Verkkokursseja avoimesta toimintakulttuurista

Kari Tiainen

Karelia-ammattikorkeakoulu on aktiivinen toimija OKM:n rahoittamassa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hankkeessa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on ammattikorkeakoulujen avoimen toimintakulttuurin vahvistaminen. Ammattikorkeakoulujen avoimen TKI-toiminnan kulttuuria ja osaamista vahvistetaan hankkeessa mm. koulutuksella, ja tällä tavoin avoimuuden osaamista siirretään myös opetukseen ja oppimiseen.

CampusOnline.fi -portaalin verkkokurssit

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi  -hankkeessa on toteutettu avointa toimintakulttuuria tukevia verkkokursseja ammattikorkeakoulujen yhteiseen CampusOnline.fi -tarjontaan. CampusOnline.fi on suomalaisten ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali, joka kokoaa yhteen yli 20 ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksot.
Portaalista voi valita maksuttomasti opintoja toisesta ammattikorkeakoulusta ja sisällyttää ne omaan tutkintoon. Opintojaksot suoritetaan kokonaan verkossa.

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen -niminen opintokokonaisuus koostuu viidestä yhden opintopisteen opintojaksosta. Osa opintojaksoista oli tarjolla CampusOnline.fi -portaalissa ensimmäistä kertaa tänä syksynä. Opintojaksot on suunnattu ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittaville, myös amk-tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa opintojakson. Opintojaksot soveltuva myös erinomaisesti ammattikorkeakoulujen TKI-hankkeissa työskenteleville.  Karelia-ammattikorkeakoulun lisäksi opintojaksoja ovat tuottaneet Lahden ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Turun ammattikorkeakoulu.

Keväällä 2020 on mahdollisuus suorittaa seuraavat Tutkimus- ja kehittämisosaaminen -opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

Syksyllä 2020 on mahdollisuus suorittaa edellisten lisäksi myös seuraavat opintojaksot:

  • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 1: Johdatus avoimeen tutkimustoimintaan
  • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 4: Oikeudet, sopimukset ja lisenssit.

Karelia-ammattikorkeakoulu on toteuttanut Tutkimus- ja kehittämisosaaminen -kokonaisuuteen Tutkimusetiikka-opintojakson. Se perehdyttää tutkimusetiikkaan, hyvään tieteelliseen käytäntöön sekä ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettisiin suosituksiin, etiikkaan tutkimuksen suunnittelussa, tutkimuksen toteuttamisessa ja tulosten jakamisessa sekä sensitiivisten aineistojen anonymisointiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja vastuut ja osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöprosessissa. Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa tutkimuksen eettiset peruspilarit, jotka ovat: 1) tutkittavan kunnioitus ja vahingoittamisen välttäminen, 2) vapaaehtoinen tietoon perustuva suostumus 3) anonymiteetti ja tietosuoja, 4) lähdekritiikki ja viittaustekniikat.

Opintojaksolle voi ilmoittautua 17.01.2020 mennessä.

Opintojakso toteutetaan 03.02.2020 – 31.05.2020.

 

Teksti: Kari Tiainen, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artikkelikuva: Dan Dimmock / Unsplash

750 Artikkelin näyttökerrat