Kansainvälisyysosaamista kartutetaan yhteistyöllä

Kari Tiainen

Karelia-ammattikorkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Paikalliset yritykset kokevat yhteistyön ammattikorkeakoulun kanssa erittäin tärkeäksi täällä toimivien yritysten nykyisten ja tulevien työntekijöiden kouluttajana.

Karelia tekee myös kansainvälisesti merkittävää monialaista yhteistyötä yritysten kanssa. Nykyään monien paikallisten yritysten asiakkaat ja työntekijät voivat olla mistä päin maailmaa tahansa, joten Karelian yhteistyö kansainvälisten kumppaneiden kanssa on myös paikallisten yritysten näkökulmasta merkityksellistä.

Helmikuussa Kareliassa järjestettiin kuudetta kertaa opintojakso, jonka aikana tehtiin poikkeuksellisen monipuolista kansainvälistä yhteistyötä. Opintojakson järjestivät KoDa – Kokonaisvaltainen datan hallinnointi ja hyödyntäminen -hanke yhdessä Karelian tieto- ja viestintätekniikan opettajien kanssa. Opintojaksolle osallistui omien opiskelijoiden lisäksi myös opiskelijoita Karelian kumppanikorkeakouluista Alankomaista (Inholland University of Applied Sciences) ja Belgiasta (University College Ghent). Yrityskumppaneina opintojaksolla olivat tänä vuonna Abloy ja Collapick Company.

Opiskelijat olivat tutustuneet jo ennakkoon käsiteltäviin aiheisiin etäluentojen ja ennakkotehtävien avulla, ja he tiesivät, että he tulisivat etsimään ratkaisuja tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämiseen vesilaitoksen turvallisuuden ja tehokkuuden parantamisessa. Tämän haasteen heille antoi pääyhteistyökumppanina toiminut Abloy.

Opiskelijoille tällaiselle kansainväliselle opintojaksolle osallistuminen antaa hienoa käytännön kokemusta monialaisesta kansainvälisestä yhteistyöstä yritysten kanssa.  Se tuo kansainvälisiä kontakteja ja verkostoja sekä antaa sellaisia tulevaisuuden työelämän valmiuksia, joita he tulevat tarvitsemaan toimiessaan yhä globaalimmassa maailmassa.

 

Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille. Nautitaan kevätauringosta!

Kari Tiainen
Vasun päätoimittaja, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Kansikuva:Tim Gouw on Unsplash

800 Artikkelin näyttökerrat