Arkisto: Vasu 3/2017

Karelia digiloikalla kesään

Kari Tiainen

Uudistimme Vasu-verkkojulkaisun visuaalista ilmettä näin kesän kynnyksellä. Toivottavasti pidätte uudesta, entistä raikkaammasta ilmeestämme.
Tämän numeron teemana on digitalisaatio. Se on tuonut mukanaan täysin uusia ammatteja, työvälineitä ja työnteon tapoja. Digitalisaatio on myös yksi Karelia-ammattikorkeakoulun nykyisen strategiakauden 2016-2020 läpileikkaavista teemoista. Lue lisää…

Digitalisaatio uudistaa oppimista

Marjo Nenonen

Viime vuosina on Suomen kouluissa otettu digiloikkaa – missä hitaasti sipsuttaen, missä reippaasti harppoen. Digitalisaatio on tuonut mukanaan suuren joukon uusia ammatteja, työvälineitä ja työnteon tapoja. Koska maailma muuttuu, on koulutuksenkin muututtava mukana. Lue lisää…

Moninainen moninaisuus

Ulla Kallio

Työyhteisön moninaisuus sisältää sangen laajan kirjon erilaisia asioita. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on omanlaisensa tausta ja kokemukset, jotka ovat muokanneet meistä juuri sellaisia kuin olemme. Tästä on kysymys MONI TOIMII – moninaisuus toimijuuden ja osallisuuden tukena –hankkeessa. Lue lisää…

Digskriv – motivoivia opetuskokeiluja digitaalisilla sovelluksilla

Merja Öhman

Lukuvuonna 2016-2017 sain mahdollisuuden osallistua lukioiden ja ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajien hankkeeseen, jonka tavoitteena kehittää opettajien valmiuksia ohjata opiskelijoita kirjoittamisessa erialaisilla sähköisillä sovelluksilla.  Vaikka hanke oli tarkoitettu ruotsin opettajille, monet hankkeessa käytetyt sovellukset sopivat myös muiden kielten ja muiden alojen opettajille. Lue lisää…

Kokeilukulttuuria ruohonjuuritasolla

Kirsi Taskinen

Kevään 2017 tiede- ja teknologiafestivaali SciFest toi Joensuuhun Valtioneuvoston kanslian tiedeasiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smithin. Hän saapui Karelia-ammattikorkeakoulun vieraaksi festivaaleilla yrittäjyyttä, innovaatioita ja kokeilukulttuuria esitelleeseen tilaisuuteen, joka huipensi samalla Karelian osuuden valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen Kokeileva Suomi -kiertueessa. Lue lisää…

Energiatehokkuutta Pohjolaan SECURE-hankkeella

Helena Puhakka-Tarvainen & Sini-Tuuli Saaristo

SECURE-hankkeessa (Smarter Energy Communities in Northern & Arctic Regions) etsitään ratkaisuja energiatehokkuuden lisäämiseen julkisissa rakennuksissa Pohjoisen periferian ja arktiksen alueella. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat harvaanasutuille maaseutumaisille seuduille erityisesti Suomessa, Lue lisää…

Virtuaalista rekrytointia eri todellisuuksissa

Anssi Gröhn

Tässä artikkelissa esitellään etäopiskelijoiden rekrytointitapahtumiin osallistumisen haasteita. Lisäksi tarkastellaan etäläsnäolon luomisen edellytyksiä fyysiseen tilaan sekä miten tietojenkäsittelyn online-messuja on kehitetty virtuaalitodellisuuden avulla. Lopuksi kuvataan mihin SMErec-hanke etsii ratkaisuja virtuaaliteknologian avulla.
Olen mukana monikansallisessa SMErec – Lue lisää…

Jättefint – Improve Ruotsissa

Timo Rui & Riikka Simonen

Pohjoisen periferian ohjelmaan (NPA, Northern Periphery and Arctic Programme) kuuluvan Improve -hankkeen seminaari- ja projektitapaaminen pidettiin Västerbottenissa, keskisessä Ruotsissa 10.-11. toukokuuta 2017. Kareliasta tapaamiseen osallistuivat projektipäällikkö Timo Rui ja projektisuunnittelija Riikka Simonen, Lue lisää…

Työelämätaitojen ohjauksesta Karelian työvalmentajan silmin

Kaisu Kuittinen

Tulevaisuuden työ muistuttaa jazz-improvisaatiota – vaikka päämäärä tiedetään, eivät tavoitteeseen johtavat nuotit aina ole tarkkoja. Suhteessa työhön ja kaikkiin elämän valintoihin työntekijöiltä edellytetään hyvää itsetuntoa ja oman identiteetin ymmärtämistä. Maailma muuttuu ympärillämme jatkuvasti, Lue lisää…

Talotekniikan opiskelijat yritysvierailulla Leppävirralla

Johanna Luostarinen

Maaliskuun viimeisellä viikolla talotekniikan kolmannen vuosikurssin opiskelijat matkasivat bussissa jo varhain aamusta Work Smart -hankkeen järjestämällä opintomatkalla kohti Leppävirtaa. Päivän ohjelmassa oli tutustuminen leppävirtalaisen lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin erikoistuneen yrityksen, Gebwell Oy:n, Lue lisää…

Eurooppalaista verkostoyhteistyötä fysioterapian koulutuksessa

Sini Puustinen & Liisa Suhonen

Karelian fysioterapian koulutusvastuu on ollut jo vuosia jäsenenä Enphessä (European Network of Physiotherapy in Higher Education) ja osallistunut siellä verkoston työryhmätyöskentelyyn, erityisen aktiivisesti viimeisten neljän vuoden aikana. Tänä keväänä osallistuimme Enphen vuosittaiseen seminaariin Portossa 10.5.-14.5. Lue lisää…

Kiina kutsuu Pohjois-Karjalan yrittäjiä kesäkuussa

Kirsi Taskinen

Pohjoiskarjalainen delegaatio vierailee kesäkuussa Kiinassa tutustumassa kulttuuriin ja liike-elämään paikan päällä mm. China–Russia Expo -messuilla. Mukaan lähtee FEFE-hankkeen yhteistyöyrityksiä Pohjois-Karjalan alueelta. Matkan aikana on tarkoitus syventää suhteita mahdollisiin tuleviin liikekumppaneihin ja asiakkaisiin sekä esitellä kiinalaisille FEFE-hankkeen toimijoiden ja pohjoiskarjalaisten yritysten yhteistyössä kehittämää koulutuspalvelutuotetta, Lue lisää…

Opiskelijatiimit ratkovat haasteita kesällä verkossa

Minna Nirkko

Innovoidaan yhdessä – työelämän tuotekehityshaaste –opintojakso kokoaa kesällä verkkoon parikymmentä uuden kehittämisestä innostunutta opiskelijaa. Mukaan on saatu monipuolinen porukka eri alojen opiskelijoita niin Kareliasta, Saimaa-amk:sta, avoimen ammattikorkeakoulun kautta kuin yliopistostakin.
KYKY-kompetenssiperustainen yrittäjyys –hankkeen toteuttama kesäkurssi toteutetaan kokonaan verkossa Karelian Moodlerooms-ympäristössä. Lue lisää…

Avoin tiede ja tutkimus tutuksi verkkokurssin avulla

Kari Tiainen

Mitä on avoin tiede ja tutkimus? Mitä tarkoittaa avoin julkaiseminen? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastaukset Avoin tiede ja tutkimus -verkkokurssin käytyäsi. Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hanke on julkaissut tämän kaikille avoimen Avoin tiede ja tutkimus -verkkokurssin. Lue lisää…