Avointa tiedettä ja tutkimusta Karelian lukuvuoden avajaisissa

Kari Tiainen

Avoimella tieteellä ja tutkimuksella (ATT) oli oma infopiste Karelia-ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaisissa elokuussa 2017.  Lukuvuoden avajaisia vietettiin 24.8.2017 Tikkarinteen kampuksella. Avajaisten virallisen osuuden jälkeen juhlat jatkuivat rennommissa karnevaalitunnelmissa Tikkarinteen kampuksen piha-alueella. Ohjelmassa oli mm. Karelia-ammattikorkeakoulun toiminnan ja yhteistyökumppanien esittelypisteitä, pomppulinna, musiikkiesityksiä sekä palkitsemisia.

Karelian Avoimesti sinun -kampanja

Karelian oman ATT-hankkeen vastuuhenkilöt projektipäällikkö Helena Puhakka-Tarvainen ja kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö Kari Tiainen markkinoivat avointa tiedettä ja tutkimusta lukuvuoden avajaisissa mm. jakamalla erilaisia Karelia-ammattikorkeakoulun Avoimesti sinun -kampanjan mukaisia markkinointituotteita, esitteitä, t-paitoja ja hiirimattoja. Avoin toimintakulttuuri Kareliassa -esitteeseen on koottu tiivis tietopaketti mm. siitä mitä jokaisen opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen pitäisi tietää avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta. Sateisesta säästä huolimatta infopisteellä oli kävijöitä, sekä opiskelijoita että henkilökuntaa. Leikkimielinen Avoin tiede ja tutkimus frisbeegolf -kisa jouduttiin kuitenkin perumaan sään takia.

Karelia-ammattikorkeakoulussa on rakennettu systemaattisesti avointa toimintakulttuuria vuodesta 2015 lähtien. Tavoitteena on saada siirrettyä TKI-toiminnassa tuotettu tieto ja osaaminen kaikkien halukkaiden käyttöön. Avoimuuden muotoja ovat tutkimustiedon avoin julkaiseminen, tulosten popularisointi, tutkimusaineistojen avaaminen sekä avoimet tutkimusmenetelmät (Puhakka-Tarvainen & Tiainen 2017, 23).

Avoimuutta edistetään Kareliassa avaamalla palvelu- ja tutkimusympäristöjen toimintaa entisestään, kehittämällä henkilöstön osaamista avoimen tieteen ja tutkimuksen osa-alueista, kannustamalla avoimeen viestintään ja julkaisemiseen, sekä osallistamalla opiskelijat mukaan avoimen toimintakulttuurin kehittämiseen.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen infopiste Karelia-ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaisissa elokuussa 2017.

Myös opiskelijat mukaan avoimeen toimintakulttuurin

Aloittavien vuosikurssien opiskelijat mm. perehdytetään avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteisiin osana kirjastopalveluiden esittelyä, aineistonhallinta ja tutkimuseettiset kysymykset on huomioitu osana opinnäytetyöprosessia ja yhteistyössä lakimiehen kanssa on laadittu sopimusmalleja ja -ohjeistuksia työelämätoimeksiantojen tueksi. Lisäksi Kareliassa valmistuneet opinnäytetyöt on tallennettu jo vuodesta 2011 lähtien avoimesti saataville ammattikorkeakoulujen yhteiseen Theseus-tietokantaan ja Theseus toimii myös Karelian julkaisujen rinnakkaistallentamisen kanavana.

Avoin toimintakulttuuri Kareliassa www.karelia.fi/ATT

  • Vaikuttavuutta avoimella viestinnällä ja julkaisemisella
  • Innovaatioiden edistämistä avoimilla tutkimusmenetelmillä ja aineistoilla
  • Osaamista avoimella yhteistyöllä

Lähteet:

Puhakka-Tarvainen Helena & Tiainen Kari 2017: Avoimen toimintakulttuurin jalkauttaminen Kareliassa. – Julkaisussa: Laakkonen A., Laakkonen T., Marjamaa M., Montonen N. (Toim.)., (2017). Kohti avointa julkaisemista, opetusta ja TKI-toimintaa ammattikorkeakouluissa. Laurea Julkaisut 82., Laurea-ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-951-799-466-8

Kari Tiainen, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 649 Artikkelin näyttökerrat