Pohjois-Karjalassa suunta kohti osaamisperustaista puurakentamisen ekosysteemiä

Jouni Luoma & Mikko Matveinen

EU:n yhteinen biotalousstrategia julkaistiin 10/2018. Biotalous on EU:n yksi merkittävimmistä toimialoista. Strategian tavoitteena on parantaa biotaloussektorin työllisyyttä sekä lisätä kasvua ja investointeja. Luonnonvarojen kestävää käyttöä pyritään lisäämään, jotta voidaan vastata ilmastonmuutoksen luomiin haasteisiin. Suomen ja Pohjois-Karjalan maakunnan näkökulmasta puumateriaali ja siitä saatavat moninaiset tuotteet vastaavat tähän tarpeeseen.

Rakentamiseen käytetty sahatavara sitoo itseensä n. 700 kg/m3 hiilidioksidia. Siten puurakentaminen/-rakenne toimii ilmakehästä hiiltä sitovana varastona koko elinkaarensa ajan.

Sahatavaran tuotannosta käytetään noin neljä viidesosaa rakentamiseen, joko suoraan tai välillisesti jalostamisen kautta. Rakennuspuusepäntuotteista yli 70 % menee asuntorakentamiseen.

Julkisen puurakentamisen kansalliset tavoitteet vauhdittavat puun käyttöä rakentamisessa

Hallitusohjelman mukaiset tavoitteet puurakentamisen lisäämiselle asetettiin syksyllä 2020.

Tavoitteena on, että vuonna 2022 kaikesta julkisesta rakentamisesta puurakentamisen osuus on 22 % ja vuonna 2025 45% myönnetyistä rakennusluvista. Vuonna 2019 puurakentamisen osuus oli 15%. Markkinaosuuden kasvattamisen näkökulmasta potentiaalisimpia rakennustyyppejä ovat opetusrakennukset, hoitoalan rakennukset, asuinkerrostalot ja kokoontumisrakennukset.

Puutuoteteollisuus on puurakentamisen mahdollistaja. Puutuoteteollisuuden liikevaihto Suomessa on n. 7 Mrd € ja Pohjois-Karjalassa 480 milj. €. Maakunnassa puutuotealalla toimii mm. sahatavaran, höylätuotteiden, vanerin, liimapuutuotteiden ja ovien sekä ikkunoiden tuottajia. Puurakentamisen kasvu onkin vahvasti sidoksissa puutuotetoimialan yritysten kehittymiseen ja siksi alaan liittyvän kehityksen tukeminen on elintärkeää.

Karelia-ammattikorkeakoulu mukana tukemassa puutuoteteollisuuden kehittymistä

Karelia-ammattikorkeakoulu käynnisti 1.3.2021 uuden projektin puurakentamisen markkinaan liittyvän osaamisen kasvattamiseksi sekä puutuoteteollisuuden kehittämistarpeiden tunnistamiseksi. Tuotantopohjaisesta osaamisperustaiseen puurakentamisen ekosysteemiin -projekti toteutetaan Karelia-amk:n ja Lieksan Kehitys Oy LieKe:n toimesta tiiviissä yhteistyössä Keski-Karjalan kehitysyhtiö KETI:n, Business Joensuun, Luonnonvarakeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Projektissa työskentelevät projektipäällikkönä Mikko Matveinen ja projektiasiantuntijana Jouni Luoma. Projektin avulla pyritään ymmärtämään paremmin puutuotealan ja puurakentamisen menestymiseen liittyviä tekijöitä yritysten näkökulmasta. Samalla pyritään tunnistamaan tekijät ja julkisen sektorin toimenpiteet, jotka vauhdittaisivat puutuotetoimialan investointeja ja uusien yritysten etabloitumista Pohjois-Karjalan maakuntaan.

Tuotantopohjaisesta osaamisperustaiseen puurakentamisen ekosysteemiin -projekti toteutetaan aikavälillä 1.3 – 31.10.2021.

 

Teksti: Jouni Luoma, projektiasiantuntija & Mikko Matveinen, projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Etusivun kuva: Mikko Matveinen

723 Artikkelin näyttökerrat