Karelian Wellness –hanke auttaa hyvinvointimatkailuyrityksiä

Riikka Simonen

Hyvinvointimatkailu kasvaa Business Finlandin mukaan kansainvälisesti puolet nopeammin kuin muut matkailun segmentit. Global Wellness Tourism Economy Reportin (2018) mukaan hyvinvointimatkailu-segmentin asiakkaat myös kuluttavat puolet enemmän kuin muut matkustajasegmentit. Itä-Suomessa suurin ulkomaalaisten matkailijoiden ryhmä tulee edelleen Venäjältä, vaikka matkustajamäärät eivät olekaan palaneet vuotta 2014 edeltäviin lukuihin. Venäläisten matkustajien määrä on kuitenkin nousussa. Näiden nousevien trendien perusteella Karelian Wellness -hanke haki ja sai rahoitusta Karelia CBC -ohjelmasta.

Hanketta koordinoi Karelia-amk ja osatoteuttaa Itä-Suomen yliopisto, Savonia-amk, Petroskoin kaupunki sekä Petroskoin valtion yliopisto. Tavoitteena on kehittää rajat ylittävää yhteistyötä Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Kainuun, sekä Venäjän Karjalan alueella. Karelian Wellness -hanke alkoi tammikuussa 2020 ja päättyy joulukuussa 2021.

Keväällä 2020 Itä-Suomen yliopisto sekä Petroskoin valtion yliopisto toteuttavat tutkimuksen, jossa selvitetään miten yritykset ja asiakkaat tulkitsevat hyvinvointimatkailun, mitä palveluja on tarjolla sekä millaisia matkailupalveluita tulevaisuudessa kaivataan. Tutkimus myös selvittää hyvinvointimatkailun tulkintojen eroja Suomessa ja Venäjällä, ja sitä miten yritykset voivat viestiä ja markkinoida palveluistaan eri asiakasryhmille.

Karelian Wellness -hanke on yrityksille suunnattu hanke joka auttaa yrityksiä

  • kehittämään tuotteita/palveluja asiakaslähtöisemmäksi,
  • luomaan uusia palveluja/tuotteita asiakkaiden tarpeiden mukaisesti,
  • mahdollistamaan rajat ylittävää yhteistyötä Petroskoin alueen asiakkaiden ja yrityksien kanssa.

Syksyllä 2020 alkavat yrityksille suunnatut hankeasiantuntijoiden vetämät työpajat palvelumuotoilun, viestinnän sekä yhteistyöosaamisen kehittämisestä. Työpajojen välissä hankkeen asiantuntijat tukevat yrityksiä yksilösparrauksella yrityksien tarpeiden mukaisesti.

Suomalaisilla yrityksillä on myös mahdollisuus matkustaa omakustanteisesti hankkeen mukana Petroskoihin verkostoitumaan venäläisten yhteistyöyritysten kanssa sekä tutustumaan paikalliseen toimintaan. Samoin venäläiset yritykset pääsevät tutustumaan suomalaisiin yrityksiin ja toimintaan.

 

Lisätiedot: Riikka Simonen, projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu
*358 50 339 5357, riikka.simonen(at)karelia.fi

1 614 Artikkelin näyttökerrat