Yrittäjyyspolulla osa 5 – Kareliassa yrittäjyysoppeihin syvennytään yrittäjänä toimimisen kautta

Anna Leminen & Heikki Immonen

Karelia amk:n opintotarjontaan sisältyy monia erilaisia mahdollisuuksia oman yrittäjyyden edistämiseen. Konkreettinen yrittäjyysharjoittelu on mahdollista vuosi yrittäjänä -opintojaksolla, Y-akatemiassa sekä opintoihin pakollisena kuuluvan työharjoittelun tiimoilta. Näissä opinnoissa yrittäjänä päästään toimimaan käytännössä, siis tekemään liiketoimintaa oikealla rahalla ja oikeilla asiakkailla!

Matalan kynnyksen yrittäjyysharjoittelua

Vuosi yrittäjänä-opintojakso on helppo tapa testata yrittäjyyttä ja omaa soveltuvuutta yrittäjäksi. Se on avoin kaikkien alojen ja vuosikurssien opiskelijoille. Opintojakson laajuus on 10 op.

Vuosi yrittäjänä-ohjelmassa perustetaan ryhmässä miniyritys, jonka palveluita tai tuotteita myydään oikeille asiakkaille. Kurssin ajatuksena on tarjota mahdollisuus yrittäjyyden sekä oman liikeidean testaamiseen ilman taloudellista riskiä. Yrityksen toimintaa voidaan halutessa jatkaa kurssin jälkeenkin.

Opintojakso rakentuu tapaamisista, joiden tarkoituksena on vertaisoppiminen ja kokemusten jakaminen. Tapaamisissa käydään myös läpi yrittäjyysprosessia tukevia työkaluja ja tehdään niihin liittyviä harjoituksia. Näiden lisäksi kurssilaiset osallistuvat erilaisiin yrittäjyyttä tukeviin kilpailuihin ja tapahtumiin.

Opintojakso suoritetaan osana Nuori Yrittäjyys ry:n korkea asteen NY Start Up -ohjelmaa. Kompetenssiperustainen yrittäjyys (KYKY) -hankkeen myötä toimintamalli saatiin juurrutettua osaksi Karelian yrittäjyyspolkua ja opintotarjontaa.

Kasper Garam, 23v, Vuosi yrittäjänä-kurssi

”Kurssilla käytiin läpi perusteet kirjanpidosta, sekä yrityksen perustamiseen ja hallinnoimiseen liittyviä asioita. Lisäksi opettelimme mm. oman liikeidean jalostamista, pitchausta, markkinointia, myyntiä ja hinnoittelua.

Sekä minulla että yrittäjäkumppanillani Justus Saarisella oli aiempia asiakkaita, joten yhdistimme voimamme kahden hengen media-alan yritys Saari Creativeksi. Kuvasimme parit häät, koulutusvideoita, CV-kuvia ja yhden opiskelijatapahtuman.

Ehdottomasti parasta kurssilla oli asiantuntijoiden luennot. Niistä oli erittäin paljon hyötyä. Vielä enemmän jäin kaipaamaan paneutumista veroteknisiin ja taloudellisiin asioihin, koska kurssilla käytettiin kirjanpitotyötä automatisoivaa Holvi-palvelua.”

 

Yrittäjyyden erikoistumiskoulutusta Y-akatemiasta

Jos yrittäjyys tuntuu itselle mahdolliselta tulevaisuudelta, voi syventävää kokemusta yrittäjyydestä hankkia Y-akatemiasta. Kaksivuotinen akatemia on Karelia amk:n yrittäjyyden erikoistumislinja, johon voi hakea suoritettuaan alansa perusopinnot. Y-akatemiaan voivat hakea Karelian kaikkien koulutusalojen opiskelijat, mutta toistaiseksi helpoiten mukaan pääsevät fysioterapian, liiketalouden, media-alan sekä matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijat.

