Avoin tiede ja tutkimus tutuksi verkkokurssin avulla

Kari Tiainen

Mitä on avoin tiede ja tutkimus? Mitä tarkoittaa avoin julkaiseminen? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastaukset Avoin tiede ja tutkimus -verkkokurssin käytyäsi. Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hanke on julkaissut tämän kaikille avoimen Avoin tiede ja tutkimus -verkkokurssin. Kurssin avulla voit perehtyä avoimen tieteen perusteisiin ja keskeisiin käsitteisiin, hyötyihin ja mahdollisuuksiin joko yksittäisen tutkijan, projektipäällikön, opettajan, opiskelijan tai koko yhteiskunnan näkökulmasta. Verkkokurssia voi suositella myös kaikille muille avoimen tieteen toimintatavoista kiinnostuneille.

 

Korkeakouluissa tuotettu tieto hyötykäyttöön

Avoin tiede ja tutkimus (ATT) on koko Euroopan laajuinen tavoite, johon kaikki korkeakoulut pyrkivät. Avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoite on kirjattu Eurooppa 2020 -strategiaan ja Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriö on edistänyt tavoitetta systemaattisesti vuodesta 2014 lähtien. Suomen on tarkoitus nousta yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa jo vuoden 2017 loppuun mennessä.

Ammattikorkeakoulut ovat konkretisoineet tätä päämäärää omaan toimintaansa sopivaksi yhteisen kehittämishankkeen avulla vuodesta 2015 lähtien. Ammattikorkeakoulujen toiminta on jo lakisääteisesti yliopistoja lähempänä ympäröivää seutukuntaa, työelämää ja yrityksiä, joten erityinen painopiste avoimuuden edistämisessä on nimenomaan tiedon ja palveluiden avaaminen yritysten ja muiden toimijoiden hyötykäyttöön

Tutkimuksen avoimuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki tutkimuksen aikana käytetyt ja syntyneet materiaalit, kuten julkaisut, tutkimusaineistot ja tutkimuksen menetelmät saatetaan avoimesti kaikkien saataville ja hyödynnettäviksi. Tätä erilaisten tutkimusmateriaalien avoimuutta kuvataan käsitteellä Open Access (OA). Avoimuuden periaatteen mukaisesti tiede ja tutkimus ovat avoimia, ellei ole jotain perusteltua syytä olla avaamatta jotakin tutkimuksen vaihetta tai tutkimusaineiston osaa. Tutkimuksen avoimuuteen liittyy monia hyötyjä.

Laajenna tietojasi verkkokurssin avulla

Avoin tiede ja tutkimus -verkkokurssi koostuu viidestä eri osiosta, joita ovat avoimen tieteen perusteet, avoimuuden mahdollistava tutkimuksen suunnittelu, avoimen tutkimuksen hyödyntäminen, tutkimuksen avaaminen ja avoin julkaiseminen. Verkkokurssi sisältää myös keskustelufoorumin ja kurssin sisältöjen hallintaa testaavan tietotestin sekä palautelomakkeen, jonka avulla voi ottaa yhteyttä Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeeseen. Osiot ovat erillisiä ja niitä voi lukea ja opiskella oman mielenkiinnon mukaisessa järjestyksessä. Kurssi on ilmainen ja avoin kaikille, mutta keskustelufoorumin, tietotestin ja palautelomakkeen käyttö edellyttävät henkilökohtaista kirjautumista verkkokurssille.

Kurssin kaikki materiaalit ovat pääosin kansallisessa ATT-hankkeessa tuotettua perustietoa avoimesta tieteestä teksteinä, kuvina tai videoina. Verkkokurssi sisältää myös tutkijoiden ja eri asiantuntijoiden näkökulmia ja näkemyksiä avoimesta tieteestä.

Kurssin voi sisällyttää myös korkeakouluopetukseen

Avoimesti lisensoitu verkkokurssi on tehty myös hyödynnettäväksi korkeakouluopetuksessa; UniHelMOOCs-pohjalle luotu kurssi on mahdollista kopioida ja siirtää muiden oppilaitosten Moodle- tai MOOC-ympäristöihin. Mikäli haluat Karelia-ammattikorkeakoulun opettajana hyödyntää  Avoin tiede ja tutkimus -verkkokurssia omassa opetuksessasi, niin ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen att-koulutus (at) postit.csc.fi tai sari.raisanen (at) helsinki.fi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tuottanut Avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta myös runsaasti muuta tukimateriaalia ja järjestänyt koulutusta kaikille asiasta kiinnostuneille. Ministeriö on myös koonnut kattavan tietopankin verkkoon sivuille www.avointiede.fi.

Kari Tiainen, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

2 213 Artikkelin näyttökerrat