Makuja ja kulttuuria samalla kartalla

Paavo Raappana

Lähtisitkö maistamaan ja kokemaan millaisia ovat ruokamatkailureitit Kalastajan Karjala, Lapsellinen Joensuu tai Maisemien maantiet? Kalitka-ruokamatkailuhankkeessa kehitetään nyt reittejä, jotka kuljettavat matkailijan eri teemaisten paikallisten kulttuurikohteiden sekä ruokapaikkojen äärelle. Reitit tulevat kaikkien löydettäväksi diginä ja printtinä.

Kun pelkkä ruoka ei riitä

Kalitka – the development of cross-border gastronomic tourism (Karelia CBC) –hankkeen tavoitteena on edistää karjalaiseen ruokakulttuuriin perustuvaa ruokamatkailua. Yhtenä toimenpiteenä on ollut karjalaiseen kulttuuriin pohjautuvien rajanylittävien ruokamatkailureittien kehittäminen. Koska ruoka yksistään liikuttaa vain rajallista määrää matkailijoita, arveltiin ruoan lisäksi ja jotain muuta paikallista kulttuuria tai elämäntapaa esittelevää reittiä palvelevan monipuolisemmin erilaisia matkailijaryhmiä. Nyt suunniteltavista reiteistä osa sijoittuu Pohjois-Karjalan maakunnan sisäpuolelle ja osa reiteistä on rajanylittäviä.

Karjalainen kulttuuri ja musiikki, lapsiperheitä kiinnostavat kohteet, parhaimmat kala-apajat tai maakunnan mahtavimmat maisemat. Reittisuunnitelmia on muun muassa näiden ideoiden ympärille ja kaikkiin reitteihin on liitetty mukaan paikallisia makuja tarjoavia ruokapaikkoja. Huomionarvoista on, että paikalliselle kulttuurille ja elämänrytmille merkittävät paikat eivät aina tarkoita samaa kuin tavanomaiset matkailukohteet. Esimerkiksi Suomussalmen kunnassa on paikkakuntalaisille merkittäviä arkiympäristön paikkoja kartoitettu kyselyllä, jonka tuloksi on mahdollista hyödyntää myös myös matkailussa (Suomussalmen kunta & Ramboll 2020). ”Live like locals” eli paikalliseen elämänrytmiin samaistuminen on matkailijoille tärkeää, joten kiinnostavat täkäläiset kohteet ovat ansainneet paikkansa reiteillä myös Pohjois-Karjalassa.

Miksi ja kenelle

Karjalaisuutta on erilaista ja myös reitit saavat olla sellaisia. Monipuolisuus toivottavasti ilahduttaa matkailijoita, joille uuden oppiminen on yksi motiivi matkustamiselle. Lyhimmillään muutaman tunnin mittaiset reittiehdotukset palvelevat myös työmatkalaisia, joiden vierailu Pohjois-Karjalassa voi olla vain vuorokauden mittainen. Pääasiallisesti reitit on tehty liikuttavaksi omalla autolla, mutta reittejä suunnitellaan myös siten, että liikkuminen tapahtuisi jalkaisin, polkupyörällä jopa junalla tai bussilla.

Kalitka-hanketta toteutetaan Karelia CBC –ohjelmassa, jonka tavoitteena on rajanylittävän yhteistyön lisääminen. Työn alla on myös Karjalan tasavaltaan asti kulkevia reittejä. Esimerkiksi Sortavala on suosittu kohde lyhyille viikonloppumatkoille ja sadat pohjoiskarjalaiset käyvät säännöllisesti tankkaus- ja ostosmatkoilla rajan toisella puolella. Nyt suunniteltavat reitit toivottavasti antavat vaihtoehtoja niin uusille kuin kokeneille rajanylittäjille.

Reitit kartalle, verkkoon ja mobiiliin

Alkuvuodesta Kalitka-hankkeen venäläinen kumppaniorganisaatio, petroskoilainen matkatoimisto OnegoTour julkaisi ruokamatkareitin Petroskoista Joensuuhun. Nyt työn alla olevat reitit kasvattavat vaihtoehtojen määrän yli kymmeneen. Reittien suunnittelu on hukattua aikaa, jos kukaan ei tiedä niistä. Hankkeessa on kehitteillä mobiilisovellus, jonka avulla tiedot Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan ruokapaikat ja matkailureitit ovat helposti löydettävissä. Sovellus ei vain listaa kohteita, vaan esittelee ne karjalaisuutta ja paikallisuutta esittelevien näkökulmien kautta. Mobiilisovelluksen lisäksi Karelia-ammattikorkeakoulun median koulutuksen opiskelijaryhmä on tekemässä perinteistä karttaa ruokamatkailureittien esittelemiseksi. Lisäksi reitit tullaan julkaisemaan myös Google Maps –palvelussa, jonka myötä on kolme maksutonta vaihtoehtoa selvittää, missä paikallista kulttuuria voi nähdä, kokea tai maistaa.

Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan reittejä ei suunniteltu toteutettavaksi määrällisesti niin paljoa, kuin mitä nyt on syntymässä. Reittimäärän lisääminen on yksi muutoksista, minkä koronaviruksen aiheuttama epidemia ja tapaamisrajoitukset hankkeen toteuttamiseen aiheutti. Kaikki hankkeen toimenpiteet ovat yrityksille maksuttomia ja tavoitteena on, että suunnitellut reitit lisäävät alueellisia matkailijamääriä ja tuovat aikanaan helpotusta koronaviruksen runtelemien yritysten arkeen.

Teksti:  Paavo Raappana, Kalitka-hankkeen projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Lähteet:

Suomussalmen kunta & Ramboll Oy Finland. 2020. Suomussalmen paikallisylpeys -käsikirja. https://www.suomussalmi.fi/wp-content/uploads/2020/02/Suomussalmen-paikallisylpeys-k%C3%A4sikirja.pdf. 30.3.2020

 

Etusivun kuva:  Linda SöndergaardUnsplash

1 218 Artikkelin näyttökerrat