Yhdeltä luukulta tukea valmistumiseen

Kari Tiainen

Tervetuloa Vasun lukijaksi. Vasu on Karelia-ammatti­korkea­koulun verkkojulkaisu, joka välittää tietoa Karelian asiantuntijuudesta, osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä. Kareliassa toteutetaan avointa toimintakulttuuria, jonka avulla kaikki tuotettu tieto ja osaaminen pyritään saamaan näkyväksi sekä välitettyä kaikkien halukkaiden käyttöön.  Vasu on yksi niistä viestintäkanavista, joilla Karelia tähän tavoitteeseen pyrkii.

Tässä tämän vuoden viimeisessä Vasun numerossa kerrotaan muun muassa niistä käytännön toimenpiteistä, joilla Kareliassa on edistetty opiskelijoiden valmistumista opintojen loppuvaiheessa. Opinnäytetyö on opiskelijan laajin ja työmäärältään suurin yksittäinen, itsenäistä työskentelyä edellyttävä opintosuoritus. Sen puuttuminen voi olla hidaste tai jopa este valmistumiselle.

Kareliassa on järjestetty jo kolmen vuoden ajan erityisesti Liiketalouden ja International Business -koulutusohjelmien sekä Liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoille tarkoitettuja opinnäytetyöpajoja. Nämä kuukausittain järjestettävät työpajat ovat opiskelijoiden ja asiantuntijoiden yhteinen työskentely- ja keskustelufoorumi, jossa eri alan asiantuntijat tukevat, ohjaavat ja neuvovat opiskelijoita opinnäytetyöhön liittyvissä erilaisissa käytännön kysymyksissä. Kysyntää tällaiseen toimintaan tuntuu olevan; opinnäytetyöpajoihin on osallistunut tähän mennessä lähes 400 opiskelijaa.

Opinnäytetyöpajoissa ohjataan opiskelijoita opinnäytetyöprosessiin, tutkimus- ja kehittämismenetelmiin, kieleen, tietotekniikkaan ja tiedonhankintaan liittyvissä pulmissa. Työpajassa ei kuitenkaan tarjota opinnäytetyön aihealueen substanssiohjausta.

Opinnäytetyöpaja palvelee yhden luukun periaatteella. Opiskelijoiden ei tarvitse varata erikseen aikaa eri alan asiantuntijoille, vaan he voivat hyödyntää eri alojen asiantuntemusta yhdellä käynnillä. Työpajoilla tuetaan myös opinnäytetyön substanssiohjaajien toimintaa. Opinnäytetyöpajat eivät kuitenkaan korvaa oman opinnäytetyönohjaajan ohjausta, vaan ne antavat lisätukea opinnäytetyön tekijälle.

Ensi vuonna Kareliassa kiinnitetään erityistä huomiota opintojen loppuvaiheeseen ja opiskelijoiden valmistumiseen. Opinnäytetyöprosessia pyritään sujuvoittamaan, jotta kaikki Karelian opiskelijat valmistuisivat tavoiteajassa.

Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille.

Kiitos kuluneesta vuodesta. Hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2019!

Kari Tiainen
Vasun päätoimittaja, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuva: Marina Pershina. https://stocksnap.io/author/mareefe

879 Artikkelin näyttökerrat