Vasu kevään korvalla

Kari Tiainen

Vasun kevätnumerossa on jälleen kerran monipuolinen sisältö. Teemoina ovat mm. avoin ammattikorkeakouluopetus, ylemmät AMK-tutkinnot sekä Karelian kansainvälinen toiminta. Ammattikorkeakoulun arkeen kurkistetaan opiskelijapalveluiden kautta.

Avointa ammattikorkeakouluopetusta on järjestetty Suomessa jo vuodesta 1997 lähtien. Avoimella ammattikorkeakouluopetuksella edistetään koulutuksellista tasa-arvoa ja tarjotaan väylä elinikäiseen oppimiseen. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta eri alojen ammattikorkeakouluopintoja. Opintoja järjestetään päivällä, illalla ja viikonloppuisin sekä verkko-opintoina kaikissa ammattikorkeakouluissa ympäri Suomea.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa on ollut erittäin suosittua viime vuosina, ja opiskelijamäärät ovat kasvaneet huimasti. Vuodesta 2013 lähtien opiskelijamäärä ja suoritetut opintopisteet ovat moninkertaistuneet. Viime vuonna avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintopisteiden määrä oli jo yli 200 000 opintopistettä. Opiskelijamäärien kasvu näkyy myös avoimen ammattikorkeakoulun toiminnassa ja opiskelijoiden ohjauksen tarpeessa, toteavat Mervi Lätti ja Jonna Löf artikkelissaan.

Karelia-ammattikorkeakoulussa on voinut suorittaa ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja vuodesta 2003 alkaen. Ensimmäinen ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtaminen vakinaistettiin vuonna 2005. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on työelämän kehittämiseen tähtäävä maisterikoulutus, johon vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus korkeakoulututkinnon jälkeen. Käytännön asiantuntijakokemus sekä tutkimus- ja kehittämisosaaminen yhdistyvät YAMK-opinnoissa.

Karelia-ammattikorkeakoulussa kansainvälisyys on yhteispeliä, jossa korostuu yhä enemmän laatu ja tuloksellisuus. Parhaat tulokset tehdään yhdessä hyvien kumppaneiden kanssa. Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on korkeakouluyhteisön ja paikallisten toimijoiden osaamisen karttuminen, uudet kehittämispolut, verkostojen luominen sekä elämää rikastavien kokemusten kertyminen. Koulutusvienti ja maahanmuuttajatyö ovat myös osa kansainvälisyyttä.

Vasu kurkistaa tässä numerossa myös Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelija- ja hakupalveluiden arkeen. Opiskelijapalveluiden asiantunteva henkilöstö palvelee ja neuvoo muun muassa ilmoittautumisiin, opinto-oikeuteen ja opintotukeen sekä uusintatenttiin liittyvissä asioissa, vastaanottaa tapaturmailmoituksia ja hoitaa opiskelijoiden vakuutusasioita. Opiskelijapalvelut ylläpitää myös opiskelijoiden Pakki-palveluportaalia sekä toimittaa opiskelijoiden Kyyhky-uutiskirjettä. Hakijapalvelut taas vastaa Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijahauista ja -valinnoista.​

Lämmin kiitos kirjoittajille.

Nautitaan keväästä!

Kari Tiainen
Vasun päätoimittaja, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

905 Artikkelin näyttökerrat