TalentHub North Karelia rekrytapahtuman tunnelmia

Riikka Simonen

Huhtikuussa TalentHub Joensuu –hanke järjesti yhteistyössä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa kansainvälisen rekrytointi- ja verkostoitumistilaisuuden. TalentHub Joensuu -hanke auttaa paikallisia yrityksiä kansainvälistymisessä siten, että se yhdistää kansainvälisiä osaajia yrityksiin työharjoittelumuodossa. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto oli tapahtumassa mukana koska sillä on parhaillaan menossa vetovoimakampanja, jolla houkutellaan osaavaa työvoimaa Pohjois-Karjalaan. Tilaisuus päätettiin järjestää yhdessä, jotta siitä saatiin mahdollisimman suuri hyöty irti.

Tapahtumaan kutsuttiin paikallisia yrityksiä sekä kansainvälisiä osaajia. Päivän key-note puhujana oli strategi Kati Saari, joka innosti osallistujia kansainväliseen suuntaan. Hän on mm. auttanut Zara-liikkeen avautumisessa Venäjälle. Puhe innosti kansainvälisiä osaajia markkinoimaan itseään enemmän, sekä rohkaisi yrityksiä palkkaamaan kansainvälisiä osaajia. Saaren puheen jälkeen verkostoitumistilaisuus jatkui Brella-nimisen applikaation avulla. Brella-sovelluksessa jokainen osallistuja pystyi varaamaan speed-date tyyppisen tapaamisen. Yritykset pysyivät omilla paikoillaan, jossa oli kyltit valmiina heille, ja kansainväliset osaajat kiersivät pöydistä toiseen. Verkostoitumiseen oli varattu runsaasti aikaa, jotta jokainen osallistuja sai mahdollisuuden kiertää kaikki yritykset. Tapahtuman aikana oli myös lyhyitä puheenvuoroja, esim. Yrityshautomon Timo Ruohio kertoi mitä palveluja Business Joensuun Yrityshautomolla on paikallisille yrityksille jotka ovat kiinnostuneita kansainvälisyydestä. Kuultiin myös kokemustarinoita yritykseltä, joka kertoi minkälaista oli palkata kansainvälisiä osaajia, sekä kansainväliseltä osaajalta siitä, miten hän koki työskentelyn suomalaisessa yrityksessä.

Tapahtuma sai paljon positiivista palautetta ja toiveita, että jatkossa järjestettäisiin lisää samankaltaisia tilaisuuksia. Toiveena esitettiin myös, että tulevaisuudessa paikalla olisi enemmän yrityselämän edustajia. Kokonaisuudessaan tapahtuma oli oikein hyvin onnistunut rekrytointi- ja verkostoitumistilaisuus.

Alla video josta näkee tunnelmia tilaisuudesta sekä muutaman kansainvälisen osaajan kokemuksia itse tapahtumasta.


Riikka Simonen, projektipäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu
Riikka.Simonen@karelia.fi

 

Photo by You X Ventures on Unsplash

942 Artikkelin näyttökerrat