Arkisto: Vasu 3/2016

KYKY-hanke valmentaa yrittäjyyteen

Kirsi Taskinen

Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhteinen KYKY-hanke pyörähti käyntiin vuoden alussa. Hanke tekee kolmen vuoden aikana yrittäjyyttä tutuksi molempien oppilaitosten opiskelijoille ja henkilökunnalle. KYKY-hanke mahdollistaa yrittäjyyden verkko-opintoja, valmentaa tiimiyrittäjyyteen ja rakentaa opiskelijoille yrittäjyyden polun, Lue lisää…

Millaista tekstiä on miellyttävä lukea?

Maarit Ignatius

Kysymyksen objektiivisin vastaus on, että se riippuu ennen kaikkea siitä, miten kirjasintyyppiä ja -kokoja, lausejakoa, kontrastia, väriä, riviväliä ja rivin pituutta käytetään. Myös tekstin tavutus tai tavuttamattomuus, sisennys, sanavälit ja tekstin tasaus vaikuttavat luettavuuteen ja samalla myös miellyttävyyteen. Lue lisää…

Bengtskärin majakka

Raija Pesonen

Bengtskärin majakka sijaitsee Suomenlahdella 25 kilometriä Hangosta lounaaseen saaristomeren uloimmalla luodolla. Luoto on Suomen eteläisin asuttu paikka, jonne pääsee vain hyvällä säällä. Luodolla on historiallista ja kulttuurista arvoa, ja sen karua luontoa voidaan pitää myös kiinnostavana. Lue lisää…

Theseus on Suomen suurin julkaisuarkisto

Kaisa Varis

Theseus on julkaisuarkisto joka sisältää Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja. Kaikki Theseukseen tallennetut opinnäytteet ja julkaisut on luettavissa kokonaisuudessaan, ja niitä voi hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössä. Theseus on Suomen suurin avoin julkaisuarkisto, Lue lisää…

Karelian Köreliä kokemus

Mervi Heikkinen

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot antavat mahdollisuuden kokeilla jotain uutta ja samalla koetella itseään. Itselleni Karelia amk:n Köreliä-kuoro oli ovi musiikkiin harrastuksena. Se oli uudenlainen ikkuna tutun  asiantuntijaorganisaation osaamiseen käytännössä koeteltuna.
Karelia-ammattikorkeakoulun uuden ilmeen ytimessä on slogan ”Osaava maailma”. Lue lisää…

ATT-prosessi Kareliassa

Helena Puhakka-Tarvainen

Opetus- ja kulttuuriministeriön lanseeraama ATT eli Avoimen tieteen ja tutkimuksen kehittämisprosessi (www.avointiede.fi) on edennyt jo pitkälle suomalaisissa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa, ja myös Kareliassa päästään vähitellen tiedonkeruuvaiheesta kohti konkreettisia toimenpiteitä. Prosessin tavoitteena on jokaisen tutkimussyklin osa-alueen (kuva 1) avaamisen kautta lisätä tutkimuksen ja tieteen vaikuttavuutta sekä innovaatioiden syntymistä yhteiskunnassa. Lue lisää…

Sähköauton alustarakenteen suunnitteluprojekti

Vesa Nuutamo

Karelian konetekniikan koulutusohjelma on ollut mukana sähköauton suunnitteluprojektissa jossa Citroen 2CV autoa muokataan sähköautoksi. Sähkömoottorilla varustettu auto on jo läpäissyt katsastuksen ja on nyt koekäytössä. Käytännönläheisen projektin kautta konetekniikan opiskelijat ovat saaneet hyödyllistä oppia materiaalitekniikasta ja sen asettamista vaatimuksista suunnittelussa. Lue lisää…

