Luontoa virtuaalisesti

Harri Mielonen & Timo Rui

Digitaalisuus on luonut voimakkaan tarpeen moniaistillisuuden korostamiseen. Tämä näkyi selvästi Amsterdamissa vuosittain syyskuussa järjestettävässä IBC (International Broadcasting Convention) -tapahtumassa . Virtuaalitodellisuus ja 360-videokuvaus olivat tänä vuonna vahvasti esillä messualueen Future Zonella. Future Zone on alue, jossa käsi ojennetaan nimensä mukaisesti tulevaisuuden teknologiaan. Virtuaalitodellisuuden ympärillä käy tällä hetkellä valtava pöhinä. Alan toimijat ympäri maailmaa ovat ymmärtäneet sekä virtuaalitodellisuuden että 360-videokuvan monipuoliset mahdollisuudet ja se nähdään seuraavana suurena AV-alan kehitysaskeleena.

360-videokuvaus muuttaa monia totuttuja kuvakerronnan konventioita niin kuluttajan kuin sisällöntuottajan näkökulmasta katsottuna. Virtuaalitodellisuuslaitteiden avulla katsoja siirtyy tarkkailijan paikalta keskelle toimintaa ja pääsee paikkoihin, jonne hän ei muuten pääsisi. Sisällön tekijät ovat uudenlaisten haasteiden edessä; kameran taakse ei pääse enää piiloon, koska se kuvaa joka puolelle. Valaisu on mietittävä uusiksi, koska kuvalla ei käytännössä ole rajoja. Perinteinen kuvaleikkaaminen ei enää toimi, kuvien kestoja ja niiden välisiä siirtymiä on ajateltava aivan uudella tavalla.

Hyvin toteutettu 360-video vie katsojan mukaansa. Sovellusmahdollisuudet ovat liki rajattomat muun muassa teollisuuden, lääketieteen, kuntoutuksen ja viihdeteollisuuden käytössä. Matka virtuaalitodellisuuteen on vasta alkamassa ja siinä ollaan Karelia-ammattikorkeakoulussa vahvasti mukana. Karelia on partnerina mukana valtakunnallisessa Virtuaaliluonto-hankkeessa yhdessä Lahden amk:n, Haaga-Helia amk:n ja Itä-Suomen yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen kanssa. Hankkeen tarkoituksena on edistää innovatiivisella tavalla suomalaisen luonnon ja siihen kytkeytyvien maaseudun palveluiden (yritykset) tunnettuutta ja houkuttaa uusia kohderyhmiä sekä kotimaassa että kansainvälisillä matkailumarkkinoilla. Hankkeessa yhdistetään suomalaisen luonnon vahvuudet ja mahdollisuudet (puhtaus, hiljaisuus, rikkaat vesistöt, sauna) sekä verkossa että matkailukohteessa elettäväksi ja koettavaksi elämykseksi. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2016-28.2.2019.

Kareliassa Virtuaaliluonto on ensivaiheessa integroitunut media-alan koulutusvastuuseen. Myöhemmin myös matkailu tulee suuremmalla roolilla mukaan hankkeeseen. Virtuaaliluonnon tavoitteita on suhteellisen vaikea saavuttaa sisätiloissa, joten projektipäälliköstä, median lehtorista ja kuudesta opiskelijasta muodostunut tuotantoryhmä on jo päässyt jalkautumaan ja tulee jatkossa jalkautumaan kauniiseen suomalaiseen luontoon useita kertoja. Ensimmäinen kuvaussessio tapahtui Kolin alueella elokuun lopulla. 360-videoita kuvattiin Ukko-Kolilla, Kolin vaellusreiteillä ja lopulta veden äärellä ja vedessä. 360-videoita kuvaava Action-kamera liikkui niin vaeltajien pään päällä kuin kanootin mukana, käytiinpä sen kanssa veden pinnan allakin testaamassa valmistajan kameralle lupaamaa vesitiiviyttä.

360kuvausta

Media-alan opiskelija Kimmo Repo kuvaamassa suurnopeuskameralla koskenlaskua. Kuva: Harri Mielonen.

Toinen kuvaussessio pidetiin syyskuun puolivälissä Ruunaan koskilla. Paikka huomioiden ei niin yllättävästi vesiteema oli jälleen vahvasti mukana kuvauksissa. Vapaaehtoinen opiskelija istutettiin koskenlaskun ajaksi kumiveneen keulaan, johon hän sai mukaansa Action-kameran kypäräänsä kiinnitettynä. Action-kameralla kuvattiin myös muita alueen vesielementtiin liittyviä kohteita. Ryhmällä oli mukana myös Karelian suurnopeuskamera, jonka avulla saatiin yksityiskohtaisia kuvia niin koskenlaskusta kuin esimerkiksi nuotion tulesta. Seuraava askel tuotantoryhmällä on työstää ja editoida saamansa materiaali. Ensimmäiset viralliset tulokset ovat nähtävissä marraskuussa 2016. Tämän jälkeen ryhmän matka jatkuu kohti talvikuvauksia, suomalainen luonto talviasussaan ja vaikkapa jääsauna ovat tulevien kuvausten kohteina.

Harri Mielonen, lehtori
Timo Rui, projektipäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 019 Artikkelin näyttökerrat