Parempaa uniterveyttä -toimintamalli edistää hyvinvointia

Päivi Franssila

Sleep Well Work Well -hankkeessa muotoiltiin uniterveyttä sekä henkilökohtaisella tasolla ryhmävalmennuksissa että työyhteisötasolla esihenkilöiden valmennuksissa. Pienryhmävalmennuksissa huomio suunnattiin oman uniterveyden parantamiseen. Esihenkilöiden valmennuksissa osallistujat kehittivät oman työyhteisönsä uniterveyttä ja ottivat käyttöön uusia menetelmiä ja työkaluja mm. työntekijöiden uniongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja tukeen. Valmennuskokemusten pohjalta luotiin Parempaa uniterveyttä -toimintamalli (kuva) 1.

Kuva 1. Parempaa uniterveyttä toimintamalli. Sleep Well – Work Well (2019 – 2021).

Valmennuksissa uniterveyttä edistettiin muotoiluprosessia soveltaen. Tavoitteena oli lisätä tietoisuutta unen merkityksestä ja tarjota työkaluja ja menetelmiä uniongelmien ennalta ehkäisemiseen ja uniterveyden parantamiseen.

Parempaa uniterveyttä -toimintamallin lähtökohtana on aluksi huomion kiinnittäminen empaattisesti hyväksyen unenlaatuun ja sitä mahdollisesti häiritseviin tekijöihin niin työssä kuin vapaa-ajalla. Kehon viestit kertovat paljon, niitä on hyvä kuunnella ja tunnistaa univajeen merkit. Työyhteisössä esihenkilö saattaa tunnistaa muutoksia työntekijän työkyvyssä, jolloin myös uniasioiden puheeksi ottaminen on aiheellista. Jos päiväväsymyksen, vireystilan tai keskittymisvaikeuksien takaa paljastuu univaje, on lähdettävä tutkimaan sitä tarkemmin ja pyrkiä ymmärtämään juurisyitä. Mm. tähän soveltuvia työkaluja kehitettiin Sleep Well – Work Well -hankkeessa (journey map, unidiagrammi). Tietoa unesta ja palautumisesta saa myös hyödyntäen erilaisia teknologisia sovelluksia, älykelloja ja -sormuksia. Kokeilemalla löytyy jokaiselle sopiva menetelmä.

Kun uniongelman syy on paikantunut joko vapaa-ajalle esimerkiksi elintapoihin, tai työhön liittyviin seikkoihin, on aika lähteä luovasti ideoimaan mahdollisia ratkaisuja paremman unen saavuttamiseksi. Kun sopiva ratkaisumalli on löytynyt, on tärkeää ottaa rohkeasti seuraava askel: lähteä kokeilemaan ratkaisua käytännössä. Kokeileminen voi tapahtua työpaikalla esimerkiksi omaa työtä omaehtoisesti tuunaten, työyhteisön pelisääntöjä tai työkulttuuria kehittäen. Mikäli uniongelmien ratkaisu liittyy enemmän vapaa-ajan toimintoihin, lisäämällä itselle sopivaa liikuntaa, kiinnittämällä huomiota syömiseen ja juomiseen, liikuntaan, rentoutumiseen ja mielenhallintaan voi unenlaatuaan parantaa merkittävästikin.

Valmennusten aikana huomattiin, että pienetkin ratkaisut voivat luoda runsain mitoin työn iloa ja energisoida kokonaisvaltaisesti parantaen myös työhyvinvointia. Parempaan uneen kannattaa panostaa – työssä ja vapaalla!

Lisätietoa: uniterveys.fi

 

Teksti: Päivi Franssila, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Etusivun kuva: Travel Photographer / StockSnap

917 Artikkelin näyttökerrat