Yrittäjyyspolulla osa 4: Epic Challenge -kilpailut rantautuivat Joensuuhun

Anna Leminen & Kirsi Taskinen

Joensuun oppilaitosten yhteisessä Epic Challenge-ohjelmassa opiskelijoita kannustetaan poistumaan mukavuusalueeltaan ja pohtimaan asioita aivan uudesta näkökulmasta. Tämä onnistuukin helposti, sillä ohjelmassa suunnitellaan kaikenlaista rautalangalla vahvistetuista hiekkakakuista Mars-pukuihin ja kameroiden välityksellä ohjattaviin autoihin. Kahdesta opintojaksosta koostuvassa ohjelmassa jakaudutaan monialaisiin tiimeihin, joista jokainen saa jonkin Marsin asuttamiseen liittyvän haasteen ratkaistavakseen.

Nyt neljättä talvea järjestettävä Epic Challenge on kasvattanut suosiotaan huikeasti. Syksyn 2018 ensimmäisellä kurssilla osallistujia on jopa 65, kun osallistujamäärä vuoden 2015 syksyllä oli 20. Riittävän ohjauksen tarjoaminen kasvaville ryhmille on pyritty varmistamaan mentoreilla, jotka ovat aiemmin suorittaneet koko 15 opintopisteen EPIC-ohjelman. Mentorit ohjaavat tiimejä näiden itsenäisissä tapaamisissa.

Miksi Mars?

“Mars antaa kiinnostavan kehikon opiskelulle, ja onhan se tosi paha paikka. Mielestäni se on hieno tausta johon innovaatiotaitoja harjoittaa”, yrittäjyyden yliopettaja Heikki Immonen kommentoi. Hän on ollut yksi kurssin järjestäjistä sen alkuajoista lähtien.

Epic Challengessa haasteita opetellaan ratkomaan NASAn innovaatiomenetelmiä ja ongelmanratkaisutekniikoita soveltamalla. Mikäpä siis sen sopivampi haaste ratkaistavaksi kuin Marsin valloitus!

”Nykyään elämme niin valmiissa maailmassa. Arkikokemuksesta poiketen Epic Challengessa täytyy kehittää, yrittää ja epäonnistua, ja taas yrittää ja epäonnistua. Parhaimmillaan syntyy oivallus, ettei yksittäisellä idealla ole mitään merkitystä”, Immonen avaa.

Kilpailu lisää käytännönläheisyyttä ja motivaatiota

Lokakuussa Joensuussa järjestettiin kaikkien aikojen ensimmäinen Epic Challenge -kilpailu ”Epic Hangout”, jossa tiimit haastoivat toisensa kolmessa haasteessa:

  1. Hätätilanne-haaste: aluetta kartoitettiin kameroiden välityksellä ohjattavilla RC-autoilla ja pyrittiin löytämään lyhin reitti löydettyjen objektien välille.
  2. Mars-pukuhaaste: tiimien kehittämiä Mars-pukujen prototyyppejä testattiin esteradalla. Ideana oli suorittaa rata tehtävineen mahdollisimman nopeasti sykkeen pysyessä alle 80 %:ssa
  3. Kasvihuonehaaste: kolmesta eri valon lähteestä kerättiinmahdollisimman paljon valoa ja jaettiin se mahdollisimman tasaisesti kasveja simuloiville sensoreille.

Kasvihuonehaasteen voittaneen Suncatchers-tiimin Hadrien ja Michal kuvailevat kisaa tasaiseksi:

”Kaikilla oli käytössään samat materiaalit, joten suuria eroja lopputuloksissa ei päässyt syntymään. Omaan suoritukseemme olemme ihan tyytyväisiä, etenkin hyvään tiimityöhömme.”

Tiimiläiset kertovat kilpailullisen elementin tuoneen lisää intoa tekemiseen, vaikka haaste jo itsessäänkin oli mielenkiintoinen. Opintojaksosta pidettiin erityisesti sen käytännöllisyyden vuoksi.

”Kurssi vei paljon aikaa, mutta sille osallistuminen oli hauskaa ja erilaista. Arvokasta oli myös ryhmätyöskentely sekä uusien ihmisten tapaaminen. Suosittelisin kyllä kurssia muillekin”, Michal toteaa.

Suncatchers-tiimi työn touhussa.

Kilpailun avulla arvioidaan oppimista

Myös yrittäjyyden yliopettaja Heikki Immonen kertoo kilpailun vaikuttaneen oppilaisiin positiivisesti. Ainakin kurssin keskeyttäneiden määrä on pienentynyt, mikä viittaa parempaan motivaatioon.

”Aiemmin innovaatiot jäivät monesti post-it-lappujen tasolle ja kurssi oli teoreettisempi. Nyt jo tällä viiden opintopisteen perehdytyskurssilla päästään kokeilemaan enemmän.”

Oppimistutkimuksesta innostunut yliopettaja kertoo kilpailun myös helpottavan oppimisen arviointia: ”Nyt mukana on tutkimuksellinen ulottuvuus. Voidaan kysyä, missä taidoissa kilpailussa menestyneet pärjäsivät paremmin”.

Ohjelman tämänhetkiset haasteet säilyvät toistaiseksi samoina. Näin tulevat kurssilaiset voivat käyttää hyödykseen aiemmin kehitettyjä alustoja ja kehittää ideoita yhä pidemmälle.

Joensuun Epic Challenge -ohjelmassa ovat mukana Karelia-amk, Itä-Suomen yliopisto, Riveria sekä alueen lukiot. Epic Challenge on osa Karelian yrittäjyyspolkua, jonka keskeisiä sisältöjä oli lanseeraamassa myös Kompetenssiperustainen yrittäjyys (KYKY) -hanke. Vuoden vaihteessa päättyvän hankkeen päätehtävä on ollut edistää yrittäjyyttä Karelia-ammattikorkeakoulussa ja Riveriassa.

 

Anna Leminen, KYKY-hankkeen harjoittelija ja yhteiskuntatieteiden opiskelija
Itä-Suomen yliopisto

Kirsi Taskinen, projektikoordinaattori
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 079 Artikkelin näyttökerrat