Improve-hanke Irlannissa

Timo Rui & Harri Mielonen

Improve (Involving the coMmunity to co-PROduce public serVicEs) on Pohjoisen periferian (NPA) hanke, jonka tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja julkisten palvelujen järjestämisessä syrjäisillä ja harvaanasutuilla alueilla. Hankkeen toiminta-aika on 1.5.2015-30.4.2018. Sen pääpartneri on irlantilainen ERNACT, mukana on partnereita Pohjois-Irlannista, Ruotsista, Norjasta ja Islannista. Suomesta hankkeeseen osallistuvat partnereina Karelia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, liitännäispartnereina Siun Sote, Pohjois-Karjalan Martat ja Vaara-kirjastot.

Improven keskeisiä keskinäisiä kommunikointivälineitä ovat pääasiassa erilaiset digitaaliset ratkaisut, kuten sähköpostit, Teamwork-projektinhallinnan materiaali- ja keskustelualustana sekä Skype for Business etäkokousten alustana. Yksi hankkeen rahoittajan edellyttämä kommunikointitapa ovat projektikokoukset, joissa partnerit pääsevät tapaamaan kasvotusten toisiaan ja muita aiheeseen liittyviä toimijoita. Kevään 2016 Improven hankekokous oli Joensuussa huhtikuussa, jolloin Improven partnerit osallistuivat myös usean Karelian hankkeen yhteiseen Modern Welfare -seminaariin.

Syksyn 2016 tapaaminen pidettiin lokakuun 12.-13. päivä, jolloin Improve kokoontui pohjoisessa Irlannissa, Letterkennyn kaupungissa Donegalin maakunnassa. Joensuusta kokoukseen osallistuivat ja siellä esiintyivät Timo Rui ja Harri Mielonen Karelia-amk:sta, Maarita Mannelin ja Aino Heikura Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta sekä Katja Kolehmainen Pohjois-Karjalan Martoista. Pohjoisen periferian hengen mukaisesti matka Joensuusta Letterkennyyn ei ollut niitä kaikkein nopeimpia: menomatka kesti vaivaiset 17 tuntia, pitäen sisällään seitsemän tunnin odotuksen Helsinki-Vantaalla ja neljän tunnin bussimatkan Dublinista Letterkennyyn JohnMcGinleyn yhtiön ”luxury” bussilla, jossa tuota luksusta edustivat lähinnä kääntyvät etupyörät ja ahtaat penkit.

Improve-hankkeen toimijat Irlannin maisemissa. Kuva: Ianire Renobales.

Improve-hankkeen toimijat Irlannin maisemissa. Kuva: Ianire Renobales.

Letterkennyssä ensimmäinen päivä työskenneltiin Open Data -seminaarissa, jossa nimensä mukaisesti käsiteltiin avointa dataa eri näkökulmista. Seminaarissa irlantilaiset esittelivät kuinka avointa dataa on jo hyödynnetty ja tullaan hyödyntämään Irlannissa. Suomalaisilla ja irlantilaisilla on paljon yhteistä tälläkin osa-alueella, joten pohjoiskarjalaiset osallistujat kokivat monta ahaa-elämystä seminaarin aikana. Seminaarin yhteydessä joensuulaiset osallistujat keskustelivat suomalaisista käytännöistä niin sosiaalialan, Martta-toiminnan kuin yleisen yhteiskunnallisen kehityksen näkökulmasta. Hyviä ideoita heiteltiin ja jokunen näistä ideoista jäi myös elämään muistiinpanolehtiön sivuille odottamaan käytäntöön panoa. Työpäivä päättyi vapaamuotoisemman, antoisan verkostoitumisen parissa Glenveaghin luonnonpuistossa.

Seuraavana päivänä työskenneltiin konkreettisesti Improven työpakettien parissa. Karelia-amk oli vastuullisena vetäjänä työpaketti 4:ssä, joka oli päättynyt syyskuussa ja jonka tuloksia käytiin läpi tapaamisessa. Karelian osaamista työpaketissa olivat sen kuluessa edustaneet yliopettajat Tarja Kupiainen train-the-trainers -konseptin osalta ja Jari Kupiainen Living Labin osalta.

Joensuulaiset partnerit ovat yhdessä tekemässä hankkeessa julkisen alan viestintäpalvelua nimeltään eCareCommunication, jossa tarkoituksena on viedä palveluja digitaalisesti kaupunkikeskuksesta syrjäseuduille ja tavoittaa näin ollen ihmisiä, jotka muuten eivät palvelujen piirissä olisi. Tavoitteena on rakentaa yhteisöllinen portaali, jossa voidaan jakaa muun muassa reaaliaikaista neuvontapalvelua, tiedotuksia ja vaikkapa vain kuulumisia. Yhtä kaikki, kehitettävän palvelun ajatuksena on parantaa syrjäseudun asiakkaiden elämänlaatua.

Tämä palvelu kuuluu hankkeen työpakettiin viisi. Kokouksessa palvelun joensuulaisia sisältöjä ja tulevia toimenpiteitä esiteltiin muille partnereille monesta näkökulmasta. Vastavuoroisesti muut partnerit esittelivät omien palveluidensa nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä.

Paluumatka Joensuuhun sujui jo menomatkaa jouhevammin, neljän tunnin bussimatkan – nyt toinen yhtiö kuin menomatkalla ja oikeasti enemmän luksusta muistuttanut linja-auto – jälkeen yö sujui Dublinin lentokenttähotellissa.  Aamulla Dublinista kotiin Joensuuhun pääsi jo reilussa kuudessa tunnissa.

Improve-hankkeen kotisivut: http://improve.interreg-npa.eu/

Timo Rui, projektipäällikkö
Harri Mielonen, lehtori
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 080 Artikkelin näyttökerrat