Kirjasto Pisaran vuosi 2015

Kari Tiainen

Karelia-ammattikorkeakoulun kirjastossa otettiin käyttöön viime vuonna useita uusia palveluja, mm. Karelia-Finna-hakupalvelu, Celia-verkkopalvelu ja Kysy kirjastosta -chat. Uusia e-aineistopalveluja hankittiin ja QR-koodia alettiin hyödyntää e-kirjojen markkinoinnissa. Kampuksille jalkauduttiin pop-up-kirjastona, perustettiin uusi verkkojulkaisu Vasu ja kannustettiin henkilöstöä julkaisemiseen. KirjastoMOVE-liikuntakampanjalla ja Iloa elämään -kirjallisuuspiirillä edistettiin yhteisöllisyyttä.

Karelia-Finna, Celia ja chatti sekä monia muita uusia palveluja asiakkaan avuksi

Karelia-Finna otettiin käyttöön syksyllä 2015. Karelia-Finna https://karelia.finna.fi on uusi Karelia-ammattikorkeakoulun kirjaston hakupalvelu. Sieltä löytyvät kaikki Karelia-ammattikorkeakoulun kirjaston painetut kokoelmat ja verkkoaineistot. Karelia-Finnassa voi myös uusia lainat, varata lainassa olevia kirjoja sekä katsella omia asiakastietoja. Karelia-Finnasta löytyviä verkkoaineistoja pääsee selaamaan myös kotikoneelta kirjautumalla sinne Karelia-ammattikorkeakoulun verkkotunnuksilla. Karelia-Finnaan siirtymistä alettiin valmistella jo edellisenä vuonna ja se rakennettiin muutaman hengen voimin talven ja kevään, sekä alkukesän 2015 aikana. Ennen kesälomia uusi hakupalvelu oli jo valmis lanseerattavaksi, mutta virallisesti se otettiin käyttöön elokuussa 2015. Karelia-Finnasta kerrottiin mm. Facebookissa, koulutuksissa, kirjastoinfoissa, uutiskirjeissä, julisteilla kirjastossa, Karelia-ammattikorkeakoulun erilaisissa tapahtumissa jne. Markkinointityö jatkuu edelleen.

Karelian kirjasto teki sopimuksen Celia-kirjaston kanssa korkeakouluopiskelijoiden verkkopalvelusta. Celia on valtion rahoittama ja ylläpitämä erikoiskirjasto, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, esimerkiksi äänikirjoina, pistekirjoina ja e-kirjoina. Celian kirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on sairauden tai vamman vuoksi vaikeaa. Celian tavoitteena on edistää lukemisesteisten tasa-arvoa kirjallisuuden ja tiedon saannissa. Korkeakoulujen kurssikirjallisuus on lainattavissa Celiasta ilmaiseksi Celianet-verkkopalvelun kautta.

Kysy kirjastosta -chat otettiin käyttöön marraskuussa. Kirjasto Pisaran uusi chat-palvelu löytyy Karelia-Finnan etusivulta. Chatissa voit kysyä mitä tahansa kirjastoon, tiedonhakuun, lainojen uusimiseen tai vaikkapa aineiston löytämiseen liittyvää asiaa.

Myös uusia e-aineistopalveluja otettiin käyttöön. Human Body on palvelu, jonka avulla on helppo opiskella ihmisen anatomiaa, CRnet sisältää vastuulliseen liiketoimintaan liittyvää tietoa laatu- ja talousasioista, ympäristöteknologiasta ja -johtamisesta sekä henkilöstöjohtamisesta ja työterveys- ja -turvallisuusasioista. MOT Proofing Englanti taas on englannin kielen tarkistusohjelma, joka löytää suuren osan englanninkielisen tekstin kielioppi- ja kirjoitusvirheistä ja antaa palautetta myös tyyliin liittyvistä seikoista. MOT Proofing Englanti on kehitetty englantia vieraana kielenä käyttäville kirjoittajille.

