Yrittäjäksi valmiilta pohjilta

Mika Pasanen

Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella yrittäjyyttä valmiin liiketoiminnan näkökulmasta. Valmiilla liiketoiminnalla tarkoitetaan yrittäjäksi ryhtymistä omistajanvaihdoksen, franchising-yrittäjyyden ja lisenssin ostoon perustuvan yrittäjyyden kautta. Se poikkeaa uuden, kehitettävän idean pohjalta aloitettavasta yrittäjyydestä siinä, että sen toimivuudesta markkinoilla on jo tietoa. Yrittäjäksi ryhtyminen markkinatestattuun liiketoimintaan on myös nopeampaa, koska esimerkiksi omistajanvaihdoksessa uusi yrittäjä voi jatkaa liiketoimintaa keskeytyksettä. Yrittäjäriskin näkökulmasta yrittäjäksi ryhtyminen omistajanvaihdoksen kautta on todettu olevan kolme kertaa turvallisempaa kuin uuden, kehitettävän idean pohjalta aloitettava yrittäjyys.

Valmiin liiketoiminnan pohjalta tapahtuva yrittäjäksi ryhtyminen on kuitenkin vähemmän tunnettua ihmisten keskuudessa. Usein virheellisesti ajatellaan, että yrittäjäksi ryhtyminen edellyttää uutta ja omaa liikeideaa, jonka pohjalta yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen tapahtuvat. Monet opiskelijat, jotka ovat opintojakson suorittaneet, ovatkin kertoneet, että opintojakso auttoi heitä näkemään uusia mahdollisuuksia yrittäjäksi ryhtymisessä ja laajensi huomattavasti heidän näkemystään erilaisista yrittäjäksi ryhtymisen tavoista. Opintojakson käytyään merkittävä osa opiskelijoista myös ajatteli, että heille parhaiten soveltuva yrittäjyyden aloitustapa olisi valmiiseen liiketoimintaan perustuva yrittäjyys.

Osalle opiskelijoista opintojakson suorittaminen auttoi näkemään sen, ettei yrittäjyys ole heitä varten – ainakaan vielä. Syynä tähän saattoi olla esimerkiksi perhetilanne tai työelämäkokemuksen puute. Näissäkin tapauksissa opiskelijat kokivat opintojakson hyödylliseksi. Yhtäältä he kokivat oman itsetuntemuksensa vahvistuneen merkittävästi suhteessa yrittäjyyteen. Toisaalta opintojakson aikana heille oli muodostunut selvä käsitys siitä, mikä olisi heille sopivin tapa aloittaa yrittäjyys. Kolmanneksi opiskelijat kokivat, että heille oli muodostunut selkeä ja kokonaisvaltainen käsitys siitä, mitä tulee ottaa huomioon sitten kun yrittäjyys on ajankohtaista heille.

Opintojakso toteutetaan Karelia-ammattikorkeakoulun opettajien monialaisena yhteistyönä. Opiskelija saa palautetta ensisijaisesti oman koulutusalansa opettajalta.

Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet –opintojakso pähkinänkuoressa:

Opintojaksolla opit valmiin liiketoiminnan mahdollisuuksista yrittäjyyden aloitustapana. Arvioit omia mahdollisuuksiasi ryhtyä yrittäjäksi valitsemassasi liiketoiminnassa omistajanvaihdoksen (yrityskaupan tai sukupolvenvaihdoksen), franchising-yrittäjyyden ja lisenssin ostoon perustuvan yrittäjyyden kannalta. Laadit oman reittikartan yrittäjyyteen ja tarkastelet sen toteuttamista käytännössä. Opintojakson aikana sinulle muodostuu käsitys valmiin liiketoiminnan mahdollisuuksista ja niiden soveltumisesta juuri sinulle sekä näkemys siitä, miten eteneminen omalla yrittäjyyspolulla käytännössä tapahtuisi huomioiden tärkeät asiat ja neuvonta- ja muiden asiantuntijaorganisaatioiden tarjoamat palvelut.

Opintojakso toteutetaan virtuaalisena non-stop opintojaksona keväisin, kesäisin ja syksyisin. Kevään toteutus on 15.1. – 14.5.2019 ja siihen on mahdollista ilmoittautua 31.3.2019 asti. Opiskelija voi suorittaa opintojakson suoritukseksi vaadittavat tehtävät haluamassaan aikataulussa opintojakson toteutusaikana.

Mika Pasanen
yliopettaja
Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuva: Rawpixel.com

894 Artikkelin näyttökerrat