Karelian kansainväliset hankkeet

Kari Tiainen

Tervetuloa Vasun kesänumeron ajankohtaisten juttujen pariin. Vasu on Karelia-ammatti­korkea­koulun verkkojulkaisu, joka välittää ajankohtaista tietoa Karelian asiantuntijuudesta, osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä.

Tässä numerossa esitellään muun muassa Karelian kansainvälisiä tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan hankkeita. Kareliassa TKI-toimintaa toteutetaan etupäässä uudistuvat hyvinvointipalvelut – sekä kestävät energiaratkaisut ja materiaalit -painoaloilla sekä läpileikkaavien teemojen yrittäjyys, digitalisaatio ja kansainvälistyminen, edistämiseksi.

Uudistuvien hyvinvointipalveluiden kehittämisen kärkiä ovat sosiaali‐ ja terveydenhuollon uudistus, digitalisaatio, ikäosaaminen, matkailu‐ ja kulttuuripalvelujen kehittäminen sekä maahanmuuttajatyö. Kestävät energiaratkaisut ja materiaalit -painoalan kehittämisen kärkiä taas ovat hajautetut, kestävät energiaratkaisut, puurakentaminen ja tarkkuustekniikka.

Nyt päättyvässä SECURE-hankkeessa parannettiin rakennusten energiatehokkuutta ja edistettiin uusiutuvan energian käyttöä seitsemällä pohjoisella harvaan asutulla alueella Suomessa, Ruotsissa, Färsaarilla, Irlannissa, Pohjois-Irlannissa ja Kanadassa. Näillä alueilla yhteisiä haasteita ovat pitkät etäisyydet, vähenevä väestö sekä heikkenevät palvelut, mutta toisaalta hyvät mahdollisuudet uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Karelia-ammattikorkeakoululla oli hankkeessa asiantuntijan ja tiedonvälittäjän rooli.

Karelia on aktiivinen toimija myös viime syksynä alkaneessa W-POWER -hankkeessa (Empowering women entrepreneurs in sparsely populated communities), jossa edistetään pohjoisten ja arktisten alueiden naisyrittäjyyttä ja kannustetaan naisia aloittamaan, kehittämään ja kasvattamaan liiketoimintaansa. Naisyrittäjille järjestetään yrittäjyyteen liittyviä koulutuksia, verkostoitumistapahtumia sekä kohennetaan sukupuolisensitiivistä yritysneuvontaa Pohjois-Karjalassa, Suomen ja Ruotsin Lapissa, Skotlannissa, Irlannissa ja Islannissa.

Kolmivuotisessa ECMT+ hankkeessa taas on kehitetty yrittäjyyskoulutuksen käytänteitä ja työkaluja kansainvälisessä seitsemän maan ja korkeakoulukumppanin yhteisessä verkostossa. Mukana on kumppaneita Suomen lisäksi Belgiasta, Ranskasta, Saksasta, Iso-Britanniasta, Puolasta ja Tsekistä. Karelia on toiminut tämän kolmivuotisen hankkeen pääkoordinaattorina.

Tässä numerosta löytyy tietoa myös KIVAKO-hankkeesta, Karelian järjestämästä RESTO2019-tietotaitokilpailusta ja Green Care -koulutuksesta, kansainvälisestä rekrytointi- ja verkostoitumistilaisuudesta sekä sosiaali- ja terveysalan YAMK-opintojen ensimmäisestä Cultural Management -seminaarista. Opiskelijakunta POKAn pitkäaikainen koordinaattori Mervi Hinkkanen jää eläkkeelle kesän jälkeen. Julkaisemme myös hänen haastattelunsa tässä numerossa.

Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille. Aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

Kari Tiainen
Vasun päätoimittaja, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Kansikuva: Christian SPULLER on Unsplash

761 Artikkelin näyttökerrat