Energia-agentit ja –sankarit seikkailivat kouluilla

Kaija Saramäki

SECURE-hanke, Ilmastokortelit-hanke ja Eno-verkkokoulu vierailivat Nepenmäen, Karhunmäen, Enon, Liperin ja Iiksenvaaran kouluilla lokakuussa 2018 kertomassa energiantuotannosta ja –kulutuksesta ja demonstroimassa energiantuotantoa sähköätuottavan kuntopyörän avulla. Koululaiset osallistuivat leikkimieliseen kilpailuun siitä, mikä koulu tuottaa eniten energiaa polkemalla. Tokaluokkalaiset osallistuivat Agenttiseikkailuun ja koululaisia kannustettiin pelaamaan Energiasankarit-verkkopeliä.

Sähkötuottava polkupyörä oli kullakin koululla kaksi päivää. Polkemalla verkkaisemmin, pyörän tuottama energia riitti soittamaan musiikkia muistitikulta ja lataamaan puhelimien akkuja ja kovakuntoisimmat saivat halogeenivalon palamaan. Halogeenivalo vaatikin suuremman virtamäärän ja polkeminen oli selkeästi raskaampaa. Koulujen välille ja sisälle kehkeytyi kunnon kisa: opettajat olivat jakaneet koulunsa luokille pyöräilyvuoroja, koululaiset saivat tulla polkemaan kesken tunnin ja osa liikuntatunneista käytettiin yhtäjaksoiseen polkemiseen raskaammalla teholla. Kävipä myös niin, että eräässä koulussa muutama oppilas karkasi tunnilta ”menen vessaan” -verukkeella polkemaan pyörää.

Enon koulun kolmosluokkalaiset kannustavat toisiaan energiantuottamisessa. Kuva: Kaija Saramäki.

Oppilaiden omat strategiat polkemisessa ilahduttivat myös. Yhden luokan pojat muodostivat jonon ja sopivat, että nyt poljetaan raskaammalla teholla ja heti kun vähänkään väsyy, vaihdetaan polkijaa. Kolme oppilasta sai poljettua pyörää hetkellisesti niin kovalla teholla, että virta riitti sekä halogeenivalon polttamiseen, että kännyköiden lataamiseen ja musiikin soittamiseen. Virtapiikki tällöin oli mittarin mukaan parhaimmillaan 276W (vertailun vuoksi kahvinkeittimen vaatima teho on n 1000W ja leivänpaahtimen 850W). Oppilailla oli keskinäinen kilpailu kuka saa suurimman hetkellisen tuoton. Pyörää polkemalla ja kokeilemalla polkea samalla kun halogeenivalo on pistorasiassa, koululaiset huomasivat, miten paljon enemmän työtä joutuu tekemään saadakseen halogeenivalon palamaan verrattuna kännyköiden lataamiseen. Tästä keskustelut siirtyivät luontevasti heidän kulutus- ja liikuntatottumuksiinsa ja energiantuotantoon.

Latauspiste Liperin koululla. Kuva: Kaija Saramäki.

Polkemiskilpailun voitti Iiksenvaaran koulu, joka voitti sekä absoluuttisessa tuloksessa että oppilasmäärään suhteutettuna. Heidän kokonaistuottonsa kahdelta päivältä oli 208,4Wh ja oppilasmäärään suhteutettuna 3,21Wh/oppilas. Toiseksi tuli Liperin koulu, mitattiinpa tulos absoluuttisena tai suhteellisena tuloksena.

Energiasankarit Iiksenvaaran koululta ja Joensuun kaupunginjohtaja myöskin Energiasankari Kari Karjalainen. Kuva: Reeta Knuuti, Joensuun kaupunki.

Polkemisen lisäksi tokaluokkalaiset osallistuivat energiansäästöviikon Agenttiseikkailuun, jossa Energia-agenttien tehtäviin kuului esimerkiksi sähkölaitteiden sammuttaminen, kierrätys ja vedensäästäminen. Agentit kirjasivat tehtävät agenttikorttiin päivittäin ja opettajat kirjasivat suoritukset Agenttiseikkailun verkkosivustolle. Agenttiseikkailu oli suunnattu kaikille Suomen tokaluokkalaisille ja sen toteutti Motiva osana Energiansäästöviikkoa.

Kouluista etsittiin myös Energiasankareita nettipelin avulla, jonka suunnitteli ja julkaisu Eno-verkkokoulu. Koululaisia kannustettiin osallistumaan peliin joko kootusti oppitunneilla tai vapaa-ajallaan. Pelaajia oli yhteensä 264. Energiasankariksi pääsyyn vaadittiin 900 pisteen saamista ja sen sai 24 koululaista. Energiasankari-peliä pelasi myös Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen ja hänkin pääsi Energiasankariksi. Aikuisilla Energiasankariksi pääsemiseen vaadittiin 1000 pistettä. Palkintojenjakotilaisuus järjestettiin Joensuun päivänä 29.11. kaupungintalolla.

Järjestelyistä ja kouluvierailuista vastasivat Karelia-amkin SECURE- ja Joensuun kaupungin Ilmastokorttelit-hankkeet sekä ENO-verkkokoulu. Tapahtumaa tuki edellä mainittujen lisäksi Pohjois-Karjalan Sähkö. Valtakunnallinen Energiansäästöviikko on Motivan koordinoima energiansäästöön ja resurssitehokkuuteen liittyvä vuosittainen kampanja.

Kaija Saramäki
lehtori, KV-koordinaattori
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 117 Artikkelin näyttökerrat