Konferenssi- ja yhteistyöterveiset Jordaniasta

Arja-Irene Tiainen

International Nursing Conference pidettiin Jordaniassa 6.4–7.4.2016. Konferenssin tavoitteena oli siirtää tietoa ja ideoita sairaanhoidon käytäntöihin näyttöön perustuvan toiminnan kautta. Jordania-yhteistyö Karelia-ammattikorkeakoulun terveysalalla keskittyy jatkossa hyväksytyn Erasmus+ opettaja- ja henkilöstö vaihto-ohjelman toteutukseen. Lue lisää…

Moniammatillisesti aivohalvauspotilaan hoitoa oppimassa

Anne Ryhänen ja Kirsi Varis

Artikkelissa kuvataan aivohalvauspotilaan hoidon käytännön opiskelua fysioterapeutti- ja sairaanhoitajakoulutuksessa. Aloitimme ensimmäisen pilotimme keväällä 2016 tavoitteenamme lisätä opiskelijoiden yhteistyötä koulutuksen aikana, sillä työelämässä aivohalvauspotilaan hoito ja kuntoutus on moniammatillista. Lue lisää…

Opettajatuutorin tehtävä Kareliassa

Johanna Luostarinen

Syksyllä 2014 sain mahdollisuuden aloittaa opinnot vuosien opettajaurani jälkeen. Pääsin täydentämään osaamistani Itä-Suomen yliopistossa opinto-ohjaan opintojen parissa. Opintoihin kuului kehittämishanke, jossa tarkastelin opettajatuutorin tehtävää Karelia-ammattikorkeakoulussa. Tässä artikkelissa esittelen osan kehittämishankkeestani ja käyn läpi Karelia-ammattikorkeakoulun ohjaus- ja opiskelijahyvinvointisuunnitelmasta esiin tulevaa opettajatuutorin tehtävää kirjallisuuteen peilaten. Lue lisää…

Terveyskeskuksen aulassa tanssiksi?

Kaisa Hiltunen

Karelian maakuntakiertueella jututettiin myös paikalle sattuneita kuntalaisia. Kysymykset koskivat Pohjois-Karjalan tulevaisuutta, siihen liittyviä suurimpia uhkia ja huolia, mahdollisuuksia, menestystekijöitä ja voimavaroja sekä kuntalaisten näkemyksiä ja odotuksia tulevaisuuden hyvinvointipalveluista.
Ikääntyminen ja itäraja herättää kysymyksiä
Pohjois-Karjalan tulevaisuutta koskevia uhkia, Lue lisää…

Opiskelijoiden tuote- ja palveluinnovaatioita ikäihmisten käyttöön

Mervi Leminen & Päivi Sihvo

Miten opiskelijoiden uudet raikkaat ideat saadaan tehokkaasti testaukseen ja markkinoille auttamaan ikäihmisiä arjessa? Tästä näkökulmasta päätettiin testata uudenlaista tapaa aktivoida uusien ideoiden syntymistä ja jakaa mikrorahoitusta opiskelijoiden ikäihmisten tarpeisiin suunnattujen tuote- ja palveluinnovaatioiden kehittämiseen. Lue lisää…

Vasun runsas kesänumero

Kari Tiainen

Vasun kesänumeron 3/2016 keskeisiä teemoja ovat aluevaikuttavuus, työelämäyhteistyö ja yrittäjyys. Lisäksi tässä numerossa on monta muuta mielenkiintoista osaavan ja asiantuntevan Karelia-ammattikorkeakoulun henkilökunnan kirjoittamaa artikkelia
Karelia-ammattikorkeakoulu on profiloitunut selkeästi maakunnan tarpeita palvelevaksi korkeakouluksi. Lue lisää…

Karelia Osaava maailma -maakuntakiertueella

Mervi Leminen & Tuulia Sunikka

Karelia-ammattikorkeakoulu jalkautui keväällä Pohjois-Karjalan maakuntaan teemalla Osaava maailma – ja tulevaisuus hyvinvointialalla. Hyvinvointialan ammattilaiset ja opiskelijat kävivät tapaamassa maakunnan toimijoita, kuulemassa yhteistyö- ja osaamistarpeita sekä keskustelemassa hyvinvointialan tulevaisuudesta. Lue lisää…