Yrittäjyyspolulla osa 3: Yrittäjyysopinnot ohjaavat yrittäjyyteen

Anna Leminen & Heikki Immonen

Karelian yrittäjyyspolku sai alkunsa vuonna 2017 toteutetusta yrittäjyysopintojaksojen ja –palveluiden nykytilan kartoituksesta. Kartoitus paljasti kuinka laajaa ja monipuolista tarjonta on. Karelian opiskelijoiden saatavilla on yli 80 erilaista yrittäjyyden eri osa-alueisiin ja vaiheisiin liittyvää opintojaksoa ja palvelua.

”Näistä noin 60 on erilaisia täydentävän osaamisen opintojaksoja ja noin 20 erilaisia palveluita, ohjelmia ja kilpailuja. Luku ei itsessään sisällä eri koulutusalojen pakollisia opintojaksoja”, yrittäjyyden yliopettaja Heikki Immonen kertoo.

Opintojaksojen ohella opiskelijoiden saatavilla olevat ohjelmat ja palvelut tarjoavat konkreettisia yrittäjyyskokemuksia sekä mahdollisuuksia kokeiluun ja innovointiin. Tällaisia ohjelmia ovat mm. Draft Program, Start Me Up -liikeideakilpailu, Epic Challenge sekä Vuosi yrittäjänä -opintojakso.

Opintotarjontaa yrittäjyyden eri vaiheisiin

Yrittäjyysopintojen nykytilan kartoituksen seuraava askel oli luoda järjestystä opintojaksojen kaaokseen. Tarjonta pyrittiin järjestämään jonkin opiskelijoille ja opettajille helposti avautuvan logiikan mukaisesti.

Ensimmäinen luokitteluperiaate on opintojen vaihe, joka vaikuttaa suuresti siihen millaisia opintoja ja palveluita opiskelija voi hyödyntää. Esimerkiksi täydentävät opinnot sekä yrityshautomopalvelu on tarkoitettu opintojen myöhempään vaiheeseen, kun taas Draft-ohjelma on opiskelijoiden saatavilla opintojen vaiheesta riippumatta.

Toinen luokitteluperiaate on opiskelijan yrittäjyyden tai liiketoiminnan vaihe. Palvelut ja opintotarjonta jaoteltiin neliportaisesti yritysidean kehityskaaren mukaisesti:

  1. Löytäminen ja innostuminen
  2. Testaaminen ja arviointi
  3. Käynnistäminen
  4. Kasvattaminen

”Tämän luokittelun avulla opiskelijan tai opettajan on helpompi tunnistaa ne opintojaksot tai palvelut, jotka parhaiten tukevat opiskelijan oman yritysidean kehittymistä. Kun yritysidea kehittyy ja opinnot etenevät, on yrittäjyyspolku täyttänyt tehtävänsä”, Immonen toteaa.

Kompetenssiperustainen yrittäjyys (KYKY) -hanke osallistui yrittäjyysopintojaksojen nykytilan kartoituksen toteuttamiseen. Se oli myös mukana lanseeraamassa yrittäjyyspolun keskeisiä sisältöjä, kuten Vuosi yrittäjänä -opintoja sekä yrittäjyyden verkko-opintojaksoja. Vuoden vaihteessa päättyvän hankkeen päätehtävä on ollut edistää yrittäjyyttä Karelia-ammattikorkeakoulussa ja Riveriassa.

 

Anna Leminen, KYKY-hankkeen harjoittelija ja yhteiskuntatieteiden opiskelija
Itä-Suomen yliopisto

Heikki Immonen, yrittäjyyden yliopettaja
Karelia-ammattikorkeakoulu

965 Artikkelin näyttökerrat