Opiskelijatiimit ratkovat haasteita kesällä verkossa

Minna Nirkko

Innovoidaan yhdessä – työelämän tuotekehityshaaste –opintojakso kokoaa kesällä verkkoon parikymmentä uuden kehittämisestä innostunutta opiskelijaa. Mukaan on saatu monipuolinen porukka eri alojen opiskelijoita niin Kareliasta, Saimaa-amk:sta, avoimen ammattikorkeakoulun kautta kuin yliopistostakin.

KYKY-kompetenssiperustainen yrittäjyys –hankkeen toteuttama kesäkurssi toteutetaan kokonaan verkossa Karelian Moodlerooms-ympäristössä. Samalla kerätään kokemuksia siitä, miten tiimit voivat toimia ja kehittää uusia ideoita verkon välineitä hyödyntäen.

Haasteita TKI-hankkeilta

Opiskelijat on jaettu osaamisen, tiimitaitojen ja oman mielenkiinnon mukaan neljään monialaiseen tiimiin. Kukin tiimi keskittyy kesän ajan ratkomaan yhtä työelämälähtöistä avointa haastetta. Tiimi suunnittelee ja aikatauluttaa oman toimintansa annettujen viikkotehtävien puitteissa.

Haasteita kurssille tarjoavat Karelian TKI-hankkeet: DigiSoten haasteessa etsitään uusia ratkaisuja näytelogistiikkaan, jolloin kriteereinä ovat mm. näytteiden toimituksen ripeys ja turvallisuus. Robobisneksen haasteessa taas etsitään ratkaisuja siihen, miten Mummo voisi asua kotona mahdollisimman pitkään.

Tiimityöskentelyä verkossa

Aloituskyselyn mukaan opiskelijat haluavat paitsi kehittää ideoita, myös saada uusia näkökulmia ja kontakteja, verkostoitua ja hioa tiimityöskentelytaitoja erilaisten ihmisten kanssa. Omat haasteensa tähän tuo tiimin jäsenten työskentely fyysisesti eri puolilla Suomea.

Moodlerooms sisältää uuden Collaborate-työkalun, joka mahdollistaa reaaliaikaisen työskentelyn verkossa. Tätä tarjotaan vapaasti tiimien käyttöön. Opiskelijat voivat valita halutessaan myös jonkun muun välineen olla yhteydessä kurssin aikana, ovathan he vapaa-ajallaan tottuneita verkkosovellusten käyttäjiä.

Kurssin aluksi opiskelijat miettivät itsenäisesti omaa osaamistaan ja kokemuksiaan tiimitoimijoina. Tiimien ryhmäytymisen jälkeen on vuorossa haasteeseen tutustuminen ja kokonaisuuden hahmottaminen sekä uusien ratkaisujen ideointi ja innovointi. Jatkossa saatuja ideoita arvioidaan eri menetelmin, testataan ja jalostetaan edelleen. Lopuksi ratkaisut esitellään muille ja mietitään mahdollisia jatkokehitystoimia.

Kokemuksia julkaistaan syksyllä

Miten tiimien työskentely onnistui verkossa? Millaisia uusia ratkaisuja tiimit haasteisiin kehittivät? Julkaisemme tuloksia syksyllä. Seuraa myös KYKY:n kanavia kyky.karelia.fi ja facebook.com/kykyhanke

Minna Nirkko
verkkopedagogi
Karelia-ammattikorkeakoulu

861 Artikkelin näyttökerrat