Y-akatemian ideana on perustaa yritys, jonka toiminnan kautta syvennytään liiketalouden eri osa-alueisiin. Yrittäjyysopit karttuvat käytännönläheisesti yrityksen perustamisen ja toiminnan myötä. Opettajien sijaan akatemiassa on valmentajia, jotka kannustavat opiskelijoita itsenäiseen ajatteluun ja tiedonhankintaan.

Joensuun ensimmäinen Y-akatemian saapumiserä, 13-henkinen Osuuskunta Bision, aloitti toimintansa tammikuussa 2018. Koska tiimejä perustettiin ensimmäisenä vuonna vain yksi ja sen osallistujien suuntautumiset ovat hyvin erilaisia, on osuuskunnasta muodostunut projektitoimisto. Osuuskunta Bisionin projekteja on ollut ainakin pitstop-renkaiden vaihto, popup-myymälä Designkulma kauppakeskus Metropolissa, nettisivujen myynti sekä yhteistyö joidenkin hankkeiden kanssa.

Y-akatemia on turvallinen alusta kokeilla yrittäjyyttä ja sitä, löytyykö itsestä yrittäjähenkisyyttä. Osallistuminen akatemiaan ei tarkoita, että yrittäjäksi täytyisi välttämättä ryhtyä. Se opettaa yrittäjyyden ohella myös liiketaloutta, itsensä johtamista sekä muita tulevaisuuden työelämän kannalta tärkeitä asioita.

Henrikki Tahvanainen, Y-akatemia, Osuuskunta Bision

”Y-akatemiassa olen oppinut käytännössä yrityksen perustamiseen liittyviä asioita kuten lakiasioita, digimarkkinointia ja myyntiä. Olen oppinut, miten paljon esimerkiksi markkinointisuunnitelman vieminen käytäntöön todellisuudessa vaatii.

Y-akatemian paras anti on ollut ymmärtää itseopiskelun tärkeys tulevaisuuden kannalta sekä se, miten vähäisiä omat taidot vielä ovat. Oppimista ei voi lopettaa. Lisäksi on tullut selväksi, ettei kahvinjuonti toimistolla vie asioita eteenpäin. Olen alkanut miettiä itseni johtamista, aikataulutan päivät ja priorisoin asioita. Jos olet itseohjautuva, koen että saat y-akatemiasta suurta hyötyä!”

 

Työharjoittelun ja opinnäytetyön mahdollisuudet

Karelia amk:n opintoihin kuuluva työharjoittelu sekä opinnäytetyö voidaan valjastaa myös oman yrittäjyyden tai yritysidean kehittämiseen. Harjoittelun ja opinnäytetyön omaan yritykseen voi suorittaa minkä tahansa alan opiskelija. Edellytyksenä on, että harjoittelu toteuttaa kyseisen koulutusalan harjoittelulle asetetut vaatimukset.

Työharjoittelun sekä opinnäytetyön avulla voidaan myös kehittää omaa liikeideaa, toisin sanoen ne voidaan tehdä myös perusteilla olevaan yritykseen. Ulkopuolisen työpaikan puuttuessa pyritään tällaista harjoittelua suorittaville opiskelijoille järjestämään normaalia enemmän ohjausta. Käytännössä omaan yritykseen tehtävään harjoitteluun voi sisältyä esimerkiksi liiketoimintamalli canvas sekä liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelmien laatiminen. Opinnäytetyö lähtee puolestaan liikkeelle tutkimusasetelman luomisesta, jonka jälkeen pohditaan, kuinka se pystyttäisiin sitomaan omaan liiketoimintaan.

Kompetenssiperustainen yrittäjyys KYKY-hanke on kolmen viimeisen vuoden aikana ollut mukana lanseeraamassa yrittäjyyteen liittyviä palveluita sekä mm. tukemassa niiden markkinointia. Hankkeen päätehtävä on ollut edistää yrittäjyyttä Karelia-ammattikorkeakoulussa ja Riveriassa.

 

Anna Leminen, KYKY-hankkeen harjoittelija
Itä-Suomen yliopisto

Heikki Immonen, yrittäjyyden yliopettaja
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 146 Artikkelin näyttökerrat