JokuDigi – Digitaalisia härpäkkeitä, ajatuksia ja ideoita

Timo Rui

Kareliaa viimeisen vuoden aikana läheltä seuranneet eivät ole voineet välttyä huomiolta, että Karelian TKI-toiminta on ollut aikamoisessa turbulenssissa. Uudet painoalavalinnat, TKI-toiminnan laajentuminen ja sitä seuranneet uudet rekrytoinnit sekä työpisteiden muutokset Sirkkalan kampuksesta luopumisen myötä ovat tuoneet uusia ihmisiä kahvihuoneisiin ja uudenlaisia kahvikuppeja niiden kuivauskaappeihin. TKI:n osalta turbulenssi on luonut uudenlaisia yhteistyömuotoja.

Suurimmat muutokset tapahtuivat kesälomien jälkeen elokuussa 2016. Hyvin nopeasti kuukauden edetessä Tuomaksen (Lappalainen, kehittämispäällikkö) alaisuuteen päässeet TKI-toimijat tekivät havainnon (yllättyneet kädet ylös: luonnollisesti kahvikupposten ääressä), että heillähän on käytännössä kaikissa hankkeissa ainakin jollakin tasolla kyse vastaamisesta digitalisaation tuomiin haasteisiin. Digitalisaatio, tuo uusi musta, tunnetusti jyrää nykyään kaikkialla, sen vaikutukset näkyvät kaikilla elämän- ja koulutuksen aloilla. Tuon Karelian TKI-toimijoiden sinänsä omaperäisen havainnon jälkeen TKI-toimijat päättivät kokoontua ihan vapaamuotoisesti, ilman minkäänlaista esimerkiksi TKI-prosesseihin liittyvää agendaa. Kokoontuminen oli menestyksekäs, ja loppu onkin, jollei nyt ihan historiaa tai legendaa, niin yhden Vasu-artikkelin arvoista kuitenkin. Ryhmä päätti siis jatkaa kokoontumisia.

Heti alkuun kysymykseksi nousi se olennaisin, eli millä nimellä ryhmä kutsuisi itseään. Erilaisia nimiä ehdotettiin runsaasti, joista jokaiseen – hämmästyttävää sinänsä – liittyi joko digi alku tai loppu. Mitään tajunnan räjäyttävää ei kuitenkaan keksitty, joten lopulta erilaisiin vaihtoehtoihin tuskastuneena vain tokaistiin, että kunhan tuo nyt joku digi voisi olla. Nerokasta, sanoisi Karelian rehtorikin tähän, sillä JokuDigihän siitä sitten lopulta tuli.

JokuDigin iloiset veikot ja siskot. Kuva: Timo Rui.

Mitäpä me teemme ja kuka voi osallistua JokuDigiin?

Lähtökohta huomioiden ei liene vaikea arvata, että tietyin, epäsäännöllisin väliajoin pidettävät kokoukset ovat yksi keskeinen JokuDigin toimintamuoto. Kokouksissa päivitämme ajankohtaisia tilannetietoja, ideoimme yhteisiä toimenpiteitä, hankkeita tai esilletuloja, sekä pohdimme vapaamuotoisesti, mutta kuitenkin vakavasti TKI-toiminnan tulevaisuuden kuvioita. JokuDigin myötä eri hankkeet ovat pitäneet yhteisiä tapahtumia ja työpajoja, sekä esiintyneet yhdessä esimerkiksi suhteessa Tiedepuiston Start Me Up –toimintaan. Seuraava isompi näkymisen paikka on erinomainen tiede, tekniikka ja ympäristöfestivaali SciFest toukokuussa Joensuun Areenassa ja Joensuun Kesän avajaisissa.

JokuDigi ei ole mikään salaseura. Temppeliherrat eivät ryhmää rahoita, eikä Illuminaatti sitä ohjaa. Huhut rehtorin asennuttamista valvontakameroista ja online-sähköiskujärjestelmästä ovat myöskin vihamielistä disinformaatiota, aggressiivista ja pahansuopaa mediavaikuttamista. Osoituksena avoimuudesta JokuDigissä on jäseniä muun muassa koulutuskuntayhtymästä, onhan Karelialla ja PKKY:llä aktiivista yhteistä hanketoimintaa. Askon (Puhakka, myöskin kehittämispäällikkö) opetuslapset ovat ehdottomasti tervetulleita JokuDigin toimintaan. Emme myöskään missään nimessä sylje niiden opettajien tai muuhun henkilökuntaan kuuluvien päälle, jotka haluavat tulla mukaan JokuDigin iloisten veikkojen ja siskojen seuraan. Resursseja emme voi kenellekään tähän toimintaan antaa, mutta hyvää ja idearikasta seuraa kuitenkin. Kokeile ihmeessä tätäkin!

Tim Rui
projektipäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

327 Artikkelin näyttökerrat