Veri lentämään ja mummot Tinderiin – tuotekehitysopintoja verkossa

Minna Nirkko

Monialainen joukko uuden kehittämisestä kiinnostuneita opiskelijoita osallistui kesällä Innovoidaan yhdessä – työelämän tuotekehityshaaste –opintojaksolle. KYKY-kompetenssiperustainen yrittäjyys –hanke toteutti kurssin kokonaan verkossa Karelian uudessa Moodlerooms-ympäristössä.

Tiimit ratkoivat haasteita verkossa annettujen viikkotehtävien rytmittämänä. Aiheeksi tiimi oli valinnut joko Rauha-mummon kotona pärjäämisen tai näytelogistiikan kehittämisen. (Lue lisää verkkokurssista Vasun numerosta 3/2017) Opiskelijat olivat hyvin tyytyväisiä opintojaksoon. He kokivat todellisesta elämästä nousseet haasteet motivoivina ja sopivan haastavina.

Vinkkejä tiimityöskentelyyn verkossa

Tiimit saivat itse päättää, miten ja mihin aikaan järjestävät viikoittaisen palaverinsa. Kaikki tiimit päätyivät tapaamaan ainoastaan verkon välityksellä. Välineet kukin tiimi valitsi itse: ”Tiimin palavereissa käytettiin Skypeä, viestittelyyn Facebookia ja materiaalit pidettiin Drivessa ja tämä toimi todella hienosti”.

Kurssin alkuvaiheeseen kannattaa panostaa ja varmistaa, että kaikki tiimit ovat kasassa ja opiskelijat varmasti löytäneet toisensa. Yhteinen aloitustapaaminen vaikkapa verkossa helpottaisi myös ryhmäytymistä.

Ajan löytäminen yhteisille viikkopalavereille voi olla haastavaa. Yksi tiimeistä sopi heti kurssin alussa tapaamiset koko kesän ajalle, aina samaksi viikonpäiväksi ja samaan kellonaikaan. Samaa voisi suositella muillekin verkkotoimijoille.

Myös ohjauksen kannalta on hyvä tietää, milloin tiimit oikeasti tapaavat. Näin ohjaaja voi tarvittaessa osallistua palavereihin ja auttaa tiimejä keskittymään prosessin ja kehitettävän asian kannalta olennaisiin seikkoihin.

Kuvan toteutus: Eevi Miettinen.

Monialaisuus tukee ratkaisujen kehittämistä

Opiskelijat kehuivat palautteessaan erityisesti hyviä tiimiläisiä ja yhdessä tekemistä. He hämmästelivät myös sitä, miten hyvin tulee juttuun kokonaan uusien ihmisten kanssa. Tärkeäksi oppimiskokemukseksi nousivat juuri ryhmätyöskentelytaidot: ”Kolme täysin tuntematonta ihmistä keiden kanssa pitää alkaa muodostamaan uutta ratkaisua, jollaista kukaan ei ole koskaan ennen tehnyt. Tässä opittiin paljon hyödyllisiä vuorovaikutustaitoja, sopeutumista ja tiimityöskentelyä”.

Myös tiimien monialaisuus sai positiivisia kommentteja: Eri alojen osaajilta oppi uusia asioita ja näkökulmia. Omaa osaamista oli helppo jakaa muille ja toimia tiimissä oman alansa asiantuntijana. Verkostoituminen muiden opiskelijoiden kanssa sujui samalla luontevasti.

Tulokset jäävät elämään

Opiskelijatiimien mielestä Rauha-mummon kotona asumista helpottaisi se, ettei hänen tarvitsisi olla yksin: erilaisin teknisin ratkaisuin voitaisiin tukea Rauhan ja vapaaehtoisten kohtaamisia. Ja ehkäpä laboratorionäytteitä voidaan kuljettaa jatkossa ilmateitse? Tiimit voivatkin halutessaan jatkaa ideoiden kehittelyä kurssin jälkeen ja hakea tähän rahoitusta esimerkiksi Draft-ohjelman kautta.

Kurssin järjestäjinä saimme runsaasti kokemuksia siitä, miten innovaatio- ja tuotekehitysopintoja kannattaisi toteuttaa jatkossa. Kokemuksia hyödynnetään jo nyt syksyn Epic Challenge –kursseilla.

Kysy lisätietoja, jos asia kiinnostaa! Seuraa myös KYKY:n kanavia kyky.karelia.fi ja facebook.com/kykyhanke

Minna Nirkko, verkkopedagogi
Karelia-ammattikorkeakoulu

833 Artikkelin näyttökerrat