Näkökulmia biotalouteen -opintojakso antoi ”repullisen vinkkejä”

Kirsi Taskinen

Biotalousasiantuntijan osaamissalkku on kokoelma suomalaisten korkeakoulujen biotalouteen liittyviä verkko-opintoja. Osaamissalkun opinnot on tarkoitettu kaikille biotaloudesta kiinnostuneille ja salkun avulla tutkitaan käytännössä, miten avoimen korkeakoulun opintoja voidaan tarjota joustavasti ja ketterästi niin, että ne vastaavat työelämän muuttuviin tarpeisiin. Osaamissalkku on osa Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT) -hanketta, jossa on mukana kahdeksan suomalaista yliopistoa ja ammattikorkeakoulua sekä useita työelämäkumppaneita.

Yksi Karelian avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoista on osaamissalkun kahden opintopisteen laajuinen johdanto Näkökulmia biotalouteen. Johdantokurssin avulla opiskelija saa kokonaiskuvan biotaloudesta ja voi sen jälkeen valita itseään kiinnostavat opintojaksot osaamissalkkuun kerätyistä eri korkeakoulujen verkko-opinnoista.

Biotalouden opinnot kiinnostavat

Näkökulmia biotalouteen -kurssi on herättänyt laajaa kiinnostusta: kahdelle ensimmäiselle pilottiopintojaksolle viime syksynä ja tämän vuoden alussa ilmoittautui yhteensä 120 opiskelijaa. Verkkokurssin vetäjällä, Karelia-amk:n lehtori Anne Poutiaisella, on selkeä näkemys suosion syistä.

– Biotalouden käsite on paljon esillä ja monilla on työn tai opiskelun kautta biotalouden jonkin osan tuntemusta, mutta näistä opinnoista haetaan nimenomaan laajempaa näkemystä, Poutiainen kertoo.

Näkökulmia biotalouteen on täysin virtuaalinen opintojakso, jolla opiskelija etenee itsenäisesti omaan tahtiinsa kirjallisten ohjeiden avulla ja palauttaa tekemänsä tehtävät arvioitavaksi verkon kautta. Kurssin aikana käydään läpi biotalouden keskeiset määritelmät, toimialat, Suomen biotalousstrategia sekä tulevaisuuden näkymät. Sisällöstä on pyritty tekemään hyvin monipuolinen.

– Tehtävissä on videoita sekä keskustelu-, pohdinta- ja monivalintatehtäviä. Opiskelijat voivat antaa palautetta myös toisilleen. Monet ovat ottaneet kantaa ja keskusteluja on syntynyt hienosti, Poutiainen kiittelee.

Osallistujien kirjo on ollut monipuolinen ja kurssia on suoritettu niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Opettajan näkökulmasta verkkokurssin vetäminen on ollut mielenkiintoista.

– Opiskelijat esittelevät alussa itsensä ja taustansa, joten saattaa jopa olla, että tiedän joistakin enemmän kuin tavallisessa lähiopetuksessa. Koen tämän hyvin mielekkäänä, koska tunnen, että myös opiskelijat saavat tästä jotakin, Poutiainen sanoo.

Kurssi kasvatti tiedonnälkää

Yksi Näkökulmia biotalouteen -opintojakson suorittaneista on joensuulainen Päivi Heinilä, joka on tehnyt pitkän uran pianonvirittäjänä. Heinilää motivoi biotalouden opintojaksolle itsensä kehittämisen ja tiedon lisäämisen tarve.

– Olen ollut aina kiinnostunut ympäristöasioista, mikä näkyy tässä ammatinvalinnassakin. Käytämme kestävän kehityksen mukaisia materiaaleja, ja toimintatapoja kehitetään sellaiseksi, että työtä voi tehdä läpinäkyvästi. Nämä asiat ylipäänsä kiinnostivat ja siksi etsin juuri biotalouden opintoja.

Heinilän mukaan kurssi avasi mielenkiinnon ja sen kautta sai ”repullisen vinkkejä”, joihin saattoi tutustua ajan kanssa.

– Huomasin itsessäni, että hurja tiedonnälkä lähti liikkeelle niistä täkyistä, joita koulutuksesta ja kouluttajalta sai. Tietoa löytyi erilaisista kanavista ja sitä prosessoi koko ajan, silloinkin kun ei varsinaisesti ollut koneen ääressä opiskelemassa. Koko ajan tuli mieleen uusia ajatuksia ja kysymyksiä, joihin piti tietysti etsiä vastaus, mikä johti taas uusiin ajatuksiin ja kysymyksiin. Se oli oikein positiivinen kokemus, Heinilä kuvailee.

Opiskelu etänä toimi Heinilän mukaan erittäin hyvin eikä aikataulujen kanssa tullut ongelmia, kun opinnoissa sai edetä omaan tahtiin. Verkko-opinnoissa henkilökohtainen kontakti jää vääjäämättä vähäiseksi ja palaute opettajalta tulee kirjallisesti verkkoympäristön kautta.

– Jäin kaipaamaan enemmän henkilökohtaista palautetta sen takia, että edellisestä opiskelusta oli niin pitkä aika. Jos opiskelisi enemmän, oppisi varmasti luottamaan itseensä tehtävissä ja silloin napakka vastaus riittäisi, Heinilä pohtii.

Heinilän saama palaute oli kannustavaa ja positiivista. Hän kokee, että opintojaksosta jäi käteen ennen kaikkea yleissivistystä, paljon tietoa biotaloudesta ja halu oppia lisää.

– Kirjoitin palautteeseen, että kaikki biotalousasiantuntijan osaamissalkun kurssit ovat sellaisia, joihin haluaisin tutustua, Heinilä naurahtaa.

Seuraava Näkökulmia biotalouteen -opintojakso järjestetään 15.5.–31.8.
Lisätiedot: https://biotalousasiantuntijalle.wordpress.com

Kirsi Taskinen
projektikoordinaattori
Karelia-ammattikorkeakoulu

 

355 Artikkelin näyttökerrat