Karelia Osaava maailma -maakuntakiertueella

Mervi Leminen & Tuulia Sunikka

Karelia-ammattikorkeakoulu jalkautui keväällä Pohjois-Karjalan maakuntaan teemalla Osaava maailma – ja tulevaisuus hyvinvointialalla. Hyvinvointialan ammattilaiset ja opiskelijat kävivät tapaamassa maakunnan toimijoita, kuulemassa yhteistyö- ja osaamistarpeita sekä keskustelemassa hyvinvointialan tulevaisuudesta.

Maakunnan tarpeita kuunnellen

Karelia-ammattikorkeakoulu on profiloitunut selkeästi maakunnan tarpeita palvelevaksi korkeakouluksi. Suurin osa opiskelijoita on pohjoiskarjalaisia ja he tulevat myös sijoittumaan maakuntaan töihin. Maakunnan kehittämistarpeita kuunnellaan herkällä korvalla jatkuvasti mm. maakuntakorkeakoulutoiminnan kautta. Seutukuntien erilaiset tarpeet nousevat esiin maakuntakorkeakoulun työryhmissä ja yritysvierailuilla. Toivetta ammattikorkeakoulun jalkautumisesta kentälle oli tuotu esille eri yhteyksissä ja maakuntakiertue oli selkeä vastaus tähän tarpeeseen.

Kiertuepaikkakunnat valikoituivat maakuntakorkeakoulutoiminnan ja hyvinvointialan hanketoimijoiden olemassa olevien yhteistyökumppaneiden tarpeita kuunnellen. Kiertue käynnistyi maaliskuussa Liperistä ja Outokummusta. Huhtikuun aikana kiertue ulottui Keski-Karjalaan Tormajärvelle ja Kiteelle sekä Juukaan ja Nurmekseen. Viimeisimpinä paikkakuntina toukokuun alussa olivat Ilomantsi ja Lieksa.

Kävelymattoa, arjen apuvälineitä ja paljon esitteitä oli mukana nähtäväksi Nurmeksen ständille. Oppimis- ja palveluympäristöt Fysiotikka ja Voimala tulivat myös näin tutuksi. Kuva: Jari Uimonen.

Kävelymattoa, arjen apuvälineitä ja paljon esitteitä oli mukana nähtäväksi Nurmeksen ständille. Oppimis- ja palveluympäristöt Fysiotikka ja Voimala tulivat myös näin tutuksi. Kuva: Jari Uimonen.

Tulevaisuuden työntekijää etsimässä

Kiertueen aikana keskustelua käytiin tutkintokoulutuksen mahdollisuuksista, erityisen paljon alan ammattilaisia kiinnostivat ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Lisäksi keskusteltiin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelumahdollisuuksista. Osa opinnoista on myös monimuotoistettu, jolloin osallistuminen opintoihin koko maakunnan alueella onnistuu paremmin. Keskustelua herätti myös mahdollisuudet osallistua koulutuksiin työaikana tai työn ohessa. Koulutuksen toivottiin jalkautuvan maakuntaan, jolloin mahdollisimman moni työyhteisön jäsen pääsisi mukaan vahvistamaan osaamistaan.

maakuntakiertue_kuva2

Neuvolatyön ajankohtaisista tarpeista keskusteltiin aktiivisesti Ilomantsin terveyskeskuksen hoitohenkilökunnan kanssa. Kuva: Mervi Leminen.

Jokaisessa kunnassa tavattiin myös hoitotyön esimiehiä ja heidän kanssaan keskusteltiin työelämän ja Karelia-ammattikorkeakoulun yhteistyön onnistumisesta. Maakunnan hyvinvointialan työnantajat tarvitsevat nuoria valmistuneita töihin ja kiertueen aikana keskusteltiin toimintatavoista, joilla voidaan edistää nuorten sijoittumista harjoitteluihin, kesätöihin ja valmistumisen jälkeen oikeaan työelämään. Mukana kiertueella oli uusia keinoja työelämän ja opiskelijoiden kohtaamiseen etsivä Work Smart – Älykkäästi töihin -hanke, jonka järjestämät valmennukset ja verkostoitumistyöpajat ovat olleet erittäin suosittuja koko maakunnan alueella. Kiertueella oli myös harjoittelun ohjaukseen uusia tapoja kehittänyt eHake-hanke. Etäyhteyksien käyttö harjoittelun ohjauksessa kasvaa ja tätä ovat opetelleen niin työelämätoimijat, opiskelijat kuin opettajatkin.

Yhteistyömuotojen ideointia ja kuulumisten vaihtoa hoitotyön esimiesten kanssa Liperissä. Kuva: Tuulia Sunikka.

Yhteistyömuotojen ideointia ja kuulumisten vaihtoa hoitotyön esimiesten kanssa Liperissä. Kuva: Tuulia Sunikka.

Hoitotyön osastonhoitajien kanssa käsiteltiin myös harjoitteluihin hakeutuvien opiskelijoiden määriä ja Jobstep-harjoittelupaikanhakuympäristön käyttöä. eHake-hankkeessa kerättiin tietoa opiskelijoilta, mitkä asiat estävät tai edistävät heitä lähtemästä kaupunkikeskusten ulkopuolelle harjoitteluun ja toisaalta työelämä kuvasi miten he voivat tukea opiskelijoiden tuloa maakuntaan. Näitä tuloksia oli nyt hyvä jakaa maakunnallisille toimijoille.

Esillä arjen apuvälineitä

Voimala oppimisympäristössä harjoitteluaan suorittava fysioterapiaopiskelija Heidi Luttinen esitteli paikalla olleille kävijöille IkäOte -hankkeessa kootun Jelppisalkun sisältöä. Salkusta löytyi apuvälineitä arjen askareisiin ja tilanteisiin. Paljon kiinnostusta herättivät mm. vaaratilanteiden varalta hälyttävät laitteet, lääkeannostelijat sekä purkkien ja korkkien avaamiseen käytettävät apuvälineet.

Fysioterapiaopiskelija Heidi Luttinen esitteli arjen apuvälineitä Tohmajärven terveyskeskuksen aulatiloissa. Kuva: Mervi Leminen.

Fysioterapiaopiskelija Heidi Luttinen esitteli arjen apuvälineitä Tohmajärven terveyskeskuksen aulatiloissa. Kuva: Mervi Leminen.

Olipa kiva tavata!

Kiertue oli toimijoiden näkökulmasta roudaamista, pystyttämistä, purkamista ja autolla ajoa, mutta mikä parasta huippuihanien ihmisten tapaamista keskustelujen merkeissä! Paljon tapasimme sekä entisiä tuttuja yhteistyökumppaneita että aivan uusia ihmisiä, joiden kanssa yhteistyötä on kiva jatkaa tulevaisuudessa. Kohtasimme runsaasti myös aivan tavallisia hyvinvointipalvelujen käyttäjiä, jotka toivat esille niitä kehittämistarpeita, joihin meidän tulee tarttua nyt ja tulevaisuudessa.

Mervi Leminen, maakuntakorkeakoulukoordinaattori
Tuulia Sunikka, projektiasiantuntija
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 143 Artikkelin näyttökerrat