Arkisto: Vasu 3/2019

Karelian kansainväliset hankkeet

Kari Tiainen

Tervetuloa Vasun kesänumeron ajankohtaisten juttujen pariin. Vasu on Karelia-ammatti­korkea­koulun verkkojulkaisu, joka välittää ajankohtaista tietoa Karelian asiantuntijuudesta, osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä.
Tässä numerossa esitellään muun muassa Karelian kansainvälisiä tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan hankkeita. Lue lisää…

SIMHE polku – Osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen

Kaisa Juvonen  & Sini-Tuuli Saaristo

Korkeasti koulutetuilla maahanmuuttajilla on kansainvälistä osaamista, joka voi hyödyttää paikallisia yrityksiä monin tavoin ja tuoda niihin uutta osaamista. Maakunnan elinvoimaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että kansainväliset osaajat löytävät täältä osaamistaan vastaavaa työtä ja näkevät yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona sijoittumisen Pohjois-Karjalaan. Lue lisää…

Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams – kansainvälisessä ECMT+ -hankkeessa opittua ja koettua!

Kaija Sankila

Kolmivuotisessa ECMT+ hankkeessa on kehitetty yrittäjyyskoulutuksen käytänteitä ja työkaluja kansainvälisessä seitsemän maan ja korkeakoulukumppanin yhteisessä verkostossa. Mukana on kumppaneita Suomen lisäksi Belgiasta, Ranskasta, Saksasta, Iso-Britanniasta, Puolasta ja Tsekistä. Karelia on toiminut tämän kolmivuotisen hankkeen pääkoordinaattorina. Lue lisää…

W-POWER -hanke tarttuu naisyrittäjyyden haasteisiin

Satu Saarinen, Heidi Vartiainen, Helena Puhakka-Tarvainen

Viime syksynä käynnistynyt W-POWER -hanke (Empowering women entrepreneurs in sparsely populated communities) työskentelee pohjoisten ja arktisten alueiden naisyrittäjien hyväksi ja kannustaa heitä aloittamaan, kehittämään ja kasvattamaan omaa liiketoimintaansa. Lue lisää…

Saksan kielen kuulumisia hankkeesta

Anna Karttunen & Kaija Sankila

KIVAKO – Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa  on OKM:n rahoittama hanke jonka tavoitteena on laatia valtakunnallinen vieraiden kielten oppimistarjonta kaikkiaan 10 vähemmän opiskellussa kielessä eurooppalaisen viitekehyksen tasolta A1 aina tasolle B2 asti. Lue lisää…

Pure Karelia -teema näkyi vahvasti RESTO2019-kilpailuissa

Tuula Ikonen

Karelia-ammattikorkeakoulu järjesti historiansa ensimmäiset Resto-tietotaitokilpailut 21.-22.3.2019. Kilpailu on valtakunnallinen restonomien tietoja ja taitoja mittaava kilpailu, joka järjestetään vuorotellen restonomikoulutusta antavissa ammattikorkeakouluissa. Kilpailujen teemaksi oli valittu ”PURE KARELIA”, jolla haluttiin korostaa karjalaista vieraanvaraisuutta ja alueen erityispiirteitä. Lue lisää…

Green Care koulutuksesta laatua Liperin varhaiskasvatukselle

Katri Palpatzis & Anu Pukki

Karelia-ammattikorkeakoulun palveluliiketoimintana toteutettiin Green Care koulutusta Liperin varhaiskasvatuksen henkilöstölle vuonna 2018.
Lähes sata Liperin päiväkotien ja perhepäivähoidon työntekijää ja esimiestä suoritti Green Care -opintojakson. He oppivat uutta luontolähtöisten menetelmien vaikuttavuudesta, Lue lisää…

SECURE-hanke päättyy – työ energiatehokkuuden edistämiseksi jatkuu

Helena Puhakka-Tarvainen & Kaija Saramäki

SECURE-hankkeessa parannettiin rakennusten energiatehokkuutta ja edistettiin uusiutuvan energian käyttöä seitsemällä pohjoisella harvaan asutulla alueella (Pohjois-Karjala; Västernorrland /Ruotsi; Färsaaret; Leitrim ja Donegal /Irlanti; Londonderry /Pohjois-Irlanti; Nova Scotia /Kanada). Hankealueilla on yhteisinä haasteina pitkät etäisyydet, Lue lisää…

TalentHub North Karelia rekrytapahtuman tunnelmia

Riikka Simonen

Huhtikuussa TalentHub Joensuu –hanke järjesti yhteistyössä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa kansainvälisen rekrytointi- ja verkostoitumistilaisuuden. TalentHub Joensuu -hanke auttaa paikallisia yrityksiä kansainvälistymisessä siten, että se yhdistää kansainvälisiä osaajia yrityksiin työharjoittelumuodossa. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto oli tapahtumassa mukana koska sillä on parhaillaan menossa vetovoimakampanja, Lue lisää…