QR-koodi otettiin käyttöön e-kirjojen markkinoinnissa. Kirjaston hyllyihin sijoitettiin QR-koodeja, jotka vievät erilaisiin kirjaston hankkimiin verkkokirjoihin. Tulevaisuudessa näitä koodeja tulee näkymään enemmänkin kirjastossamme. QR-koodit pystyy lukemaan älylaitteeseen ladatulla QR-sovelluksella.

Kirjasto osallistui myös Kansalliskirjaston FinELib-palveluyksikön toteuttamaan e-kurssikirjaprojektiin. FinELib-palveluyksikkö on neuvotellut neljän suomalaisen kustantajan kanssa kotimaisten e-kurssikirjojen pilotoinnista kirjastokäyttöön sopivilla hinnoittelumalleilla. Hankkeessa mukana olevat kustantajat Edita, Gaudeamus, PS-kustannus ja Vastapaino tarjoavat projektin aikana kirjastojen toivomia e-kurssikirjoja testikäyttöön Ellibsin e-kirja-alustalta lukuvuodeksi 2015-2016.

Marraskuun alusta lähtien Kirjasto Pisaran Karelia-Shopista on voinut ostaa Karelian nimikkotuotteita, mm. huppareita, pipoja, juomapulloja ja kierrelehtiöitä.

Kirjasto kasseissa – jalkautuminen kampuksille

Kirjasto Pisaran väki jalkautui Karelia-ammattikorkeakoulun kampuksille. Pop-up-kirjasto vieraili keväällä 4.2. Wärtsilässä, 18.2. Sirkkalassa ja 13.4. Tiedepuistolla sekä syksyllä 11.11. Wärtsilässä ja 16.11. Sirkkalassa. Mukana oli Karelia-ammattikorkeakoulun omia julkaisuja, kirjaston e-aineistojen esitteitä, lehtiä ja kirjoja. Sähköisiä kirjoja ja muuta e- aineistoa on tehtiin näkyvämmäksi paitsi esittein, myös konkreettisesti, kannettavan tietokoneen ja tabletin avulla. Keväällä jaettiin jalkautumisen ohessa kirjaston painetun aineiston ja kirjastotilojen käyttöä kartoittavia kyselylomakkeita.

”Joillakin kampuksilla häiritsimme hienovaraisesti opiskelijoiden rauhaa heidän omissa oleskelutiloissaan, toisaalla tuppauduimme tai kutsutimme itsemme henkilökunnan kahvitupaan kyselläksemme kirjaston käytöstä. Ohessa saimme myös suullista palautetta, niin kysytyistä asioista kuin asian vierestäkin. Kaikki eivät tulleet juttelemaan tai antaneet muutoin palautetta. Silti monet näennäisesti passiiviset ohikulkijatkin todennäköisesti huomasivat meidät; viesti siitä, että olemme olemassa ja paikalla heitä varten, saattoi hyvinkin mennä perille. Parhaassa tapauksessa muistikuva aktivoituu toiminnaksi silloin, kun he tarvitsevat kirjaston palveluja.” (Lahtinen, Kreodi 2/2015).

Kirjasto Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisutoiminnan edistäjänä

Karelia-ammattikorkeakoulun uusi verkkojulkaisu Vasu perustettiin keväällä 2015 ja sen ensimmäinen numero ilmestyi syyskuussa. Vasu välittää tietoa Karelia-ammattikorkeakoulun asiantuntijuudesta ja osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä. Vasussa julkaistaan Karelian henkilöstön kirjoittamia asiantuntija-artikkeleita, kertomuksia kehittämistyöstä ja hyvistä käytännöistä, puheenvuoroja, uutisia sekä opintomatkojen antia. Kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö Kari Tiainen nimitettiin Vasun päätoimittajaksi. Vasu ilmestyi kolme kertaa vuonna 2015 ja siinä julkaistiin kaksikymmentä julkaisupisteitä kerryttävää artikkelia.

