Karelian kirjasto popsahti esiin

Suomen ammattikorkeakoulukirjastot järjestivät marraskuussa AMK-Kirjasto Pops Up -tempauksen. Tempauksen ideana oli viedä kirjasto ulos tutuista ympyröistä ja kirjaston seinien sisältä. Tavoitteena oli vahvistaa amk-kirjastolaisten yhteisöllisyyttä ja tuoda kirjastoa esiin osana laadukasta oppimista. Tempauksen teemana oli Avoin tieto luotettavasti. Tempauksen toteutumistavan ja teeman käsittelyn päätti jokainen AMK-kirjasto itse. Pop up -pisteitä pystytettiin mm. kahvihuoneisiin, ruokaloihin ja eri kampuksille yllättämään ja herättämään huomiota.

Karelian kirjasto järjesti oman pop up -tapahtumansa 15.11.2019. Kirjasto jalkautui päivän aikana kolmeen eri kohteeseen: Karelian Wärtsilä-kampukselle, Itä-Suomen yliopistoon ja Joensuun seutukirjaston pääkirjastoon. Kirjaston pisteellä kerrottiin Karelian kirjaston palveluista ja aineistoista. Päivä oli täynnä mukavia ja innostavia kohtaamisia. Monelle pisteellä kävijälle oli yllätys, että Karelian kirjastoa voivat käyttää vapaasti myös muut kuin Karelian opiskelijat ja henkilökunta.

Tempaus oli onnistunut, ja kirjasto popsahtaa varmasti esiin jossakin myös ensi vuonna. AMK-Kirjasto Pops UP -tempauksen kuvasatoa löytyy somesta tunnisteella #amkkirjastopopsup.

 

Teksti: Kaisa Varis, tietoasiantuntija
Karelia-ammattikorkeakoulu

 

577 Artikkelin näyttökerrat