Kansainvälistä osaamista tarvitaan tukemaan Pohjois-Karjalan elinvoimaa

Satu Mustonen

International Business Encounters in North Karelia -verkostoitumistilaisuus järjestettiin tiistaina 19.11.2019 Joensuussa kansainvälistyville pk-yrityksille ja alueella asuville kansainvälisille osaajille. Tilaisuuden järjesti TalentHub Joensuu -hanke yhdessä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sekä Joensuun Luotsi -työllistämishankkeen kanssa. Luotsin tiloissa pidetyssä tilaisuudessa oli paikalla 8 paikallista yritystä ja noin 40 kv-osaajaa. Tilaisuus oli yksi konkreettinen askel helpottaa yritysten ja kansainvälisten osaajien, mukaan lukien työnhakijoiden, opiskelijoiden, maahanmuuttajien ja heidän puolisoidensa kohtaamista sekä verkostoitumista.

Yritysten kansainvälistymiseen on tarjolla erilaista tukea. Tapio Kinnunen, ELY:n Team Finlandin kasvu -ja kansainvälistymiskoordinaattori esitteli tilaisuuden alussa paikalle tulleille yrityksille tietoa Business Finlandin TalentExplorer rahoituksesta, joka konkreettisesti tukee yrityksen mahdollisuutta palkata kansainvälisen osaajaa. Hän myös esitteli pikaisesti muita tarjolla olevia kansainvälisen liiketoiminnan tukimahdollisuuksia.

Yrityksille suunnatun rahoitustuki-infon jälkeen alkoi varsinainen verkostoitumistilaisuus, jossa yritysten edustajat tapasivat omilla pisteillään viiden minuutin ajan heistä kiinnostuneita kv-osaajia. Pikatreffien tarkoitus oli tehdä nopeita yhteen saattamisia siten, että etukäteen tapahtumaan ilmoittautuneet kv-osaajat varasivat oman mielenkiintonsa mukaisesti ajan kolmen heitä eniten kiinnostavan yrityksen kanssa.

Tilaisuuden järjestäjien näkökulmasta speed-date -tyyliset yritysten ja osaajien treffit onnistuttiin organisoimaan hyvin, vaikka järjestäjiä oli useampi taho eikä kenelläkään ollut tapahtumassa selkeää päätuottajan roolia. Tapahtuman jälkeen kerätyssä osallistujapalautteessa tilaisuus sai kiitettävän arvion. Eniten kävijät olisivat toivoneet enemmän aikaa itse yritysten edustajien kanssa käytävää keskustelua varten sekä enemmän erilaisia yrityksiä, mukaan lukien start-up -yrityksiä Haasteena yritysten osallistumisen osalta koettiin yritysten sitouttaminen verkostoitumistapahtumaan. Itse tapahtumapäivänä muutama etukäteen ilmoittautunut yritys ei pääsytkään paikalle ja nämä perumiset johtivat pikaisiin järjestelymuutoksiin.

Yritysten ja osaajien treffit onnistuivat hyvin. Kuva: Laura Jussila.

Osallistuneiden yritysten osalta voi todeta, että he osasivat arvostaa kohtaamiaan kansainvälisiä osaajien koulutusta ja monipuolista ammattitaitoa. Dialogia yritystoiminnan kansainvälistymissuunnitelmien osalta käytiin monessa tapaamispisteessä. Uskomme, että tapahtuma poiki yrittäjille lisää ajatuksia siitä, miten yrityksen kansainvälistymisprosessia voisi viedä eteenpäin.

Luotsin Joensuun Kauppakadulla sijaitsevien tilojen muunneltavuus pääsi eduksi tällaisen tilaisuuden toimivuuden kannalta. Hyväksi koettiin myös Luotsin duuniagenttien toimiminen yrityskummeina, jotka huolehtivat, että kunkin yrityksen tapaamisaikataulu pysyi ja kv-osaajat löysivät oikean yrityksen luo. Riittävät henkilöstöresurssit edistivät onnistumista ja hyvällä etukäteisvalmistautumisella varmistettiin tiiviin aikataulun osalta sujuvat siirtymät. Luotsi on luvannut ottaa hoitoonsa kv-osaajien sekä yritysten yhteen saattamisen tavalla tai toisella TalentHub Joensuu -hankkeen päättyessä vuoden 2019 lopussa. Toimintamallin lanseeraus jää siis hankkeen kirjattaviin lopputuloksiin.

 

Teksti: Satu Mustonen, projektisuunnittelija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuvat: Laura Jussila, Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto.

714 Artikkelin näyttökerrat