Kari Tiainen ja julkaisusuunnittelija Kaisa Varis järjestivät kolme Kirjoittamisen kynnys matalaksi – artikkelikirjoittamisen työpajaa 26.3., 18.9., 20.11. Tässä kaksituntisessa työpajassa rohkaistiin ja motivoitiin kirjoittamiseen ja mietittiin aihepiirejä, julkaisukanavia ja toteutustapoja esimerkkien kautta. Työpajaan toivotettiin tervetulleiksi kaikki Karelia-ammattikorkeakoulun työntekijät työtehtävästä riippumatta. Työpajaa seurasi itsenäistä työskentelyä. Koulutuksen tavoitteeksi asetettiin, että kaikki osallistujat kirjoittivat itsenäisesti yhden artikkelin, joka myös julkaistaan. Kurssin vetäjät tarjosivat kurssilaisille henkilökohtaista tukea ja ohjausta kirjoittamisprosessin aikana.

KirjastoMOVE2015-kampajalla innostettiin liikkumaan

Ammattikorkeakoulukirjastojen KirjastoMOVE-liikuntakampanjaa on järjestetty vuodesta 2012 lähtien. Kevään 2015 KirjastoMOVE-liikuntakampanjan vetovastuussa oli edellisen vuoden kampanjan voittaja Karelia-ammattikorkeakoulun kirjasto. Kampanjasta vastasi työryhmä, johon kuuluvat Ari Koskela, Jaana Rummukainen, Kari Tiainen, Kaisa Varis ja Leena Väyrynen. Kampanja alkoi 16.3. ja se päättyi 31.5. Karelia-ammattikorkeakoulun rehtori Petri Raivo toimi kampanjan suojelijana.

Viime vuoden KirjastoMOVE-liikuntakampanjassa korostettiin ennen kaikkea liikkumisen iloa, yhteisöllisyyttä ja kirjastojen järjestämiä yhteisiä liikuntatempauksia. Saimme houkuteltua KirjastoMOVE2015-liikuntakampanjaan ennätykselliset 15 joukkuetta: Centria, XAMK, Metropolia, Arcada, SAMK, Laurea, Turun AMK, TAMK, OAMK, Haaga-Helia, JAMK, HAMK, Humak, Savonia ja Karelia olivat mukana. Mukana oli 145 kirjastolaista. Kampanjan aikana kertyi yhteensä 9434 tuntia liikuntaa.

KirjastoMOVE 2105 -liikuntakampanjaan osallistuneiden iloinen ja aktiivinen asenne ilahdutti järjestäjiä. Oli ilo innostaa muita amk-kirjastolaisia liikkumaan. Vuonna 2016 kampanjaa vetää vuoden 2015 voittaja ja kiertopalkinnon haltija Arcada.

Työhyvinvointia Iloa elämään -kirjallisuuspiiristä

Karelia-ammattikorkeakoulun kirjastossa kokoontui kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö Kari Tiaisen vetämä Karelian henkilökunnan oma kirjallisuuspiiri kahdeksan kertaa. Kirjallisuuspiiri on osa Iloa elämään -toimintaa, jolla edistetään henkilökunnan työhyvinvointia. Kirjallisuuspiirin toiminta-ajatus on terapeuttinen; kirjallisuus tuottaa parhaimmillaan elämyksiä, virikkeitä ja ideoita henkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja oman minuuden vahvistamiseksi. Kirjallisuuspiirissä sukelletaan kirjallisuuden moniin maailmoihin ja jaetaan erilaisia lukukokemuksia muiden kanssa. Kirjallisuuspiirissä luettiin seuraavat kirjat: Juha Itkosen Ajo, Rauli Virtasen Reissukirja, Jo Nesbøn Poliisi, Jari Tervon Koljatti, Per Petterssonin Kirottu ajan katoava virta sekä Eeva Joenpellon Lohja-sarjan ensimmäinen osa Vetää kaikista ovista. Lisäksi yksi kokoontumiskerta pyhitettiin runoudelle ja lokakuussa perehdyttiin Kalle Päätalon tuotantoon.

Kirjaston henkilökunta julkaisi ahkerasti

Kirjasto Pisaran henkilökunta tuotti vuonna 2015 yhteensä 14 julkaisua,  mm. Ammattikorkeakoulukirjastojen verkkolehti Kreodiin ja Karelian Vasu verkkojulkaisuun.

Kari Tiainen, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

846 Artikkelin näyttökerrat