Lähijohtamisen merkitys korostuu muutoksissa

Arja-Irene Tiainen & Mervi Lätti

Uutisista kuullaan jatkuvasti sosiaali- ja terveysalan tulevasta uudistuksesta, jonka sisällöstä olemme tehneet arvailuja jo useamman vuoden ajan. Käytävässä keskustelussa on kiinnitetty paljon huomiota poliittiseen päätöksentekoon, rakenteisiin, henkilöstön lukumääriin ja tehtäväsiirtoihin. Uudistukset saattavat herättää huolta niin henkilöstössä, palvelujen käyttäjissä kuin kuntapäättäjissäkin.

Uudistuksissa jäävät usein taka-alalle johtamiseen liittyvät asiat. Lukuisat tutkimukset kertovat että ennen kaikkea johtamisella ja lähijohtamisella on erittäin suuri merkitys työn tuloksellisuuteen ja työhyvinvointiin. Hallinnollisten ratkaisujen jälkeen on tärkeä katsoa, miten varsinaista sosiaali- ja terveysalalla tehtävää työtä johdetaan. Asiakastyötä tekeville pitäisi antaa keinoja ja taitoja kehittää omaa toimintaansa myös itseohjautuvasti.

Karelia-ammattikorkeakoulu on halunnut omalta osaltaan vastata sote-alan johtamisen ja kehittämisen haasteisiin. Ammattikorkeakoululla on vankka osaaminen johtamiskoulutuksen järjestäjänä. Se on jo vuodesta 2007 alkaen järjestänyt alan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa ja kouluttanut sosiaali- ja terveysalan johtajia ja kehittäjiä yhteisissä opinnoissa. Opintojen aikana käydään jatkuvaa vuoropuhelua eri ammattiryhmien välillä ylittäen aiemmin selvinäkin pidetyt rajat. Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan kesken on saanut näin vankan pohjan tulevaan kehittämis- ja johtamistyöhön tulevassa uudistuksessa.

Työelämästä saadun palautteen perusteella alettiin syksyllä 2015 suunnitella avoimen ammattikorkeakoulun opinnoiksi sopivaa uutta pitkäkestoista ja erityisesti lähijohtamiseen keskittyvää opintokokonaisuutta sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Kohderyhmänä olivat erityisesti jo nyt lähijohtajana työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Lisäksi koulutuksella haluttiin varmistaa lähijohtamiskoulutusta myös opistotason tutkinnon suorittaneille, jotka eivät voi hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Opintokokonaisuuteen on koottu ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opintojaksoja. Opintojen sisältö muodostuu henkilöstöjohtamisesta, itsensä johtamisesta ja strategisesta johtamisesta sekä niiden heijastumisesta sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestämän kehittämiseen ja uudistukseen. Kouluttajina toimivat opettajat, jotka ovat toteuttaneet ylempää ammattikorkeakoulututkintoa kymmenen vuoden ajan.

Uskomme, että osaamisen kehittäminen ja johtamisen opiskelu kannattaa erityisesti muutostilanteissa ja uudenlaisen tulevaisuuden yhdessä rakentamisessa. Tätä todistaa myös se, että kiinnostus opintoja kohtaan on ollut suurta ja elokuussa 2016 opinnot aloitti 30 innostunutta henkilöä. Opintojen aloittaneet kokivat, että juuri tämän tyyppistä koulutusta he olivat kaivanneet. Koulutusta suunniteltiin yhdessä työelämän kanssa ja opetuksen sisällöissä on kuunneltu myös tarkalla korvalla käytännön työelämän toiveita.

Arja-Irene Tiainen, yliopettaja
Mervi Lätti, erikoissuunnittelija
Karelia-ammattikorkeakoulu

772 Artikkelin näyttökerrat