Arkisto: Vasu 1/2018

Laadukkaasti uuteen vuoteen

Kari Tiainen

Tästä alkaa Vasun neljäs toimintavuosi. Vasu on Karelia-ammatti­korkea­koulun verkkojulkaisu, joka välittää tietoa Karelian asiantuntijuudesta ja osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä. Tässä numerossa kerromme mm. Karelian laatujärjestelmän auditoinnista sekä ammattikorkeakoulujen kesäopinnoista. Lue lisää…

Karelian laadunhallinta on kansallista kärkeä

Pekka Auvinen

Karelia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä on tammikuussa 2018 julkaistun auditointiraportin perusteella kansallista kärkitasoa. Karelian laatujärjestelmä on auditoitu kaksi kertaa, vuosina 2011 ja 2017. Kaikkien maamme korkeakoulujen – yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen – laatujärjestelmän on auditoitu samalla tavalla ja samoja kriteereitä käyttäen. Lue lisää…

Summersemester – ammattikorkeakoulujen yhteinen menestystarina!

Mervi Kurula

Syksyllä 2015 allekirjoitettiin 21 ammattikorkeakoulun yhteistyösopimus yhteisen kesäportaalin luomisesta ja ylläpidosta. Tehdyn sopimuksen pohjalta käynnistyi kesällä 2016 ensimmäinen yhteinen kesälukukausi – Summersemester.fi, jossa myös Karelia-ammattikorkeakoulu oli heti mukana.  Kokemuksia ammattikorkeakoulujen yhteisestä kesäopintotarjonnasta on kertynyt nyt kahdelta kesältä. Lue lisää…

Maahanmuuttajat sujuvammin osaksi korkeakouluyhteisöä

Paavo Raappana

Valmentavasta valmiiksi -hanke selkeyttää maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kansallisia suosituksia. Valtakunnallisen kehitystyön lisäksi hankkeen toimenpiteet edistävät monikulttuurisuutta Karelian korkeakouluyhteisössä. Yhdeksän ammattikorkeakoulun verkoston lisäksi hankkeen toimenpiteisiin osallistuu myös opiskelijakunta POKA.
Karelia-ammattikorkeakoulussa käynnistyi tammikuussa maahanmuuttajille suunnattu korkeakouluopintoihin valmentava koulutus, Lue lisää…

Älykkäät asuin- ja liiketilat – Pajathon II

Timo Rui, Tero Hyttinen, Riikka Simonen

Vasussa 4/2017 esiteltiin Joensuussa uudenlainen hackathon-toimintamalli, jossa joukko ihmisiä kokoontui ”Pajathon” nimen alla elokuussa 2017 ennalta määrätyksi ajaksi työstämään ratkaisuja annettuihin haasteisiin. Ensimmäisen Pajathonin hyvien kokemusten innoittamina joukko Karelia-ammattikorkeakoulun hankkeita yhdessä Osuuskunta Sulaton kanssa järjesti toisen Pajathonin 27.-29.10.2017. Lue lisää…

Yritysten edustajat kylässä talotekniikan koulutusohjelmassa

Johanna Luostarinen ja Kirsi Mustonen

Talotekniikan koulutusohjelmassa on jo useampana vuonna saatu apua Work Smart -hankkeen mahdollistamista työelämäyhteyksistä niin vierailujen kuin koulutustenkin muodossa. Pian hanke on päättymässä, mutta hankkeen rummuttamat hyvät käytänteet ovat onneksi siirtyneet ja yhä siirtymässä osaksi Ammatillinen kasvu -opintojaksoja. Lue lisää…