Yrittäjyyspolulla osa 2: Ideasta liiketoiminnaksi Draft-ohjelman siivittämänä

Anna Leminen & Kirsi Taskinen

”Huomasimme paikallisten matkailuyritysten some-markkinoinnin olevan kaukana Etelä- ja Pohjois-Suomen tasosta, ja mietimme mitä voisimme asialle tehdä”, Pitkospuu Productionsin Matti Ruuska kertoo liikeideansa syntymisestä. Uusi yritysidea syntyykin usein juuri näin: huomataan ongelma, keksitään siihen ratkaisu ja tuotteistetaan se. Liikeideasta on kuitenkin vielä pitkä matka yrityksen perustamiseen, ja ilman ulkopuolista apua monen into saattaa lopahtaa kesken matkan.

Draft-ohjelma on vuodesta 2012 lähtien auttanut Itä-Suomen yliopiston sekä Karelia-amk:n opiskelijoita ja henkilökuntaa testaamaan ja kehittämään liikeideoitaan. Keväällä 2018 Draft-ohjelma otettiin käyttöön myös Riveriassa sekä Pohjois-Savon Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Mitä Draft-ohjelmaan osallistuminen tarkoittaa käytännössä?

Draft-ohjelmaan mukaan haluavat tiimit hakevat paikkaa lähettämällä lyhyen kuvauksen omasta ideastaan. Esikarsinnan parhaat tiimit esittelevät ideansa Draft-raadille, joka valitsee kehityskelpoisimmat ideat mukaan ohjelmaan. Hakutilaisuuksia järjestetään kolme kertaa vuodessa, nykyisin sekä Joensuussa että Kuopiossa. Kehittämisrahoitusta myönnetään vuosittain noin 20 tiimille, ja sitä on mahdollista saada jopa 4000 euroa.

Pitkospuu Productions on yksi keväällä 2018 Draft-ohjelmaan mukaan hyväksytyistä tiimeistä. Sen liikeideana on edistää paikallisten yritysten sosiaalisen median markkinointia tarjoamalla yrityksille sosiaalisen median kuratointia, some-markkinointikoulutusta sekä tuottamalla niille laadukkaita markkinointimateriaaleja.

Mukaan valitut tiimit tekevät Draft-ohjelmalle oman liikeideansa mukaisen demo-tarjouksen mikrorahoitusta vastaan. Tiimit puolestaan saavat ohjelmasta tukea ja ohjausta liikeideansa kehittämiseen.

”Päästyämme mukaan Draftiin saimme oman tiimiassistentin, joka esimerkiksi arvioi ja auttoi kehittämään tekemäämme demo-tarjousta. Nyt odottelemme vastausta tarjouksen hyväksynnästä”, Ruuska kertoo.

Omaa liikeideaa on myös mahdollisuus päästä esittelemään erilaisille yleisöille showroom-tapahtumissa.

Alueellisella yhteistyöllä jatkoon

Pitkospuun tiimi kehittää liikeideaansa toistaiseksi sivutoimisesti. Yritystä kaksikko ei ole vielä perustanut, mutta heillä on jo useita työkuvioita, jotka laskutetaan kevytyrittäjänä.

Jatkossa tavoitteena on kehittää omaa markkinointia, verkostoitua yrittäjien kanssa sekä pyrkiä rakentamaan sitoutunutta asiakaskuntaa ja kannattavaa liiketoimintaa.

”Kevään 2019 aikana aiomme hakea liikeideallemme maakunnan kehittämisrahaa. Draftin kautta saimme tietoa myös mahdollisuudesta päästä Tiedepuiston yrityshautomoon”, Ruuska avaa suunnitelmiaan.

Draft-ohjelman hyviä tuloksia selittääkin tiivis alueellinen yhteistyö: esimerkiksi yrityshautomoon jatkaa moni tiimi, joista potentiaalisia menestystarinoita ovat muun muassa www.trainer4riding.fi, www.modti.com, www.carecare.fi, www.havusport.fi ja www.connax.io.

Draft-ohjelman vaihtuvina tuomareina toimiminen tarjoaa myös paikallisille yrittäjille mahdollisuuden edistää uusien startup-yritysten syntyä ja löytää niistä potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Draft-raadissa äänivaltaa käyttävät pohjoiskarjalaisten yritysten lisäksi korkeakoulujen, opiskelijajärjestöjen sekä useiden muiden liike-elämän toimijoiden edustajat.

Draft-ohjelmaa rahoittavat tällä hetkellä Liikesivistysrahasto, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PKO, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Karelia-ammattikorkeakoulu. Draft-ohjelman markkinointia ja opinnollistamista on tukenut viimeisen kolmen vuoden aikana myös Kompetenssiperustainen yrittäjyys (KYKY) -hanke. Vuoden vaihteessa päättyvän hankkeen päätehtävä on ollut edistää yrittäjyyttä Karelia-ammattikorkeakoulussa ja Riveriassa.

 

Anna Leminen, KYKY-hankkeen harjoittelija ja yhteiskuntatieteiden opiskelija
Itä-Suomen yliopisto

Kirsi Taskinen, projektikoordinaattori
Karelia-ammattikorkeakoulu

 

1 030 Artikkelin näyttökerrat