Arkisto: Vasu 4/2017

Kyllä Kareliassa osataan!

Kari Tiainen

Tämän syksyn ensimmäinen Vasu esittelee jälleen kerran monipuolisesti Karelia-ammattikorkeakoulun osaamista ja asiantuntijuutta. Karelialaisten osaamisella on kysyntää.
Karelia-ammattikorkeakoulu ja opiskelijakunta POKA ovat kehittäneet yhdessä erilaisia opiskelukykyä ja -hyvinvointia tukevia palveluja. Välittämisen malli eli VIP-toiminta on yksi näistä palveluista. Lue lisää…

Hoitotyötä oppimassa – kokemuksia kahden harjoittelun yhdistämisestä

Raija Tanskanen, Hanish Bhurtun, Tarja Ruokonen

Hoitotyön harjoitteluja pilotoitiin Karelia-ammattikorkeakoulussa yhdistämällä kaksi eri harjoittelujaksoa tapahtuvaksi yhdessä harjoittelupaikassa. Saadun palautteen perusteella yhdistetyssä harjoittelussa opiskelija saa paremman käsityksen ja kokonaisvaltaisemman näkemyksen yksikön hoitotyöstä. Pidemmässä harjoittelussa ohjaajalla on enemmän aikaa tutustua opiskelijaan ja ohjata häntä kokonaisvaltaisemmin. Lue lisää…

Millaista siun työ on tulevaisuudessa?

Kirsi Taskinen

Tulevaisuuden työelämän teesit naulataan lokakuun lopussa, kun opiskelijoiden työelämätaitoja ja sujuvaa siirtymistä työelämään tukeva Work Smart -hanke järjestää päätösseminaarinsa Joensuussa.
Siun työ – Tulevaisuuden työelämän teesit, oletko valmis? -seminaari järjestetään Kimmelissä pe 27.10. Lue lisää…

Välittämisen mallia viemässä Turkuun

Mervi Kurula, Joni Ranta, Päivi Laakkonen

Karelia-ammattikorkeakoulun ohjaus- ja hyvinvointitoimijat sekä opiskelijakunta POKA ovat yhdessä kehittäneet vuosien varrella monia eri käytänteitä tukemaan opiskelukykyä ja opiskeluhyvinvointia. Valtakunnalliset korkeakoulutoimijoiden tapaamiset ovat olleet hyvä foorumi jakaa kokemuksia hyvinvointityöstä sekä esitellä erilaisia toimintamalleja. Lue lisää…

Karelia kouluttaa sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittäjiä

Susanna Rosell & Tuula Riikonen

Karelia-ammattikorkeakoulu on yhteistyössä neljän muun ammattikorkeakoulun kanssa käynnistänyt uudenlaisen erikoistumiskoulutuksen; Sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittäjä. Karelian lisäksi koulutusta toteuttavat Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Koulutus on käynnistynyt kaikissa ammattikorkeakouluissa yhtä aikaa. Lue lisää…

Back to Joensuu – opiskelijoiden mietteitä ECMT+ intensiivikurssin jälkeen

Sini-Tuuli saaristo

ECMT+ – Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams on Erasmus+ strateginen kumppanuushanke vuosille 2017-2019. Hankkeessa seitsemän eurooppalaista korkeakoulua kehittävät yhdessä yrittäjyyden opintoja, opettajien ja opiskelijoiden osaamista, käytänteitä sekä kansainvälisiä kommunikointikykyjä. Yksi osa hanketta ovat eri korkeakouluissa vuosittain pidettävä intensiivijakso sekä hankkeen aihepiiriin liittyvät työpajat. Lue lisää…

Kuhinaa energian ympärillä Silva-metsänäyttelyssä

Helena Puhakka-Tarvainen

Karelian toimijat osallistuivat Silva-metsänäyttelyyn Joensuun laulurinteellä syyskuun 2017 alussa. Näyttely veti puoleensa yli 26 000 kiinnostunutta kävijää ja sääkin suosi lopulta tapahtumaa päinvastaisista ennusteista huolimatta. Karelian energiahankkeiden esittelypiste sijaitsi näkyvällä paikalla pääportin välittömässä läheisyydessä (Kuva 1) ja yksi jos toinenkin näyttelyvieras piipahti rupattelemassa asiantuntijoidemme kanssa. Lue lisää…

Veri lentämään ja mummot Tinderiin – tuotekehitysopintoja verkossa

Minna Nirkko

Monialainen joukko uuden kehittämisestä kiinnostuneita opiskelijoita osallistui kesällä Innovoidaan yhdessä – työelämän tuotekehityshaaste –opintojaksolle. KYKY-kompetenssiperustainen yrittäjyys –hanke toteutti kurssin kokonaan verkossa Karelian uudessa Moodlerooms-ympäristössä.
Tiimit ratkoivat haasteita verkossa annettujen viikkotehtävien rytmittämänä. Lue lisää…

