Yrittäjyyspolulla osa 1: Mitä minä oikeasti osaan?

Minna Nirkko

Tunnista ja tuotteista osaamisesi –opintojakso (3 op) kokosi kesällä verkkoon reilut sata oman osaamisen kehittämisestä innostunutta opiskelijaa. Noin puolet opiskelijoista oli Kareliasta, toinen puoli tuli Summersemester-portaalin kautta muista ammattikorkeakouluista ympäri Suomen. Muutama opiskelija löysi kurssille myös avoimen AMK:n kautta. Loppuun saakka opintojakson suoritti 70 opiskelijaa.

KYKY – kompetenssiperustainen yrittäjyys -hankkeessa pilotoidaan mm. yrittäjyysaiheisia verkkokursseja. Viime kesänä testattiin tiimien verkkotyöskentelyä annettujen haasteiden kimpussa. Tänä kesänä haluttiin toteuttaa “matalan kynnyksen” opintojakso, jolla mahdollisimman moni opiskelija pääsisi miettimään omaa osaamistaan, kiinnostuksen kohteitaan ja asettamaan tavoitteitaan tulevaisuuteen. Kurssin jälkeen olisi sitten hyvä jatkaa vaikkapa Karelian yrittäjyyspolulle tai muuten työskentelemään tavoitteellisesti kohti unelmiaan.

Monipuolisia tehtäviä oman osaamisen ympärillä

Opintojakson alussa opiskelija konkretisoi menneisyyttään ja omaa taustaansa elämänkartta-tehtävän avulla. Seuraavassa tehtävässä hän tunnistaa oman osaamisensa nykytilanteen ja selvittää samalla omaa kutsumustaan ja kiinnostustensa kohteita. Näiden tehtävien tavoitteena on saada opiskelijat hoksaamaan, miten monipuolista osaamista heillä jo on. On tärkeää tunnistaa myös opintojen ulkopuolella, vaikkapa harrastuksissa, saatu osaaminen.

Sitten on aika katsoa tulevaisuuteen: mitä haluaa tehdä, minne päästä ja mitä pitäisi vielä oppia. Samalla huomioidaan myös maailman tarpeita ja mietitään, kuka osaamistani tarvitsee ja ketkä voisivat olla asiakkaita. Kun nämä ovat selvillä, on aika asettaa itselleen tavoitteet ja laatia toimintasuunnitelma.

Lopuksi opiskelijat toteuttavat ensimmäiset konkreettiset askeleensa kohti tavoitteitaan: ovat yhteydessä sopiviin henkilöihin tai yrityksiin, hankkivat mentorin, päivittävät sometilejä tai tuovat muulla tavoin osaamistaan esille verkossa “Just do it” -hengessä.

Erinomaista opiskelijapalautetta

Opiskelijat olivat erittäin tyytyväisiä opintojaksoon ja antoivat sille arvosanan 4,3 (asteikolla 1–5). Opintojakso palveli tarkoitustaan hienosti, kuten seuraavista kursivoiduista palautteista käy ilmi.

Monipuolisia tehtäviä kiiteltiin:

Tehtävät oli oikeasti suunniteltu meitä itseämme varten, saimme miettiä missä olemme nyt ja minne haluamme päästä. Tehtävät olivat mielenkiintoisia ja laittoivat pohtimaan omaa osaamista ja kehittymistä.

Erityisesti pidettiin siitä, että tehtävissä sai käyttää luovuutta ja valita itselleen mielekkään tavan toteuttaa tehtävän vaikkapa piirtäen, kuvaten, kirjoittaen tai videomuodossa:

Mukavaa kun ei tarvinnut kirjoittaa vain raportteja, vaan toteutustapa oli aika vapaa.

Myös opintojakson konkretiasta pidettiin: kurssilla sai tehdä tulevaisuutensa eteen oikeasti jotakin, eikä vain eletä pilvilinnoissa.

Kurssi antoi työkaluja ajanhallintaan, organisointiin, ja myös avasi ymmärrystä omia erityispiirteitä kohtaan — En olisi luultavasti ilman kurssia saanut aikaiseksi tehdä konkreettisia tekoja ja toimintasuunnitelmaa tulevaisuuttani varten.

Opintojaksolle asetetut tavoitteet näyttäisivät täyttyneen:

Auttoi ymmärtämään missä olen hyvä, mitkä ovat vahvuuksiani ja mitä minun täytyisi ryhtyä tekemään.

Tällainen kurssi olisi kaikille paikallaan.

Kaikille koulutusaloille ja vuosikursseille sopiva opintojakso löytyy jatkossa CampusOnline.fi-tarjonnasta. Karelian opiskelijat pääsevät opintojaksolle jo tänä syksynä, sillä opintojakso on lisätty Täydentävien opintojen tarjontaan Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys –otsikon alle.

Tunnista ja tuotteista osaamisesi YouTubessa:

Minna Nirkko
verkkopedagogi
Karelia-ammattikorkeakoulu

2 138 Artikkelin näyttökerrat