Yritysten edustajat kylässä talotekniikan koulutusohjelmassa

Johanna Luostarinen ja Kirsi Mustonen

Talotekniikan koulutusohjelmassa on jo useampana vuonna saatu apua Work Smart -hankkeen mahdollistamista työelämäyhteyksistä niin vierailujen kuin koulutustenkin muodossa. Pian hanke on päättymässä, mutta hankkeen rummuttamat hyvät käytänteet ovat onneksi siirtyneet ja yhä siirtymässä osaksi Ammatillinen kasvu -opintojaksoja. Tämän lisäksi opettajien aktiivinen ote omilla opintojaksoillaan yhteyksien luomisessa työelämään päin on ollut hienolla tasolla! Näiden yhteyksien kautta talotekniikan automaatioalan opintojaksoille tuli tänä syksynä vierailemaan parikin eri yritystä eri puolilta Suomea.

Talotekniikan alan yrityksiä vieraina

Talotekniikan kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijat pääsivät kuulemaan osana automaation opintojaksojaan Produal-yrityksen Markku Kivilähteen pitämää esitystä kiinteistöautomaation mitta- ja säätötuotteista. Kivilähde kertoili, kuinka mittaustuotteita, säätimiä ja apulaitteita rakennusautomaation tarpeisiin valmistava Produal on myös kehitellyt ohjauksen ja tiedonsiirron kulkua mobiilisti suoraan kenttälaitteille. Nykypäivänä rakennusautomaatiolaitteita voidaan ohjata ja säätää älypuhelimien avulla ja tiedot talletetaan pilvipalveluun, jolloin kerätty data saadaan talteen.

Toisena vierailijana tunneilla oli Fläkt Woods -yrityksen Tuukka Karlsson, jonka esityksestä opiskelijat saivat tuoreen käsityksen Fläkt Woodsin laajasta tuotevalikoimasta ja yrityksen tarjoamista suunnittelun apuvälineistä. Fläkt Woods kuvaa omien nettisivujensa mukaan olevansa ”ilmankäsittelyalan asiantuntija ja uusien sovellusten kehittäjä”. Niinpä Karlsson esityksessään kertoili opiskelijoille myös uusimmasta tekniikasta, jota yritys on tuomassa markkinoille: erilaiset päätelaitteet, aktiivipalkit, säteilykatot ja puhallinkonvektorit tulivat opiskelijoille tutuiksi. Fläkt Woodsin omalla Select-mittausohjelmalla voidaan puolestaan simuloida tilaa, jonne voidaan sijoittaa päätelaitteita, mitoittaa ilmavirrat sekä laskea päätelaitteista aiheutuva äänitaso.

Vierailut auttavat teorian ja käytännön yhteen sovittamista 

Talotekniikan opiskelijat Samu Immonen, Ari Kananen ja Tomi Berg kokivat molempien yritysten tarjoamat koulutukset erittäin hyödyllisiksi. Yhdessä he totesivat, että tällaisten esittelyjen avulla tulevaisuuden suunnittelutyöhön saa lisää varmuutta, kun huomaa voivansa käyttää yhden valmistajan tuotteita monessa tilanteessa. He pohtivat, että eri yritysten tuote- ja palvelutarjonnan tietämisen uskoisi helpottavan laitehankintojen tekemistä työmaille.

Opiskelijat kokivat, että uusimman ja tulevaisuuden tekniikan tuominen opiskelijoiden tietoon on hyvä kaikille opiskelijoille heidän omasta tämänhetkisestä työkokemuksestaan riippumatta.

– Näiden vierailujen yhteydessä tieto tuotiin kuin tarjottimella ja vieläpä yrityksen asiantuntijan esittelemänä. Esittelijällä oli tarpeeksi kokemusta luoda tietoiskusta tarpeeksi tiivis paketti, kuvaten tuotteiden pääkäyttökohteita sekä merkittävimpiä ominaisuuksia ja jättäen varsinaiset tuotespeksit esityksen ulkopuolelle ellei kyseessä ollut uuden ja vanhan vertailu, toteaa Samu Immonen.

– He myös pitivät esityksensä ja keskustelun tarpeeksi yksinkertaisella tasolla, huomioiden, että puhuivat opiskelijoille, eivät alan konkareille. Molemmat myös esittelivät lyhyesti opiskelutaustaansa ja työtään edustamissaan yrityksissä, Immonen jatkaa.

Ari Kanaselle jäi vierailuista erityisesti mieleen konkretia siitä, kuinka käytäntö ja suunnitteleminen vaikuttavat toisiinsa. Hänestä oli kiinnostavaa kuulla uutuuksista ja siitä mihin tekniikka on menossa.

– Tuotekehittelyyn olisi kiintoisaa kyllä tutustua enemmänkin. Tutustumismatka tehtaalle voisi olla mielenkiintoinen.

Yhteistyö alan yritysten kanssa on ollut myös opettajille hyvin mieluista. Tapaamiset ovat antaneet henkilökunnallekin mahdollisuuden saada uusinta tietoa, ja yhteistyön hedelmänä on talotekniikan laboratorioihin saatu uusinta välineistöä. Tällä tavoin voidaan tarjota opiskelijoille ajanmukaista opetusta.

 

Johanna Luostarinen, talotekniikan opinto-ohjaaja
Kirsi Mustonen, talotekniikan lehtori
Karelia-ammattikorkeakoulu

962 Artikkelin näyttökerrat