Avointa tiedettä ja tutkimusta Karelian lukuvuoden avajaisissa

Kari Tiainen

Avoimella tieteellä ja tutkimuksella (ATT) oli oma infopiste Karelia-ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaisissa elokuussa 2017.  Lukuvuoden avajaisia vietettiin 24.8.2017 Tikkarinteen kampuksella. Avajaisten virallisen osuuden jälkeen juhlat jatkuivat rennommissa karnevaalitunnelmissa Tikkarinteen kampuksen piha-alueella. Ohjelmassa oli mm. Lue lisää…

”Guinness is good for you”: Erasmus-vaihdossa Dublinissa

Kirsi Mononen

Olin kesäkuussa 2017 Erasmus-vaihdossa Dublinissa. Viikon aikana tuli tutuksi kirjastotilojen suunnittelu, asiakaskokemuksen tutkiminen, dublinilaisten vieraanvaraisuus ja kollegat eri puolilta Eurooppa.
Osallistuin Dublinissa Erasmus Library Staff Mobility Week -vaihtoon 26.-30.6.2017. Ohjelman järjesti Conul (Consortium of National and University Libraries) ja viikon aikana vierailimme useassa eri yliopistossa. Lue lisää…

Palvelumuotoiluun tutustumassa Helsingin yliopiston Kaisa-talossa

Kaisa Varis & Leena Väyrynen

Karelian kirjaston henkilökunta teki kesäkuussa opintomatkan Helsinkiin ja tutustui siellä neljään eri kirjastoon erityisesti palvelumuotoilun näkökulmasta. Yksi vierailukohteista oli Helsingin yliopiston pääkirjasto Kaisa-talo joka valmistui vuonna 2012. Kaisa-talo on saanut lukuisia arkkitehtuuripalkintoja. Lue lisää…

Mikä saa sinut säästämään energiaa työpaikalla?

Sini-Tuuli Saaristo

Karelia-ammattikorkeakoulun henkilöstölle toteutettiin loppuvuodesta 2016 kysely, jonka tarkoituksena oli tarkastella toimisto- ja asiantuntijatyötä tekevien henkilöiden energiatietoisuutta sekä toimintatapoja työpaikan energiatehokkuuden suhteen. Kysely oli osa 2016 toukokuussa alkanutta SECURE -hanketta, joka keskittyy kiinteistöjen energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen. Lue lisää…

Pajathon-tapahtumassa innovoitiin ratkaisuja yhdessä

Timo Rui, Tero Hyttinen, Riikka Simonen

Hackathon on toimintamalli, jossa joukko ihmisiä kokoontuu ennalta määrätyksi ajaksi työstämään ratkaisuja annettuihin haasteisiin. Joukko Karelia-ammattikorkeakoulun hankkeita yhdessä Osuuskunta Sulaton kanssa järjesti Joensuussa Pajathon-nimisen, kaikille avoimen hackathon-tapahtuman elokuussa 2017. Lue lisää…

Yrittäjyysoppia nuorilta nuorille

Kirsi Taskinen

Joensuun nuoria yrittäjyydestä kiinnostuneita on hemmoteltu viime keväästä lähtien How to -tapahtumilla. Niissä paneudutaan yrittäjyyteen liittyviin kysymyksiin asiantuntijavieraiden avustuksella. Samalla osallistujat pääsevät verkostoitumaan toisten yrittäjyydestä kiinnostuneiden kanssa.
How to -tapahtumia ideoivat yhteistyössä Joensuu Entrepreneurship Society ja Kompetenssiperustainen yrittäjyys KYKY -hanke. Lue lisää…

Lentäviä autoja ja teleportaatiota Pohjois-Karjalassa 2040-luvulla

Sini-Tuuli Saaristo

Edellisessä Vasun numerossa  3/2017 kerrottiin SECURE:n (Smarter Energy Communities in Northern & Arctic Regions) hanketoimijoiden osallistumisesta Öljyvapaa ja biotaloudesta elävä Pohjois-Karjala 2040 -tiekartan työstämiseen erilaisten työpajojen kautta. Joensuun Areenalla 11. – 12.5.2017 pidetty Scifest–työpaja oli yksi tilaisuuksista saada myös tulevaisuuden tekijöiden ääni kuuluviin tiekarttatyön osalta. Lue lisää…

Aalto-yliopiston kirjasto muuntui Harald Herlin -oppimiskeskukseksi

Kari Tiainen

Karelian kirjaston henkilökunta vieraili 6.-7. 6.2017 neljässä pääkaupunkiseudun kirjastossa. Vierailujen tarkoituksena oli löytää uusia ideoita kirjastopalvelujen kehittämiseen erityisesti palvelumuotoilun keinoin. Aalto-yliopiston pääkampuksella Espoon Otaniemessä sijaitseva Harald Herlin -oppimiskeskus oli yksi vierailukohteista.   Lue lisää…