevään aikana pitämään useita, ja kehittämistyö on lähtenyt niissä hyvään alkuun. Riihet toteutetaan Karelia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä. Riihien toiminta perustuu Kalevalan ja paikallisen mytologia-aarteiston tarinoihin ja niiden tarinallistamiseen. Tarinoista on koottu useita tarinakortteja, joista yksi esimerkki alla. Ensimmäinen Riihi on yleensä ideointiriihi, jonka aikana yrittäjiä ja toimijoita herätellään näkemään tarinallisuuden ja elämyksellisyyden mahdollisuudet omassa liiketoiminnassaan.

Kuvassa on loitsu Kalevalasta: Tule nyt löylyhyn jumala, Iso ilman lämpimähän, Tekemähän terveyttä, Rauhoa rakentamahan!

 

Kuvassa on tarinakortti, jossa on vinkkejä saunan huomioimiseen matkailutuotteissa: saunaan liittyvät hyvinvointituotteet, käsityötuottee, palvelutuotteet kuten saunamatkat. Kortissa kerrotaan myös saunaperinteistä ja Kalevalasta.

 

Tärkeässä roolissa Riihissä on myös asiakasymmärryksen kasvattaminen yrityksissä. Itä-Suomen yliopisto on analysoinut aasialaisten maiden kuluttajien asiakaskäyttäytymistä tarinallisuuteen liittyen, jonka tuloksista on alla pelkistetty esimerkki.

 

Kuviossa esitetään japanilaisten matkailijoiden erityispiirteitä, ja sitä, mitä he haluavat tehdä ja nähdä Suomessa

Ideariihtä seuraa jatkoriihien sarja, joissa noista ideoista konkreettisesti muokataan yritys- ja toimijaryhmien kanssa tuotteita ja palveluita. Palvelumuotoilu on tässä vaiheessa toiminnan keskiössä. Myös yrittäjiä kiinnostavat mediaelementit nousevat jatkoriihissä vahvemmin esille.

Kesä rauhoitetaan yritysten omalle toiminnalle, sillä matkailualaan liittyvien yrittäjien viesti on ollut ilahduttava: kesästä on tulossa todella vilkas, varauskirjat ovat täyttymässä! Riihien järjestämisen lisäksi Riihissä syntyviä palveluita ja tuotteita tullaan testaamaan syksyllä aasialaisten testiryhmien avulla, jolloin saadaan uuttaa näkökulmaa yrittäjille heidän palveluistaan ja tuotteistaan. Myös uusia yrityksiä ja kokonaisuuksia on tulossa mukaan toimintaan.

Vilkasta kotimaan matkailukesää kaikille Vasun lukijoille!

 

Timo Rui, Tarja Kupiainen, Tuija Kainulainen, Riikka Räsänen, Karelia-ammattikorkeakoulu
Katja Pasanen, Tuuli Pulkkinen, Itä-Suomen yliopisto

Etusivun kuva: Santtu Perkiö / Unsplash 

989 Artikkelin näyttökerrat